ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Katalog der Grossen Aquarell-Ausstellung Dresden 1911

Personen (vermeld in deze bron):

·Albrecht, C. (-> 17, 19)
·Angermann, Anna (-> 19, 25, 29, 32, 34)
·Bauch, C. (-> 19)
·Baum, Paul (-> 11)
·Beyrer jr, Eduard (-> 18)
·Birch, S.J.L. (-> 21)
·Bonnard, Pièrre (-> 7)
  
·Büttner, Erich (-> 27)
·Corinth, Lovis (-> 34)
  
·Cramer, Helene (-> 35)
  
·Cross, H. (-> 8, 9)
·Dettmann, Ludwig (-> 14, 17, 35)
  
·Dietze, E.R. (-> 14)
·Dill, Ludwig (-> 13, 15, 19)
·Engstfeld, Albert (-> 27)
·Farasyn, Edgard (-> 22)
·Fritz, M.H. (-> 16)
·Gelbke, G. (-> 31)
  
·Georgi, W. (-> 33)
·Grethe, C. (-> 30)
·Grütering, Anton (-> 25)
·Gulbransson, O. (-> 11, 12)
·Gussmann, Otto (-> 13)
  
·Hein, Franz (-> 12)
·Herrmann, H. (-> 20, 21)
·Hettner, O. (-> 8)
·Hitz, D. (-> 9, 17, 28)
  
·Hofmann, Lisa (-> 10, 31)
·Hohneck, Maria (-> 30)
·Hölbe, Rud. (-> 18)
·Hübner, H. (-> 31, 32)
·Hübner, U. (-> 26, 30, 31)
·Illner, Walther (-> 24)
·Jacques, Emiel (-> 7)
·Jank, A. (-> 28)
·Jernberg, Olof (-> 11)
·Jongkind, J.B. (-> 9)
  
·Kampf, Eugen (-> 14)
·Kaul, A. (-> 31)
·Khnopff, Fernand (-> 26)
  
·Kirchner, E.L. (-> 8)
  
·Klemm, W. (-> 10, 28)
·Koster, Lodewijk (-> 7)
·Kuehl, Gotthard (-> 15)
  
·Lee Hankey, William (-> 19)
·Leempoels, Jef (-> 19)
·Liebermann, Max (-> 19, 20)
  
·Linde, Hermann (-> 12, 19)
·Manet, Edouard (-> 16)
  
·Mastenbroek, J.H. van (-> 11)
  
·Melsen, Marten (-> 32)
  
·Merseburg, Wilhelm (-> 23, 24, 35)
·Mesdag - van Houten, Sientje (-> 11)
  
·Mesdag, H.W. (-> 7)
  
·Meunier, C.E. (-> 16)
  
·Meyer - Basel, C.T. (-> 25, 28)
·Modersohn, O. (-> 11)
·Monet, Claude (-> 10)
  
·Müller, Richard (-> 29, 32, 34)
·Münzer - Neumann, Käthe (-> 20)
  
·Münzer, A. (-> 33)
·Neste, A.J.A. van (-> 23)
·Orlik, E. (-> 10, 30)
·Peské, Jean (-> 8)
·Pietzsch, R. (-> 26, 29)
·Pirenne, Maurice (-> 15)
·Recznicek, F. von (-> 10, 33)
·Renoir, A. (-> 16)
  
·Rhein, F. (-> 27)
·Roussel, K.X. (-> 23)
·Saegher, Rodolphe de (-> 11)
·Scharff, E. (-> 30)
·Schmoll von Eisenwerth, K. (-> 28)
·Schwegerle, H. (-> 33)
·Schäfer, Gertrud (-> 19)
·Schönleber, Gustav (-> 18, 20)
·Signac, Paul (-> 8, 9)
  
·Skarbina, F. (-> 19)
·Sluiter, Willy (-> 30)
  
·Sterl, R.H. (-> 13, 14, 15)
·Thoma, H. (-> 25)
·Thöny, E. (-> 32, 33)
·Truchet, A. (-> 10, 30)
·Uth, M. (-> 10)
·Vuillard, Édouard (-> 25)
  
·Völcker, Hans (-> 18, 35)
·Weisgerber, Albert (-> 33, 34)
·Werefkin, Marianne von (-> 8)
·Wilckens, A. (-> 17, 23)
·Wilke, Erich (-> 33)
ARTindex