ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Amsterdam

Expositieplaats van:

·Marc van der Marck en Wally Stevens - Museum Fodor Amsterdam
·Gisèle v. Waterschoot v.d. Gracht e.a. - Kunsthandel Frans Buffa & Zn. Amsterdam
·Tentoonstelling van schilder- en andere werken van levende meesters -
·1808 - - openbare tentoonstelling der voortbrengselen van Nationale Kunst - Vierde Klasse KIWLS
·1810 - - Tentoonstelling van Levende Meesters Amsterdam - Vierde Klasse KIWLS
·1814 - - Tentoonstelling der Kunstwerken van nog in leven zijnde Nederlandsche Meesters te Amsterdam -
·1818 - - tentoonstelling "kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters" -
·1822 - - Tentoonstelling van 'kunstwerken van Schilder- Teeken-, Graveer-, en Beeldhouwkunst door levende Meesters - Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1823 - - Prijs Felix Meritis Amsterdam -
·1824 - - Tentoonstelling der Kunstwerken van nog in leven zijnde Nederlandsche Meesters te Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam, Vierde Klasse KIWLS
·1826 - - kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters - Gemeente Amsterdam
·1828 - - Tentoonstelling der Kunstwerken van Levende Meesters Amsterdam - Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1831 - - Tentoonstelling Amsterdam -
·1831 - - Lijst van kunstwerken, door beoefenaars en verzamelaars bijeengebracht, om verloot te worden ten behoeve van Het Vaderland - Nationaal Gerechtshof Amsterdam
·1834 - - kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters -
·1840 - - Tentoonstelling van voortbrengselen van Schilder-, Graveer-, Bouw-, en Beeldhouwkunst door Levende Meesters vervaardigd Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten Amsterdam, Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1840 - - Tentoonstelling van leden - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1844 - - Tentoonstelling van kunstwerken, door levende meessters, voor den jare 1844. (Lijst van voortbrengselen van schilder-, teeken-, graveer-, bouw- en beeldhouwkunst, te Amsterdam, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling van den jare 1844 -
·1848 - - Stedelijke tentoonstelling van schilder- en andere kunstwerken te Amsterdam - Vereeniging tot Bevordering van Beeldende Kunsten
·1850 - - Tentoonstelling van Levende Meesters Amsterdam - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1852 - - 23e openbare Tentoonstelling van Levende Meesters Amsterdam - Commissie Tentoonstelling Levende Meesters 1852 Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1856 - - Tentoonstelling van schilder- en andere kunstwerken van levende meesters in de kunstzalen der maatschappij Arti et Amieitiae. - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1859 - - Schilder- en andere kunstwerken van levende meesters - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1860 - - Schilder- en andere kunstwerken van levende kunstenaars - vermoedelijk Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1869 - - Tentoonstelling van schilderijen van levende meesters - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1870 - - Teekeningen van levende meesters - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1877 - - Openbare Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Vereenigde Kommissie tot de Stedelijke Tentoonstelling
·1878 - - tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1880 - - tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam - Universiteit van Amsterdam
·1882 - - Tentoonstelling van kunstwerken door vrouwen vervaardigd - Panoramagebouw Amsterdam
·1882 - - Tentoonstelling van Schilderijen en andere Kunstwerken van Levende Meesters Amsterdam - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1883 - - Internationale Koloniale en Uitvoerhandel-Tentoonstelling Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ministerie van Handel en Nijverheid Den Haag, Ministerie van Koloniën, Paleis voor Volksvlijt Amsterdam
·1885 - - H.W. Mesdag en Collectie Louise Abbema - Internationale Kunstvereeniging
·1888 - - Tentoonstelling der Nederlandsche Etsclub - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam, Nederlandsche Etsclub
·1890 - - Nederlandsche Etsclub - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam, Nederlandsche Etsclub
·1892 - - 2e jaarlijkse tentoonstelling St. Lucas - Kunstzaal Panorama Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1892 - - Vincent van Gogh - Kunstzaal Panorama Amsterdam
·1893 - - 3e jaarlijkse tentoonstelling St. Lucas - Kunstzaal Panorama Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1894 - - Sint Lucas: 4e jaarlijksche tentoonstelling - Kunstzaal Panorama Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1895 - - Schilderijen, teekeningen en beelden bijeengebracht door de Vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1895 - - Sint Lucas: 5e jaarlijksche tentoonstelling - Kunstzaal Panorama Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1895 - - Nederlandsche etsclub: achtste tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam
·1895 - - Ed. Karsen - Firma E.J. van Wisselingh & Co
