ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Jan Jurrien Moolhuizen

Bronnen:

·1925 - - Hollandsche Kunstenaarskring
·1927 - - Vereeniging van Beeldende Kunstenaars "De Onafhankelijken" : catalogus der tentoonstelling van teekeningen, grafiek en beeldhouwwerk
·1927 - - Catalogus van de 30ste tentoonstelling van de vereeniging van beeldende kunstenaars "De Onafhankelijken"
·1928 - - De Onafhankelijken, 32ste tentoonstelling
·1928 - - De Onafhankelijken
·1929 - - Catalogus van de eeretentoonstelling van Erich Wichman en tijdgenooten
·1929 - - De Onafhankelijken
·1930 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring : catalogus schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen
·1930 - - Gemeente Amsterdam : schilderijen, wandschilderingen, beeldhouwwerk, sierkunst
·1930 - - Tentoonstelling 'Kunst en techniek'
·1931 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring: catalogus schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen
·1931 - - Tentoonstelling van schilderijen, wandschilderingen, beeldhouwwerk, sierkunst
·1932 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring


- cover catalogus
  
·1933 - - Catalogus van schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken, tentoongesteld door de Vereniging van Nederlandsche kunstenaren "De Brug"
·1933 - - Twintigste tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring
·1934 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring
·1934 - - Oude en nieuwe kunst-aanwinsten der gemeente Amsterdam 1934 : zevende tentoonstelling in het Museum Fodor
·1934 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring
·1934 - - Catalogus van schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken tentoongesteld door de vereeniging van Nederlandsche beeldende kunstenaren "De Brug"
·1935 - - Catalogus van schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken tentoongesteld door de vereeniging van Nederlandsche beeldende kunstenaren "De Brug"
·1936 - - Catalogus van schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken, tentoongesteld door de Vereeniging van Nederlandsche beeldende kunstenaren "De Brug"
·1936 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring
·1937 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring
·1938 - - Catalogus van schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken, tentoongesteld door de Vereeniging van Nederlandsche beeldende kunstenaren "De Brug"
·1938 - - Hollandsche Kunstenaarskring : 25 jarig jubileum
·1939 - - Catalogus van schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken, tentoongesteld door de Vereeniging van Nederlandsche beeldende kunstenaren "De Brug"
·1939 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring : catalogus 1939
·1940 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring: catalogus 1940
·1941 - - De Hollandsche Kunstenaarskring
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1946 - - Holland Schildert
·1951 - - Verslag over het jaar 1950 en naamlijst der leden
·1956 - - Vollmer III, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1963 - - Tentoonstelling Vereniging "Sint Lucas"
·1964 - - Catalogus Nederlands Kunstenaarsgenootschap
·1965 - - Tentoonstelling Vereniging "Sint Lucas"
·1965 - - Catalogus Nederlands Kunstenaarsgenootschap
·1965 - - Tentoonstelling Vereniging Sint Lucas (2)
·1965 - - Tentoonstelling Vereniging "Sint Lucas"
·1967 - - Vereniging Sint Lucas
·1968 - - Catalogus Nederlands Kunstenaarsgenootschap
·1968 - - Catalogus Nederlands Kunstenaars Genootschap
·1969 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap 20 jaar
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1969 - - Tentoonstelling Vereniging "Sint Lucas"
·1970 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap
·1971 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap
·1972 - - Vereniging Sint Lucas
·1972 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap
·1973 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap
·1974 - - Sint Lucas
·1979 - - Vereniging Sint Lucas
·1993 - - Beeldend Nederland
ARTindex