ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Essers, B. (Bernard)

Bronnen:

·Bernard Essers : 1893-1945
·1919 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1920 - - Tentoonstelling Lodewijk Schelfhout, P. Picasso, B. Essers
·1920 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : tentoonstelling van werken der leden en genoodigden
·1922 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus tentoonstelling van werken der leden en van genoodigden
·1923 - - Plasschaert; Korte Geschiedenis der Hollandse Schilderkunst vanaf de Haagsche School
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1924 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum, behoorend aan en in bruikleen bij de gemeente Amsterdam
·1924 - - Hollandsche Kunstenaarskring : tentoonstelling 1924
·1926 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus der tentoonstelling van werken der leden
·1928 - - De moderne houtsnede in Nederland
·1931 - - Tentoonstelling van werken door B. Essers en Tjipke Visser
·1931 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus der tentoonstelling van werken der leden en genoodigden
·1932 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende Nederlandsche meesters
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1936 - - Algemeene Nederlandsche kunsttentoonstelling 1936
·1936 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1939 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1939 - - Onze kunst van heden
·1940 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1940 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1942 - - Levende Nederlandsche Kunst
·1943 - - In en om de Bergensche School
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1946 - - Holland Schildert
·1954 - - Tweehonderd Nederlandse Grafische Kunstenaars sedert het eind der 19e eeuw
·1955 - - Vollmer II, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1969 - - Verzameling R.J. Veendorp
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1973 - - Bergense School en tijdgenoten
·1976 - - Schilderslexicon
·1978 - - Kunstenaren der Idee, symbolistische tendenzen in Nederland ca 1880-1930


- cover
  
·1993 - - Beeldend Nederland
·2006 - - Moderne kunst 1900 - 1955 uit de collectie van het Stedelijk Museum Alkmaar
ARTindex