·1896 - - tekeningen Wijnveld - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1896 - - Sint Lucas: 6e jaarlijksche tentoonstelling - Kunstzaal Panorama Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1897 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1897 - - Sint Lucas: 7e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1898 - - Sint Lucas: 8ste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1898 - - Rembrandt: schilderijen, bijeengebracht ter gelegenheid van de inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina - Stedelijk Museum Amsterdam
·1898 - - Jacob Maris, Schilderijen/Aquarellen - Firma E.J. van Wisselingh & Co
·1899 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1899 - - Sint Lucas: 9e tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1899 - - beeldhouwwerken door A. Rodin - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1900 - - Kunstwerken door leden der maatschappij - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas, 10e Jaarlijksche Tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1900 - - studies van Noorsch-Germaansche heldenmotieven - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1900 - - Johannes Bosboom - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1901 - - Schilderijen uit de Franse school en beeldhouwwerken van M. Rosso - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1901 - - Ed. Karsen - Kunsthandel Frans Buffa & Zn. Amsterdam
·1901 - - Indische tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam
·1901 - - Vereeniging Sint Lucas, 11e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1901 - - schilderijen en tekeningen van G.H. Breitner - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1902 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1902 - - Jurres - Frans Buffa en Zoonen Amsterdam
·1902 - - Vereeniging Sint Lucas, 12e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1902 - - ledententoonstelling - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1902 - - tentoonstelling van etsen van J.M. Graadt van Roggen - Kunsthandel Frans Buffa & Zn. Amsterdam
·1903 - - Schilderijen en teekeningen van voorname moderne meesters, vervaardigd voor de bijbel-uitgaven der Naaml. Venn. "De geïllustreerde bijbel" - Stedelijk Museum Amsterdam
·1903 - - Sint Lucas: 13e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1904 - - Eere-Tentoonstelling - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1904 - - J.Th. Toorop - Kunsthandel Frans Buffa & Zn. Amsterdam
·1904 - - Keuze-tentoonstelling van aquarellen door Hollandsche meesters in de eerezaal van het Stedelijk Museum te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam
·1904 - - Sint Lucas: 14e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1904 - - Fransche, Duitsche en Engelsche journalistieke prentkunst, waaronder 70 oorspronkelijke teekeningen van Steinlen in het Suasso-Museum te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1905 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas, 15e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1905 - - Schilderijen en teekeningen door Vincent van Gogh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1905 - - Jan Verkade - Kunsthandel C.M. van Gogh Amsterdam
·1905 - - Kind en kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1906 - - Jubileumtentoonstelling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1906 - - Jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1906 - - Tentoonstelling bij gelegenheid der herdenking van Willem Bilderdijk's honderd-vijftigsten geboortedag - Stedelijk Museum Amsterdam
·1906 - - Albert Hahn en J.L. van Ishoven - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1907 - - 17e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1907 - - N. Bastert - Kunsthandel C.M. van Gogh Amsterdam
·1907 - - Tentoonstelling der werken van Dr. P.J.H. Cuypers, ingericht door het genootschap Architectura et Amicitia - Genootschap Architectura et Amicitiae, Stedelijk Museum Amsterdam
·1907 - - Kees van Dongen en moderne meesters - Kunsthandel C.M. van Gogh Amsterdam
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1908 - - B. Eilers - Gebouw Concordia Amsterdam
·1908 - - Georg Rueter - Kunsthandel C.M. van Gogh Amsterdam
·1908 - - Ed. Karsen - Firma E.J. van Wisselingh & Co
·1908 - - 18e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1909 - - Piet Mondriaan, Cornelis Spoor, Jan Sluijters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1909 - - Werken van Gerard Bal in samenwerking met Mej. Repelius, A. Hijner en Ch. Dankmeijer - Stedelijk Museum Amsterdam
·1909 - - Vereeniging Sint Lucas, 19de jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1909 - - Amsterdamsche handvlijt in huis, school en werkplaats - Stedelijk Museum Amsterdam
·1909 - - De collectie Preyer - Stedelijk Museum Amsterdam
·1909 - - Verzameling familieportretten nagelaten door wijlen jhr.mr. C.H. Backer - Stedelijk Museum Amsterdam
·1909 - - teekeningen en schetsen - Frans Buffa en Zoonen Amsterdam
·1910 - - G.W. Knap, Huib Luns, P. van Wijngaerdt - Stedelijk Museum Amsterdam
·1910 - - 20e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1910 - - Schilderijen en aquarellen gekozen uit de verzamelingen van bestuurderen der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1910 - - Gooische schildersclub "De Tien" - de Club der X Laren, Stedelijk Museum Amsterdam
