ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Hoynck van Papendrecht, J. (Jan)

Bronnen:

·1889 - - Catalogue général officiel (1889) [Pays Bas]] (-> bladzijde 251)


- afbeelding voorkant
  
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas: 15e jaarlijksche tentoonstelling van leden der vereeniging
·1907 - - Catalogus van de zeventiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging [Sint Lucas] in het Stedelijk Museum te Amsterdam
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1911 - - Catalogo della mostra di belle arti (-> 39, 43)


- cover catalogus
  
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas : een en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken der vereeniging
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1915 - - Vereeniging Sint Lucas: tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, boekillustratie, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden der vereeniging
·1921 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schetsen en studies, grafische werken, beeldhouwwerken en eene afzonderlijke afdeeling "naakt" door leden der vereeniging
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1924 - - Thieme Becker XVII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1946 - - Holland Schildert
·1955 - - Vollmer II, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1976 - - Schilderslexicon
·1980 - - Paintings in the Dutch Museums
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
·1986 - - Twente te pronk
·2006 - - Geeft acht! : het militaire genre in de negentiende eeuw
·2015 - - Elèves et professeurs de l'Académie Julian (https://sites.google.com/site/academiejulian)
ARTindex