ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Baruch Lopes de Leao Laguna

Geboortegegevens:

·1864 - - - geboren
- 16.02.1864
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·1943 - - - overleden in concentratiekamp
- 19.11.1943
- Auschwitz (Polen)

Naamsvarianten:

·B. Laguna

Adres:

·Vaartweg 61, Hilversum omstr. 1911
·H. Jacobszstraat 9, Amsterdam omstr. 1921

Afbeelding:

·


- <*1907>
  
·
  
·


- <*1940-1943>
  

Signatuur:

·s.d. - -
·

  

Professie:

·schilder

Typering van het werk:

·schilderijen:
onderwerp: bloemen; genretaferelen; interieurs; portret

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1880
·Laren NH (Gemeente Laren) vanaf 1889
·Hilversum (Gemeente Hilversum) omstr. 1911
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) omstr. 1921
·Blaricum (Gemeente Blaricum) van voor 1935
·Laren NH (Gemeente Laren) omstr. 1940

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1921 - - Koninklijke Medaille ter beschikking gesteld door koningin Wilhelmina

Opleiding:

·- docent: Meijer de Haan
- leerling: B. (Baruch) Lopes de Leao Laguna
- opmerkingen:
- 1 jaar
- op het atelier van Meyer de Haan
·1880 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1880 tot 1887
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: B. (Baruch) Lopes de Leao Laguna
- plaats: Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- opmerkingen:
- [in de tekst van "de Rijks-academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam" vermeld "V.": i.e. volledig onderwijs]
- docent: A. (August) Allebé
- docent: S. (Sybrand) Altmann
- bron:
- De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 1907 ( (-> bijlage F))

Gaf les aan:

·Brink, J. (Jan) van den.
·Vries, Bartha Femke de.
·Wolterbeek Muller, Theodora Elisabeth.

Lid van / ingeschreven bij:

·1889 - - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1926 - - Vereeniging van Beeldende kunstenaars Laren-Blaricum
·1935 - - Gooische Schildersvereeniging

Activiteiten (als bestuurder):

·1935 - - Gooische Schildersvereeniging

Objecten:

·1940 - - zelfportret


- © Joods Historisch Museum Amsterdam.
- © Joods Historisch Museum Amsterdam
- © Lopes de Leao Laguna, B. (Baruch)
  
·s.d. - - Trois femmes dans un intérieur
·s.d. - - le vieux poêle

Presentaties (overig):

·1892 - - 2e jaarlijkse tentoonstelling St. Lucas -
·1893 - - 3e jaarlijkse tentoonstelling St. Lucas -
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters -
·1926 - - Werken door leden der Vereniging v. Beeldende Kunstenaars Laren-Blaricum -
·1935 - - Gooische schildersvereeniging -
·1935 - - Kersttentoonstelling Gooische schildersvereeniging -
·1939 - - Gooische Schildersvereeniging -

Meer informatie...

Bronnen:

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1907 - - De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (-> bijlage F)
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1928 - - Thieme Becker XXII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1946 - - Holland Schildert

Meer informatie...
ARTindex