ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Carel Adolph Lion Cachet

Geboortegegevens:

·1864 - - - geboren
- 28.11.1864
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·1945 - - - overleden
- 20.05.1945
- [2426] Amsterdam (Gemeente Amsterdam) , [4084] Vreeland (Gemeente Loenen)

Afbeelding:

·
  

Professie:

·architect
·ex-libriskunstenaar
·graficus
·kunstnijveraar
·onderwijzer
·ontwerper
·ruimtelijk vormgever

Meer informatie...

Stijlkenmerken:

·Art Nouveau

Typering van het werk:

·tegeltableaux
·schilderijen/tekeningen:
(ex-libris; oorkonden)
materiaal: aquarel; potlood
onderwerp: Jordaankinderen; Marker meisjes
·grafiek:
techniek: etstechniek; lithografie
·ontwerpen:
(affiche-ontwerp; bankbiljetontwerp; interieurontwerp; ontwerp van boekomslagen; ontwerp van glas-in-lood; postzegelontwerp; scheepsinrichtingen; stoelontwerp)

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
·Vreeland (Gemeente Loenen) van 1897 tot na 1924

Bevriend met:

·Dijsselhof, G.W. (Gerrit)
·Nieuwenhuis, T.W. (Theo)
·Zijl, L. (Lambertus)

Ouder van:

·M. (Myra) Lion Cachet (*1906)

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1924 - - Orde van Oranje Nassau (ridder)
·1925 - - Prix Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes Paris (zilveren medaille)
·1925 - - Prix Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes Paris (gouden medaille)
·1925 - - Prix Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes Paris (gouden medaille)
·1925 - - Prix Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes Paris (diploma van verdienste)

Opleiding:

·1880 - -
- 1880 tot 1888
- docent: Bernard Willem Wierink
- leerling: Carel Adolph Lion Cachet
·1881 - -
- 1881
- opleiding: Kweekschool voor Onderwijzers Amsterdam
- leerling: Carel Adolph Lion Cachet
·1881 - -
- 1881
- opleiding: Tekenschool van de Maatschappij voor den werkenden Stand Amsterdam
- leerling: Carel Adolph Lion Cachet
·1887 - - kunstopleiding
- 1887 tot 1891
- opleiding: Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers Amsterdam
- leerling: Carel Adolph Lion Cachet
- docent: P.J.H. Cuijpers

Gaf les aan:

·Barten, Alexander Cornelis (Lex).
·Gijn, Johannes Cornelis (Johannes) van.
·Hilhorst, Gerardus Pieter Lambertus.- batiktechniek en houtsnijden- <*1918>- <*1918>
·Schuhmacher, Wijtze Gerrit Carel (Wim).- <*1913>- <*1913>
·Werner, Franciscus Johannes (Frans).

Kreeg aanwijzigingen van:

·Dijsselhof, G.W. (Gerrit)
·Israels, I. (Isaac)

Gaf aanwijzigingen aan:

·Starrenburg, A.P.W. (Arend) van

Bijdrage aan:

·1904 - - George Hendrik Breitner

Lid van / ingeschreven bij:

·1902 - - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1916 - - Genootschap Architectura et Amicitiae

Activiteiten (werkzaamheden):

·Gereformeerde Kweekschool Amsterdam
·Firma E.J. van Wisselingh & Co
·1891 - - Industrieschool der Maatschappij voor de Werkende Stand
·1912 - - Afdeeling Voortgezet & Hooger Bouwkunst Onderricht v Architectura et Amicitia
·1917 - - Plateelbakkerij de Distel Amsterdam

Samenwerking:

·
- Carel Adolph Lion Cachet; L. (Lambertus) Zijl
·
- Carel Adolph Lion Cachet; Jan Frederik Staal
·samenwerkingsverband/partnership
- Gerrit Willem (Gerrit) Dijsselhof; Carel Adolph Lion Cachet
- vakgebied: batiktechniek

Objecten:

·1896 - - L'art applique


- © Lion Cachet, C.A.
  
·1897 - - Sigaren W.G.Boele, senior


- © Stedelijk Museum Amsterdam
- © Lion Cachet, C.A.
  
·1898 - - spiegel


- © Provinciaal Museum Drenthe Assen.
- © Provinciaal Museum Drenthe Assen
- © Lion Cachet, C.A.
  
·1915 - - Tentoonstelling van Architectuur en verwante Kunsten


- tentoonstellingsaffiche
- © Lion Cachet, C.A.
  
·s.d. - - onbekende titel
·s.d. - - vloermozaïken
·s.d. - - onbekende titel

Presentaties (solo):

·1994 - - Carel Adolph Lion Cachet --
Provinciaal Museum Drenthe Assen

Presentaties (overig):

·1895 - - Nederlandsche etsclub: achtste tentoonstelling -
·1897 - - 2. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia Passaggio attiguo alla Sala N -
·1915 - - tentoonstelling architectuur en verwante kunst Stedelijk Museum te Amsterdam -
·1916 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst -
·1919 - - Jaarbeurs voor kunstnijverheid -
·1922 - - Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst -
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst -

Meer informatie...

Bronnen:

·1895 - - Nederlandsche etsclub : catalogus van de achtste tentoonstelling
·1909 - - Arti et industriae : Nederlandse veereniging tot bevordering der kunstnijverheid : Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf en twintig-jarige bestaan der vereeniging en bevattende een verzameling van werken van Nederlandsche kunst 1884-1909
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1911 - - Thieme Becker V - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1915 - - Architectura et Amicitia
·1915 - - 12e lustrum van het genootschap "Architectura et Amicitia" : catalogus van de werken op de tentoonstelling voor architectuur en verwante kunst in het Stedelijk Museum te Amsterdam

Meer informatie...
ARTindex