ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Carel Bernardus Dankmeyer

Bronnen:

·1890 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Den Haag 1890 (-> bladzijde 12)
·1893 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Den Haag 1893 (-> 12)


- titelpagina
  
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas : 10e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, uitsluitend van leden der vereeniging
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1907 - - De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (-> bijlage F)
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1909 - - Vereeniging "Sint Lucas" : negentiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1911 - - Catalogo della mostra di belle arti (-> 39)


- cover catalogus
  
·1913 - - Thieme Becker VIII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1918 - - Nederlandsche Kunstkring : groepententoonstelling van werk der leden
·1920 - - Nederlandsche Kunstkoopersbond : eerste tentoonstelling van kunstwerken uit het bezit der leden
·1920 - - Vereeniging Nederlandsche Kunstkring : groepententoonstelling
·1924 - - Tentoonstelling van portretten van kunstenaars
·1935 - - Catalogus van de schilderijen aquarellen en teekeningen samengesteld door Dr. G. Knuttel Wzn (-> bladzijde 52)
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1946 - - Schilders van den Veluwezoom
·1946 - - Holland Schildert
·1949 - - van Hall II; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst II
·1961 - - Vollmer V, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1980 - - Paintings in the Dutch Museums
·1981 - - Schilders in Oosterbeek
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
·1996 - - CXXV: 125 jaar jonge schilderkunst: De Koninklijke Subsidie: 1871 - 1996
·2006 - - De onstuitbare verzamelaar J.F.S. Esser: Mondriaan, Breitner, Sluijters e.a.
ARTindex