ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Ernst Leyden

Bronnen:

·1916 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, boekillustraties, klein beeldhouwwerk en portretkunst door leden der vereeniging
·1916 - - Vereeniging "Sint Lucas" : vijf en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging
·1919 - - Hollandsche Kunstenaarskring : tentoonstelling 1919
·1919 - - Catalogus van de collectieve bijdrage der Nederlandsche beeldende kunstenaars aan "Het Nationaal Zeemansfonds"
·1919 - - Sint Lucas : acht en twintigste jaarlijksche tentoonstelling
·1920 - - Hollandsche Kunstenaarskring : tentoonstelling 1920
·1921 - - Hollandsche Kunstenaarskring [gevestigd te Amsterdam] : tentoonstelling 1921


- cover catalogus
  
·1922 - - Vereeniging "Sint Lucas" : catalogus der eenendertigste jaarlijksche tentoonstelling
·1922 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische en beeldhouwwerken, door leden der vereeniging
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1924 - - Tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, grafiek en beeldhouwwerken ten bate van het Bob Rookerfonds
·1925 - - Hollandsche Kunstenaarskring
·1926 - - Nederlandsch Kunstverbond : catalogus
·1926 - - Exposition Hollandaise : tableaux, aquarelles, dessins


- cover
  
·1929 - - Thieme Becker XXIII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1930 - - Tentoonstelling 'Kunst en techniek'
·1932 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende Nederlandsche meesters
·1934 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1946 - - Holland Schildert
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1949 - - van Hall II; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst II
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1972 - - Kunst van de 20e eeuw
·1973 - - Aanwinsten 1963-1973 schilder- en beeldhouwkunst
·1976 - - Schilderslexicon
·1980 - - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940
·1981 - - Palet een boek gewijd aan de hedendaagsche Nederlandsche schilderkunst (heruitgave)
·1984 - - 20 jaar verzamelen / 20 years of art collecting
·1985 - - Sotheby's Amsterdam: Modern and Contemporary Art
·1992 - - Onrust
·1993 - - Beeldend Nederland
·1996 - - CXXV: 125 jaar jonge schilderkunst: De Koninklijke Subsidie: 1871 - 1996
·2001 - - Focus Paris
·2008 - - Ernst van Leyden
ARTindex