·1910 - - Schilderijen en teekeningen van A. van den Berg, W. van den Berg, Th. Goedvriend, Miranda - Stedelijk Museum Amsterdam
·1911 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het Vormen van eene openbare verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1911 - - Schilderijen, aquarellen, teekeningen, enz. enz. in het Suasso-museum door Louis Hartz, S. Jessurun de Mesquita en M.W. van der Valk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas (1), 21ste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1911 - - Beeldhouwwerken, schilderijen en etsen door Thérèse van Hall, J.C. Poortenaar, A.G. Hulshoff Poll - Stedelijk Museum Amsterdam
·1911 - - Internationale tentoonstelling van moderne kunst: Moderne Kunst Kring - Moderne Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1911 - - Johan Braakensiek - Stedelijk Museum Amsterdam
·1911 - - Gooische schildersclub "De Tien" - de Club der X Laren, Stedelijk Museum Amsterdam
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas (2) : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafische kunsten en klein beeldhouwwerk van leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1912 - - Bosboom, Israëls, J. Maris, W. Maris, A. Mauve, Verzam. Preyers, 's Hage - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1912 - - F. Bobeldijk en G. de Groot - Stedelijk Museum Amsterdam
·1912 - - Georg Rueter - Kunsthandel C.M. van Gogh Amsterdam
·1912 - - Internationale tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters: internationale tentoonstelling van hedendaagsche kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1912 - - Die Futuristen - Kunsthandel De Roos Amsterdam
·1912 - - Walter Vaes, schilderijen, tekeningen en etsen - Kunsthandel Wed. G Dorens en Zn. Amsterdam
·1912 - - Werken der leden van den Haagschen Kunstkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1912 - - Moderne kunstkring = Cercle de l'art moderne: catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure - Moderne Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1912 - - Tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, aardewerk en andere kunstvoorwerpen welke zullen worden verloot ten bate van het volkssanatorium "Herema-State" te Joure - Stedelijk Museum Amsterdam
·1912 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1912 - - Tentoonstelling der nagelaten werken van Johan Cohen Gosschalk - Kunsthandel C.M. van Gogh Amsterdam
·1912 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : eerste tentoonstelling van werken der leden - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1912 - - A.R. Mauve en W.O.J. Nieuwenkamp - Stedelijk Museum Amsterdam
·1912 - - Oud-Hollandsche schilderijen - Kunstzaal J. Goudstikker
·1913 - - De Onafhankelijken - Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1913 - - Gooische Schildersclub "De Tien" - de Club der X Laren, Stedelijk Museum Amsterdam
·1913 - - Moderne Fransche ceramiek - Stedelijk Museum Amsterdam
·1913 - - C.C.J. van Trigt-Hoevenaar, M.P. Reus, J.J. Doeser - Stedelijk Museum Amsterdam
·1913 - - De vrouw 1813 - 1913 -
·1913 - - Vereeniging Sint Lucas, 22ste Jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1913 - - Koloniaal-aardrijkskundige tentoonstelling ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap - Koninklijke Nederlandsche Aardrijkskundig Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1913 - - Moderne kunstkring = Cercle de l'art moderne: ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure - Moderne Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1914 - - Antoon Molkenboer - Stedelijk Museum Amsterdam
·1914 - - Gooische schildersclub "De Tien" - de Club der X Laren, Stedelijk Museum Amsterdam
·1914 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het Vormen van eene openbare verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1914 - - C.J. Lanooij: ceramiek - Stedelijk Museum Amsterdam
·1914 - - Kunstwerken door leden der maatschappij - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1914 - - De Onafhankelijken Amsterdam - Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1) : drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1914 - - A. Egter, B. van Hasselt, T. van Hettinga Tromp, Jo Koster, C. Pabst en van W. Huszar en J. Terwey - Stedelijk Museum Amsterdam
·1914 - - werk van leden - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1914 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1914 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1914 - - Teekeningen door Vincent van Gogh - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren - Nederlandsch Steuncomité voor Beeldende Kunstenaars, Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - Vereeniging Sint Lucas, vier en twintigste Jaarlijksche Tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1915 - - Groepstentoonstelling van de dames A. Gildemeester, Marie Kelting, A.J. Baucke-Kleine, benevens eenig beeldhouwwerk van Georgine Schwartze - Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - Lodewijk Schelfhout, Piet Mondriaan, Jan Sluijters, Leo Gestel, le Fauconnier, J.C. van Epen, architect - Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - tentoonstelling architectuur en verwante kunst Stedelijk Museum te Amsterdam - Genootschap Architectura et Amicitiae, Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - Internationale tentoonstelling van oorlogsprentkunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1915 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1916 - - tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam 1916 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - Josina Knap, G.W. Knap, Rik Wouters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - Tholen - Kunsthandel C.M. van Gogh Amsterdam
