ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Huub Beurskens

Geboortegegevens:

·1950 - - - geboren
- omstr. 1950

Professie:

·dichter
·schilder
·schrijver

Stijlkenmerken:

·abstraherend
·figuratief

Verblijf:

·Tegelen (Gemeente Tegelen; Gemeente Venlo)
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) vanaf 1975

Bewondering voor:

·El Greco

Jurylid van:

·1988 - - Multatuliprijs

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1991 - - Herman Gorterprijs

Bijdrage aan:

·Het vlot: Hans de Wit
·1985 - - Het Bassin
·1987 - - Raymond Barion
·2005 - - Men raakt elkaar geruisloos aan; voor Frans Budé

Activiteiten (werkzaamheden):

·1984 - - Gerrit Rietveld Academie Amsterdam

Presentaties (overig):

·1997 - - Huub Beurskens -
·2000 - - Pro-sessie Roermond -

Bronnen:

·1985 - - Het Bassin
·1988 - - Cijfers Feiten Activiteiten, de Gerrit Rietveldacademie 1980-1987
·1997 - - vluchten kan niet meer
·1999 - - Maar er is meer... Poëzie van Limburg in de twintigste eew: Geschiedenissen
·2000 - - een kunstpro-sessie door hartje roermond
ARTindex