ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Helena Johanna Siepman van den Berg

Geboortegegevens:

·1943 - - - geboren
- 17.12.1943
- Eindhoven (Gemeente Eindhoven)

Web:

·http://www.ejasiepmanvandenberg.nl

Afbeelding:

·
  
·
  
·


- werkfoto
- vermeld in: Siepman van den Berg| documentatie en informatie verzameld door de beeldend kunstenares Eja
  

Signatuur:

·s.d. - -
·

  
·s.d. - -
·

  

Professie:

·beeldhouwer

Stijlkenmerken:

·figuratief

Typering van het werk:

·beelden:
(kleinplastieken; torso's)
materiaal: brons; hout; marmer; steen
onderwerp: koppen van kinderen; mannelijk naakt; de mens; menselijke figuren; portret; vrouwelijk naakt

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
·Dordrecht (Gemeente Dordrecht) omstr. 1970
·Waaxens Franeker omstr. 1974
·Wommels (Gemeente Littenseradiel) van voor 1978 tot na 1992
·Beetsterzwaag (Gemeente Opsterland) van voor 1999 tot na 2003

Gebeurtenis:

·1968 - - - huwelijk
- G. Schaap en Helena Johanna (Eja) Siepman van den Berg
- <*1968>

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1967 - - Prix de Rome [Amsterdam] (zilver)
·1978 - - Charlotte van Pallandt prijs
·1982 - - stipendium/toelage
·1983 - - stipendium/toelage
·1991 - - Werkbeurs Beeldende Kunsten

Opleiding:

·1962 - - kunstvorming
- 1962 tot 1967
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: Helena Johanna (Eja) Siepman van den Berg
- vakgebied: beeldhouwen
- docent: P. (Piet) Esser

Lid van / ingeschreven bij:

·1975 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers
·1992 - - Stichting Beeldrecht
·1992 - - Fryske Kultuurried

Activiteiten (algemeen/overig):

·1990 - - betrokken bij prijstoekenning
·A.J. (Adam) Colton
·C. (Charlotte) van Pallandt
·Helena Johanna (Eja) Siepman van den Berg
·P. (Peter) Struycken
- (als)
·juryleden

- beurs/prijs:
·1990 - - Charlotte van Pallandt prijs (aanmoedigingsprijs, laureaat)
·1998 - - betrokken bij prijstoekenning
·Johannes Jacobus (Joop) Beljon
·P. (Peter) van de Locht
·H. (Herbert) Nouwens
·Helena Johanna (Eja) Siepman van den Berg
·P.A. (Piet) Tuytel
- (als)
·genomineerden

- beurs/prijs:
·1998 - - Wilhelminaring
·2000 - - betrokken bij prijstoekenning
·Eric Dullaert
·Piet de Jonge
·Helena Johanna (Eja) Siepman van den Berg
·Roelof Martinus (Roel) Teeuwen
·J. (Janneke) Wesseling
- (als)
·juryleden

- beurs/prijs:
·2000 - - Wilhelminaring (laureaat)

Objecten:

·1974 - - naakt
·1977 - - Grote staande


- © Siepman van den Berg, H.J. (Eja)
  
·1979 - - Us Famke
·1982 - - Zigzag-tors


- © Siepman van den Berg, H.J. (Eja)
  
·1986 - - Staande jongen


- © Siepman van den Berg, H.J. (Eja)
  
·1987 - - Torso van jong meisje


- © Siepman van den Berg, H.J. (Eja)
  
·2000 - - Vaas


- © Siepman van den Berg, H.J. (Eja)
  

Exposeerde samen met

·Pemmelaar, L. (Lode) 1974
·Pemmelaar, L. (Lode) 1976
·Pemmelaar, L. (Lode) 1977

Presentaties (solo):

·1992 - - Eja Siepman van den Berg --
Galerie Espace
·2001 - - Eja Siepman van den Berg --
Galerie De Rijk Den Haag

Presentaties (overig):

·1970 - - R.K.S. Rotterdam -
·1972 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers -
·1974 - - Siepman van den Berg - Pemmelaar - Fastenhout -
·1975 - - Amstelpark Amsterdam -
·1975 - - 100 vrouwen in galerie d'eendt -
·1976 - - Eja Siepman van den Berg -
·1976 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers -

Meer informatie...

Bronnen:

·documentatie van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst
·documentatie en informatie via website en/of e-mail
·documentatie en informatie van Stroom HCBK
·1970 - - Lexicon Pieter Scheen Supplement
·1972 - - Tentoonstelling van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers
·1974 - - Klein formaat: Beelden en objecten
·1974 - - Beeldende Kunstenaars in Friesland 1974

Meer informatie...
ARTindex