·1916 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - Tentoonstelling van schilderijen door E.R.D. Schaap en H.W.J. Schaap-van der Pek - Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1), Vijf en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1916 - - A. de Winter - Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - Collectie A.S. van Wezel - Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - De Rotterdamsche Tien - De Rotterdamsche Tien, Panoramagebouw Amsterdam
·1916 - - G.H. Breitner - Firma E.J. van Wisselingh & Co
·1916 - - Het Signaal - Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - Gedecoreerde stoffen en schilderijen van A.G. Wegerif-Gravestein - Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1916 - - Belgische kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1917 - - Leonardus Nardus - Frederik Muller & Co. Amsterdam
·1917 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1917 - - Tentoonstelling van decoratieve ontwerpen van L. Zwiers, architect M.B.V.A.: behangsels, weefsels, moquettes, tapijten, verpakking - Stedelijk Museum Amsterdam
·1917 - - Tentoonstelling. Adriaan van Zeegen - schilderkunst. Kunstnaaldwerk - Christine van Zeegen - Bureau voor Kunsten en Wetenschappen Amsterdam
·1917 - - Oostenrijksche en Hongaarsche schilders en beeldhouwers - Stedelijk Museum Amsterdam
·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1917 - - Werken van M.W. van der Valk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1918 - - Schwartze in Arti - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1918 - - Het Signaal, nieuwe beweging in de schilderkunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1918 - - Nederlandsche Kunstkring: groepententoonstelling van werk der leden - Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1918 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1918 - - Sint Lucas (1) : zeven en twintigste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1918 - - L.W.R. Wenckebach en mevrouw R. de Balbian Verster-Bolderhey - Stedelijk Museum Amsterdam
·1918 - - Tentoonstelling van beeldhouwwerk - medailles en potterie van oude en hedendaagsche kunstenaars en cretonnes van Duco Crop - zoomede van ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een centraal punt in het IJ-Bosch - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1918 - - De Smeden, Blaricum - Stedelijk Museum Amsterdam
·1918 - - Belgische moderne kunst: schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken - Stedelijk Museum Amsterdam
·1918 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1919 - - Jan Toorop - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam, NV Koninklijke Kunstzaal Kleykamp Den Haag
·1919 - - Thérèse van Duyl-Schwartze 1851 - 1918 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1919 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1919 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1919 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1919 - - Het Nationaal Zeemansfonds - Stedelijk Museum Amsterdam
·1919 - - Sint Lucas : acht en twintigste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1919 - - De Onafhankelijken XIIIe tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1919 - - Jaarbeurs voor kunstnijverheid - Maatschappij voor Beeldende Kunsten, Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunsten - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - Ivan Mestrovic - Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - Daumier en zijn tijd - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1920 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1): negen en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1920 - - Vereeniging Nederlandsche Kunstkring - Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - Nederlandsche Kunstkoopersbond - Nederlandsche Kunstkoopersbond, Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - La section d'or - Paris: internationale tentoonstelling van werken der kubisten en neo kubisten - Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - Lodewijk Schelfhout, P. Picasso, B. Essers - Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - Vereeniging "Sint Lucas" (2). Tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerken en eene afzonderlijke afdeeling "het kind" door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1920 - - La jeune peinture française - Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - P.A.J. Moojen en Willem Dooyewaard - Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - Schilderijen