ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Carel Bernardus Dankmeyer

Geboortegegevens:

·1861 - - - geboren
- 08.04.1861
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·1923 - - - overleden
- 11.03.1923
- Den Haag (Gemeente Den Haag)

Adres:

·de Parre (mogelijk de pastorie?), Oosterbeek
·Govert Flinckstraat 328, Amsterdam van voor 1890
·Beeklaan 10, Den Haag van voor 1893

Afbeelding:

·
  

Professie:

·graficus
·schilder
·tekenaar
·decoratieschilder omstr. 1880

Typering van het werk:

·schilderijen/tekeningen:
beïnvloed door: T. (Théophile) de Bock; J. (Jan) Toorop; W. (Willem) de Zwart
materiaal: aquarel; olieverf
onderwerp: landschap; riviergezichten; stadsgezichten
info:
- 2e generatie Haagse School
- grote formaten
·grafiek:
techniek: etstechniek
·dekoratieschilderingen

Studiereizen:

·Italië 1912

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
·Antwerpen (Arrondissement Antwerpen) 1881
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) vanaf 1882
·Laren NH (Gemeente Laren) vanaf 1886
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) vanaf 1888
·Den Haag (Gemeente Den Haag) van voor 1888 tot na 1893
·Renkum (Gemeente Renkum) 1899-1904

Meer informatie...

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1881 - - Prix d' Excellence Antwerpen
·1883 - - Koninklijke Subsidie (4 jaar)

Opleiding:

· kunstopleiding (onderwijs)
- opleiding: Felix Meritis Amsterdam, Departement Teekenkunde der Maatschappij
- leerling: Carel Bernardus (Charles) Dankmeyer
· aanwijzingen
- docent: A. (Anton) Mauve
- leerling: Carel Bernardus (Charles) Dankmeyer
·1881 - - kunstopleiding (onderwijs)
- omstr. 1881
- opleiding: Academie der Schoone Kunsten Antwerpen (B)
- leerling: Carel Bernardus (Charles) Dankmeyer
- opmerkingen:
- 2 jaar
- docent: C.M.M. Verlat
·1882 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1882 tot 1886
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: Carel Bernardus (Charles) Dankmeyer
- plaats: Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- opmerkingen:
- [in de tekst van "de Rijks-academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam" vermeld "V.": i.e. volledig onderwijs]
- docent: A. (August) Allebé
- docent: B. (Barend) Wijnveld
- bron:
- De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 1907 ( (-> bijlage F))
·1909 - - aanwijzingen
- docent: T. (Théophile) de Bock
- leerling: Carel Bernardus (Charles) Dankmeyer
- bron:
- XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst vermoedelijk 1909

Gaf les aan:

·Vlaanderen, Johan Jacob Lambertus (Joh).
·Waning, M. (Martin) van.

Lid van / ingeschreven bij:

·Nederlandsche Kunstkring
·Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Activiteiten (algemeen/overig):

·1891 - - betrokken bij oprichting kunstenaarsorganisatie
·T. (Théophile) de Bock
·Carel Bernardus (Charles) Dankmeyer
·Arnold Henri George Hazelhoff Roelfzema
·Daniël Jacob Rudolph (Daniël) Jordens
·P. (Pieter) de Josselin de Jong
·Edzard Willem (Edzard) Koning
·Adolph Frederik (Adolf) Lange
·H. (Hendrik) van Steenwijk
·W. (Willem) Tengeler
·J. (Johan) Thorn Prikker
·J. (Jan) Toorop
·T.N. (Theodoor) Tromp
·W. (Willem) de Zwart
- (als)
·initiatiefnemers

-- Er zijn 14 kunstenaars samengekomen om een vereniging op te richten. Van een 2-tal staat vast dat zij daar aanwezig zijn geweest: de Bock en Tromp.
·Haagse Kunstkring Den Haag- ontstaan kunstenaarsorganisatie - mei 1891

- Bron:

- De Haagse Bohème op zoek naar europa 1992
- Schip & Affiche 1987.

Objecten:

·s.d. - - bloeiende boomgaard
·s.d. - - Italiaans landschap

Presentaties (overig):

·1893 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters te 's Gravenhage -
·1893 - - Verloting -
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 -
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas, 10e Jaarlijksche Tentoonstelling -
·1903 - - Pictura Veluvensis -
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters -
·1907 - - groep -

Meer informatie...

Bronnen:

·1890 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Den Haag 1890 (-> bladzijde 12)
·1893 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Den Haag 1893 (-> 12)


- titelpagina
  
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas : 10e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, uitsluitend van leden der vereeniging
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1907 - - De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (-> bijlage F)

Meer informatie...
ARTindex