ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Hedendaagsche Friesche Kunst, 1940

Categorie:

·groepstentoonstelling

Begindatum:

·<*20.03.1940>

Einddatum:

·<*20.09.1940>

Organiserende instelling:

·Fries Museum Leeuwarden

betreft:

·1940 - - betrokken bij tentoonstelling
- (als) organisator
- Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde
·1940 - - betrokken bij tentoonstelling
- (als) curator
- Abraham Wassenbergh
·1940 - - betrokken bij tentoonstelling
- (als) openingsspreker
- P.C.J.A. Boeles
·1940 - - betrokken bij tentoonstelling
- (als) leden tentoonstellingscommissie
- A. Coonenbergh
- A.L. Hannema
- A.P.A. Vorenkamp

Plaats:

·Leeuwarden (NL)

Deelnemende kunstenaar(s):

·Albarda, Heleen
·Anema, Lolkje
·Asperen, P.H. van
·Benner, Gerrit
  
·Bieruma Oosting, Jeanne
  
·Boer, Broer de
·Bottema, Tjeerd

Meer informatie...

Deelnemende organisaties/groep:

·Kunstkring De Horizon

Opmerkingen:

·213 werken [Leeuwarder Courant]
·Van 70 kunstenaars zijn meer dan 200 werken bij elkaar gebracht. Criterium voor opname is dat de kunstenaar in Friesland woont en/of uit de provincie afkomstig is. [Gerrit Benner, 2014]

Trefwoorden:

·Friesland

Bronnen:

·1940 - - Leeuwarder Courant 20-03-1940 (-> tweede blad)
·1940 - - Leeuwarder Courant 1940-03-21 (-> tweede blad)
·2014 - - Gerrit Benner (-> 20)
ARTindex