ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Johannus Jelgerhuis Rienksz.

Geboortegegevens:

·1770 - - - geboren
- 24.09.1770
- Leeuwarden (Gemeente Leeuwarden)
- -bron:
- *Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst sedert de helft der XVIII eeuw [III] 1820 ( (-> bladzijde 156))

Overlijdensgegevens:

·1836 - - - overleden
- 06.10.1836
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0013.htm#2493

Signatuur:

·s.d. - -
·


- source:
- Schmidt-Degener, 1934
  
·s.d. - -
·

  

Professie:

·auteur
·graveur
·schilder
·tekenaar
·acteur vanaf 1806

Typering van het werk:

·grafiek:
techniek: etstechniek; lithografie
·schilderijen/tekeningen:
materiaal: aquarel; olieverf; Oostindische inkt; potlood
techniek: gewassen pen
onderwerp: Amsterdamse stadsgezichten; Domkerk Utrecht; Haarlemse stadsgezichten; historische onderwerpen; interieurs; kerkinterieurs met invallend zonlicht; landschap; portret
stijl: romantische school

Verblijf:

·Leeuwarden (Gemeente Leeuwarden)
·Rotterdam (Gemeente Rotterdam)
·Delft (Gemeente Delft) 1792-1805
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van 1806 tot na 1830

Kind van:

·R. (Rienk) Jelgerhuis (*1729) - Leeuwarden; (*1729) - Leeuwarden

Opleiding:

· opleiding bij kunstenaar
- docent: P. (Pieter) Barbiers Pzn II
- leerling: J. (Johannus) Jelgerhuis Rienksz.
- vakgebied: schilderen
- bron:
- Immerzeel II, 1843 ( (-> bladzijde 84))
·1820 - - les van familielid
- docent: R. (Rienk) Jelgerhuis
- leerling: J. (Johannus) Jelgerhuis Rienksz.
- bron:
- Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst sedert de helft der XVIII eeuw [III] 1820 ( (-> bladzijde 156))

Activiteiten (algemeen/overig):

·1822 - - lidmaatschap van een academie
·J. (Johannus) Jelgerhuis Rienksz.
- (als)
·lid

- Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- <*voor 1822>
- Bron:

- Lijst der kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling van den jare 1822 (11, 25).

Objecten:

·1817 - - St.-Niklaaskerk Gent

Presentaties (overig):

·1808 - - openbare tentoonstelling der voortbrengselen van Nationale Kunst -
·1822 - - Tentoonstelling van 'kunstwerken van Schilder- Teeken-, Graveer-, en Beeldhouwkunst door levende Meesters -
·1824 - - Tentoonstelling der Kunstwerken van nog in leven zijnde Nederlandsche Meesters te Amsterdam -
·1825 - - Tentoonstelling van nog in leven zijnde Meesters te Haarlem -
·1834 - - kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters -
·1957 - - schilderijen uit de romantische school -
·1963 - - 150 jaar Nederlandse kunst: schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813 - 1963 -

Bronnen:

·1820 - - Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst sedert de helft der XVIII eeuw [III] (-> bladzijde 156)
·1822 - - Lijst der kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling van den jare 1822 (-> 11, 25)
·1825 - - Lijst der schilder- en beeldhouwwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling te Haarlem van het jaar 1825 (-> 11)
·1830 - - Lijst der schilder- en kunstwerken van nog in leven zijnde meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling te 's Gravenhage van den jare 1830 (-> 33)
·1843 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van het begin der 15e eeuw tot heden 2e deel (-> bladzijde 84)
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst

Meer informatie...
ARTindex