ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Hoynck van Papendrecht, J. (Jan)

Presentaties (overig):

·1884 - - teekeningen van het Koninklijk Genootschap van Nederlandsche Aquarellisten -
·1888 - - Driejaarlijksche Tentoonstelling van Schilderijen etc -
·1893 - - World's Columbian Exposition Chicago -
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters -
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 -
·1902 - - ledententoonstelling -
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters -
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas, 15e jaarlijksche tentoonstelling -
·1906 - - Internationale tentoonstelling -
·1907 - - 17e jaarlijksche tentoonstelling -
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 -
·1910 - - Schilderijen en Beeldhouwwerken vervaardigd door leden der Maatschappij -
·1911 - - Exposizione Internazionale di Roma, Mostra di Belle Arti Sezione Olandese -
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas (1), 21ste jaarlijksche tentoonstelling -
·1915 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden -
·1921 - - Sint Lucas (2) -
·1999 - - In 't Verschiet en van Nâby -
·2006 - - Geeft Acht! Het militaire genre in de 19e eeuw -
ARTindex