ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Carel Bernardus Dankmeyer

Presentaties (overig):

·1893 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters te 's Gravenhage -
·1893 - - Verloting -
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 -
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas, 10e Jaarlijksche Tentoonstelling -
·1903 - - Pictura Veluvensis -
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters -
·1907 - - groep -
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 -
·1909 - - Werken van Gerard Bal in samenwerking met Mej. Repelius, A. Hijner en Ch. Dankmeijer -
·1909 - - Vereeniging Sint Lucas, 19de jaarlijksche tentoonstelling -
·1911 - - Exposizione Internazionale di Roma, Mostra di Belle Arti Sezione Olandese -
·1911 - - jubileumtentoonstelling -
·1917 - - Vierjaarlijksche Tentoonstelling van Schilderijen, Aquarellen, Pastels en Teekeningen, Grafische Kunstwerken en Beeldhouwwerken -
·1918 - - Nederlandsche Kunstkring: groepententoonstelling van werk der leden -
·1920 - - Vereeniging Nederlandsche Kunstkring -
·1920 - - Nederlandsche Kunstkoopersbond -
·1924 - - Portretten van kunstenaars -
·1944 - - Dankmeijer Dingemans -
ARTindex