ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht [stichting]

Adres:

·Agnietenstraat 1, 3512XA Utrecht 1921-1978

Homepage:

·http://www.aartsbisschoppelijkmuseum.nl/

Vestigingsplaats:

·Utrecht (Gemeente Utrecht)

Gebeurtenis:

·1865 - - - oprichting
- Utrecht (Gemeente Utrecht)
-- Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht [stichting].
- <*omstr. 1865>
·1865 - - betrokken bij oprichting
·G.W. (Gerard) van Heukelom
- (als)
·initiatiefnemer

- -bron:
- *Web Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht ( (-> raadpleegdatum 05-2019))
·1971 - - - bezittingen in permanente bruikleen afgegeven
- bij het nieuwe Rijksmuseum Het Catharijneconvent
-- Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht [stichting]
-- Bisschoppelijk Museum Haarlem
-- Collectie Het Catharijneconvent Utrecht
-- Collectie Oud-Katholiek Museum Utrecht
-- Stichting Protestantse Kerkelijke Kunst.
- <*1971>
·1976 - - - samenvoeging collecties
- bij het nieuwe Rijksmuseum Het Catharijneconvent
-- Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht [stichting]
-- Bisschoppelijk Museum Haarlem
-- Collectie Het Catharijneconvent Utrecht
-- Collectie Oud-Katholiek Museum Utrecht
-- Stichting Protestantse Kerkelijke Kunst.
- <*1976-1979>

Categorie:

·museum
·stichting

Superorganisatie van:

·Collectie Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht

Activiteiten (personen op naam):

·» -- J.E. (Jan Eloy) Brom.
·» -- J.J.W. (Jacques) Clavaux.

Uitgever van:

·1964 - - Jaap Min

Solopresentaties (als organisator):

·1964 - - Jaap Min --
Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht [stichting]
ARTindex