ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Maatschappij ter bevordering van schilder- en teekenkunst in Friesland

Identiek met - naamsvarianten:

·Genootschap ter bevordering van schilder- en teekenkunst in Friesland
·Maatschappij tot bevordering van Schilder- en Tekenkunst Leeuwarden

Vestigingsplaats:

·Leeuwarden (Gemeente Leeuwarden) vanaf 1850

Gebeurtenis:

·1850 - - - oprichtingsvergadering
-- Maatschappij ter bevordering van schilder- en teekenkunst in Friesland.
- <*01.11.1850>
·1850 - - betrokken bij oprichting
- doelomschrijving Žeen genootschap op te rigten ten doel hebbende de schilder- en teekenkunst in deze provincie te bevorderen naar het voorbeeld van Amsterdam, Groningen en de meeste groote steden van ons vaderland`
- W. Albarda
- J. van Leeuwen
- Izaak Reijnders
- Johan Joeke Gabriël van Wicheren
- (als)

- initiatiefnemers
- <*1850>
·1994 - - - beëindiging
-- Maatschappij ter bevordering van schilder- en teekenkunst in Friesland.
- <*1994>
·1994 - - betrokken bij beeindiging
- Suzanna Catharina (Suus) Boschma - Berkhout
- Dirk Douwe (Dick) Osinga
- (als)

- bestuurders

Activiteiten (bestuur):

·1852 - - I. (Izaac) Reijnders sr.
·1954 - - Hendrik Luitje Straat.

Uitgever van:

·1855 - - Tweede tentoonstelling van schilderijen, teekeningen enz. van levende Nederlandsche meesters gehouden te Leeuwarden

Leden (naamvolgorde):

·Bonga, Sjoerd
·Eernstman, Tjeerd
·Kruseman, Cornelis
·Schelfhout, Andries
·Wester, Cornelis

Groepspresentaties (als organisator):

·1916 - - J.H. Jurres en Westermann
- Maatschappij ter bevordering van schilder- en teekenkunst in Friesland

Organisatie wordt vermeld in:

·web archieven.nl
ARTindex