ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Carel Jacobus Behr

Bronnen:

·1839 - - 's Gravenhaagsche stads-almanak voor het jaar 1839 (-> bladzijde 31)
·1879 - - Catalogus der schilder- en kunstwerken op de tentoonstelling door de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam, in 1879 (-> 5)
·1885 - - Allgemeines Künstler-lexikon [III]
·1897 - - Tentoonstelling van schilderijen van overleden meesters werkende leden


- titelpagina
  
·1906 - - Niederländisches Künstler-Lexicon I A-K
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1909 - - Thieme Becker III - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1920 - - De Hollandsche schilderkunst in de 19de eeuw
·1935 - - Catalogus van de schilderijen aquarellen en teekeningen samengesteld door Dr. G. Knuttel Wzn (-> bladzijde 17)
·1946 - - Holland Schildert
·1957 - - Het oudste museum van Amsterdam, Fodor, herleeft in de tentoonstelling van de Romantiek
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1976 - - Bénézit Dictionnaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs
·1978 - - Fotografie in Nederland
·1994 - - AKL VIII, Allgemeines Künstlerlexikon
·1995 - - Katwijk in de schilderkunst
ARTindex