ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Tiete van der Laars

Geboortegegevens:

·1861 - - - geboren
- 06.08.1861
- Leeuwarden (Gemeente Leeuwarden)

Overlijdensgegevens:

·1939 - - - overleden
- 27.04.1939
- Hilversum (Gemeente Hilversum)
- -bron:
- *Schip & Affiche 1987

Adres:

·Ceintuurbaan 207, Amsterdam omstr. 1911
·Rembrandtlaan 15, Hilversum omstr. 1921

Afbeelding:

·
  

Signatuur:

·s.d. - - Wilhelmina Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau vanaf 1923
·

  
·s.d. - -
·

  

Professie:

·tekenaar

Typering van het werk:

·tekeningen:
onderwerp: decoratieve voorstellingen; heraldiek
·reclame-ontwerpen

Verblijf:

·Leeuwarden (Gemeente Leeuwarden)
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1885 tot 1921
·Hilversum (Gemeente Hilversum) 1921-1939

Ouder van:

·Sytze Gerke van der Laars (*1890)

Opleiding:

·1881 - - kunstopleiding
- na 1881
- opleiding: Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam
- leerling: T. (Tiete) van der Laars
- docent: W.B.G. Molkenboer
- docent: G. (George) Sturm
- bron:
- Scheen, 1969
- Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen vermoedelijk 1906
·1886 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 02.10.1886 tot 1894
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: T. (Tiete) van der Laars
- vakgebied: avondcursus
- plaats: Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- opmerkingen:
- [in de tekst van "de Rijks-academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam" vermeld "V.": i.e. volledig onderwijs]
- bron:
- De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 1907 ( (-> bijlage F))

Gaf les aan:

·Bottema, T. (Tjeerd)- MO Tekenen
·Hart, D. (Dirk).
·Jungblut, Anton Joseph (Anton)
·Klooster, P. (Pieter).
·Kreek, Nicolaas Adrianus (Nicolaas) van der.
·Kuilenburg, Wilhelmus (Willem) van.
·Luyn, D. (Dick) van.- <*1916>- <*1916>

Meer informatie...

Lid van / ingeschreven bij:

·1900 - - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1906 - - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam

Activiteiten (algemeen/overig):

·eigen bedrijf
·T. (Tiete) van der Laars
- (als)
·eigenaar
·heraldisch tekenaar

- Heraldisch Atelier T. van de Laars
- Bron:

- web wikipedia nl.wikipedia.org.

Activiteiten (werkzaamheden):

·Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam
·Cursus Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht
·1905 - - Kunstnijverheidsschool Utrecht

Objecten:

·1923 - - Wilhelmina Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau


- © Stadsarchief Amsterdam
- © Kolkmeijer, B.H., Laars, T. (Tiete) van der
  

Presentaties (overig):

·1898 - - ontwerpen -
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas, 10e Jaarlijksche Tentoonstelling -
·1906 - - Jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen -
·1912 - - Tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, aardewerk en andere kunstvoorwerpen welke zullen worden verloot ten bate van het volkssanatorium "Herema-State" te Joure -
·1915 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden -

Bronnen:

·1900 - - Vereeniging Sint Lucas : 10e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, uitsluitend van leden der vereeniging
·1906 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1907 - - De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (-> bijlage F)
·1912 - - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, aardewerk en andere kunstvoorwerpen welke zullen worden verloot ten bate van het volkssanatorium "Herema-State" te Joure
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1915 - - Vereeniging Sint Lucas: tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, boekillustratie, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden der vereeniging
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921

Meer informatie...

Vermeld online:

·web wikipedia nl.wikipedia.org (https://nl.wikipedia.org/wiki/Titus_van_der_Laars)
ARTindex