door Edmond Verstraeten en Tony van Os - Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - De Onafhankelijken [+ Novembergruppe], XVIe tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1921 - - tentoonstelling van werken der leden - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - Moderne Schotse schilderkunst - Genootschap Nederland-Engeland, Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - Sint Lucas: dertigste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1921 - - Amsterdamsche tentoonstelling voor woninginrichting - Amsterdamsche Coöperatieve Woningbouwvereeniging, Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - 8e jaarlijksche tentoonstelling van fotowerken met salon Misonne - N.A.F.V. (Nederlandsche Amateur Fotografen Vereniging), Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - Nederlandsche Kunstkring - Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1922 - - Internationale theatertentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - Hollandsche Kunstenaarskring [waarin opgenomen retrospectieve tentoonstelling Piet Mondriaan] - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - een en dertigste jaarlijksche tentoonstelling Vereeniging "Sint Lucas" - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1922 - - Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1922 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1922 - - Andreas en Lodewijk Schelfhout - Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - Duitsche beeldende kunst: schilderkunst, graphiek der laatste halve eeuw - Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - jaarlijksche tentoonstelling Vereeniging "Sint Lucas" (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1923 - - Italiaanse schilderkunst - Rijksmuseum Amsterdam
·1923 - - Bouwkunsttentoonstelling 1898 - 1923 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1923 - - Nederlandsche Kunstkring - Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1923 - - Engelsche kunstnijverheid - Genootschap Nederland-Engeland, Stedelijk Museum Amsterdam
·1923 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1923 - - Phocas Fokkens - Stedelijk Museum Amsterdam
·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas". Twee en dertigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1923 - - Russische kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars - Stedelijk Museum Amsterdam
·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schetsen, studies, grafische en beeldhouwwerken, waaraan verbonden is, een bijzondere afdeeling, betrekking hebbende op den arbeid; door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1924 - - Johannes Theodorus Toorop - Gebouw voor Beeldende Kunsten Amsterdam
·1924 - - Th.A. Vos en Piet van Wijngaerdt - Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - P. Alma - Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - Nederlandsche Kunstkring - Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - Eere-tentoonstelling Martin Monnickendam - Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1924 - - Vereeniging "Sint Lucas", Drie en dertigste jaarlijksche tentoonstelling : schilderijen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, vervaardigd door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1924 - - 10e internationale tentoonstelling van fotowerken - N.A.F.V. (Nederlandsche Amateur Fotografen Vereniging), Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - W. Witsen - Firma E.J. van Wisselingh & Co
·1924 - - Schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum - Gemeente Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - Johan van Hell, Christiaan Schaaf, Sarah de Vries, Pau Wijnman - Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - Portretten van kunstenaars - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1924 - - Werken van Jac. J. Koeman - Kunstzaal Fetter
·1924 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1924 - - Tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, grafiek en beeldhouwwerken ten bate van het Bob Rookerfonds - Stedelijk Museum Amsterdam
·1925 - - Oud-testamentische en sensitieve kunst van J.J. Isaäcson, D.B. Nanninga en F.W. Weigel - Stedelijk Museum Amsterdam
·1925 - - Prix de Rome - Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1925 - - Lodewijk Schelfhout - Stedelijk Museum Amsterdam
·1925 - - Nederlandsche Kunstkring, tentoonstelling van werken der leden - Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1925 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1925 - - de Bruycker en de Jong - Kunsthandel Opgang Amsterdam
·1925 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1925 - - Piet van Wijngaerdt en Barend Jordens - Stedelijk Museum Amsterdam
·1925 - - A.R. Mauve - Kunsthandel C.M. van Gogh Amsterdam
·1925 - - De Onafhankelijken, 26ste tentoonstelling met moderne Franschen - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1925 - - Illner - Kunsthandel C.M. van Gogh Amsterdam
·1925 - - tentoonstelling van schetsen, studies, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, waaraan t.g.v. het 650-jarig bestaan van Amsterdam als stad een bijzondere afdeeling "het Amsterdamsch stadsgezicht" is toegevoegd - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1925 - - Schilders uit Zeeland - Stedelijk Museum Amsterdam
