ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Cornelis Ketel

Geboortegegevens:

·1548 - - - geboren
- 18.03.1548
- Gouda (Gemeente Gouda)

Overlijdensgegevens:

·1616 - - - overleden
- 1616
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
·1616 - - - begraven
- 08.08.1616
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- -bron:
- *De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen [1943 deel I] 1943
- *Thieme Becker XX - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart 1927

Naamsvarianten:

·C. (Cornelis) Ketel Goudanus

Adres:

·Oude Sijts Voorborghwal tegenover de oude kercke, Amsterdam van voor 1610

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0014.htm#2625
·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0041.htm#6672
·http://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/mand001schi01_01_0257.php

Afbeelding:

·
  
·


- <*1610>
- © Rijksmuseum Amsterdam
- © Hondius I, H. (Hendrik)
  

Signatuur:

·s.d. - -
·


- source:
- Schmidt-Degener, 1934
  

Professie:

·dichter
·schilder

Typering van het werk:

·schilderijen (portretten)
·schuttersstukken

Studiereizen:

·Frankrijk
·London (Greater London)

Verblijf:

·Gouda (Gemeente Gouda) vanaf 1548
·Frankrijk vanaf 1566
·London (Greater London) tussen 1573 en 1581
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) vanaf 1581

Bevriend met:

·Keyser I, H. (Hendrik) de

Gebeurtenis:

·1885 - - - gehuwd
- A. (Aeltgen) Jansdr en C. (Cornelis) Ketel
- kinderen:
·Cornelisz., A. (Andries)

- -bron:
- *Oud Holland 1885:3 1885 ( (-> 75))

Neef/Nicht van:

·Ketel, C.J.

Opleiding:

·- docent: Cornelis Jacobsz. Ketel
- leerling: C. (Cornelis) Ketel
·- docent: A.M. (Anthonie) Blocklandt van Montfoort
- leerling: C. (Cornelis) Ketel

Gaf les aan:

·Crabeth, Wouter Pietersz. [II].
·Dircksz., D. (David).- <*omstr. 1607>
·Geelkerken, P. (Pieter).- <*omstr. 1607>
·Isaacsz., Pieter Fransz..
·Smissaert, G. (Gilles).- <*omstr. 1607>
·Voort, C. (Cornelis) van der.

Lid van / ingeschreven bij:

·1581 - - Rederijkerskamer In Liefde Bloeyende

Activiteiten (algemeen/overig):

·1581 - - inschrijving in poorterregister
·C. (Cornelis) Ketel

- (als)

- poorter van Amsterdam
- Stad Amsterdam
- <*04.12.1581>
- Bron:

- Schilders en kunstenaars, die poorters van Amsterdam zijn geweest van 1537 tot 1606 1885 ( (-> bladzijde 97))
·1607 - - publieke vendutie, veilingverkoop
- het veilen van de inboedel van Gilles van Conincxloo
·F. (Frans) Badens
·G. (Guill.) Basse
·J. (Jan) Basse
·C. (Cornelis) van den Bloocke
·D. (David) Boins
·P. (Pieter) Boll
·D. (Daniel) van den Bremden
·G. (Gerrit) de Buck
·F. (Frans) de Caersgieter
·C. (Christiaen) Colyns
·D. (David) Colyns
·P. (Pieter) Coning
·J. (Joos) Goemare
·Frans Pietersz van Haerlem
·C. (Cornelis) Ketel
·Pieter Pietersz. Lastman
·P. (Pieter) Luycx
·P. (Philips) Lysart
·A. (Adriaen) van Nieulandt
·P. (Pieter) Pietersz
·J. (Jacob) Quina
·J. (Jacob) Savrye
·B. (Barent) van Someren
·P. (Pieter) Stalpaert
·Claes Jansz [II] de Visscher
·C. (Cornelis) van der Voort
- (als)
·aanwezige(n) op veiling

- <*01.03.1607> <->
- <*06.03.1607>
- Bron:

- Oud Holland 1885:3 1885 ( (-> 46)).

Presentaties (overig):

·1909 - - Verzameling familieportretten nagelaten door wijlen jhr.mr. C.H. Backer -

Annotatie(s):

·heeft een broer die Gerrit Govertsz heet [Oud-Holland, 1885, blz 74]

Vermeld op:

·Portret van Cornelis Ketel 1610


- <*1610>
- © Rijksmuseum Amsterdam
- © Hondius I, H. (Hendrik)
  

Bronnen:

·1604 - - Het Schilder-boeck


- titelpagina
  
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1885 - - Schilders en kunstenaars, die poorters van Amsterdam zijn geweest van 1537 tot 1606 (-> bladzijde 97)
·1885 - - Oud Holland 1885:3 (-> 75)
·1885 - - catalogus van het Stedelijk Museum Gouda (-> 100)
·1909 - - Catalogus der verzameling familieportretten nagelaten door wijlen jhr.mr. C.H. Backer, wegens verbouwing in het Stedelijk Museum van Amsterdam tentoongesteld
·1927 - - Thieme Becker XX - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart

Meer informatie...
ARTindex