·1925 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1925 - - Kleintjes - Kleintjes van Osselen - Kunsthandel C.M. van Gogh Amsterdam
·1926 - - Nederlandsch Kunstverbond - Nederlandsch Kunstverbond Den Haag, Stedelijk Museum Amsterdam
·1926 - - Vormen der Nederlandsche kunsten in de laatste 50 jaar - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1926 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1926 - - De Onafhankelijken (+ Belgische schilders) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1926 - - Cris Agterberg - Kunsthandel En Vogue
·1926 - - Art contemporain français 1926 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1926 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1926 - - Otto van Rees - Stedelijk Museum Amsterdam
·1926 - - schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken, tentoongesteld door de vereeniging van Nederlandsche kunstenaren De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1926 - - André Verhorst schilderijen en teekeningen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1926 - - Johannes Theodorus Toorop - A. Mak Amsterdam
·1926 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1926 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1927 - - Nederlandsche Kunstkring - Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - Jan Sluijters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - Lodewijk Schelfhout - Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - Cris Agterberg - Kunsthandel En Vogue
·1927 - - H. Heuff - Kunsthandel Opgang Amsterdam
·1927 - - W.B. Tholen - Kunsthandel C.M. van Gogh Amsterdam
·1927 - - Kees van Dongen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1927 - - De Onafhankelijken (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1927 - - Charley Toorop - Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - Maatschappij Rembrandt: kunstenaar en samenleving - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - Exposition d'art medico-historique - Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1927 - - Schilderijen en schetsen naar de beroemde clowns "De drie Fratellini's" door C.J. Maks - Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - Jan Grégoire - Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - 25-jarig bestaan van "'t Koggeschip" - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging 't Koggeschip Amsterdam
·1927 - - Jan Poortenaar - Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - Jelle Troelstra - Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - August Allebé - Kunsthandel C.M. van Gogh Amsterdam
·1927 - - Arte Italiana in Olanda = Italiaansche kunst in Nederland - Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1927 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1927 - - Oostenrijksche schilderijen en kunstnijverheid 1900 - 1927 - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Nederland-Oostenrijk
·1928 - - M. Dobuzinski - Stedelijk Museum Amsterdam
·1928 - - A.S.B.: architectuur, schilderkunst & beeldhouwkunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1928 - - De Zes - Stedelijk Museum Amsterdam
·1928 - - De Onafhankelijken (1), 32e tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1928 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1928 - - Henk Wiegersma - Stedelijk Museum Amsterdam
·1928 - - Johannes Theodorus Toorop - A. Mak Amsterdam
·1928 - - Concours et exposition d'art olympique - Stedelijk Museum Amsterdam
·1928 - - Nederland in beeld - Comité "Nederland in Beeld", Stedelijk Museum Amsterdam
·1928 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1928 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1928 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1928 - - Art Espagnol 1828 - 1928 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - J.A. Zandleven : eere-tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - Poolsche kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot bekendmaking van de Poolsche kunst in het Buitenland
·1929 - - C.J. Maks - Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - Erich Wichman en tijdgenooten - Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1) : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1929 - - Grafiek en boekkunst uit de Sovjet-Unie - Genootschap Nederland-Nieuw-Rusland, Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Tentoonstellingsraad van Bouwkunst en Verwante kunsten
·1929 - - Gemeente aankopen: tentoonstelling van schilderijen - Gemeente Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1929 - - ESAC. Expositions sélectes d'art contemporain - Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - Teekeningen en aquarellen door Vincent Van Gogh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - A.S.B.: 2e tentoonstelling architectuur, schilderwerk, beeldhouwwerk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - Tentoonstelling Nederlandsche portretkunst: ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan der Maatschappij - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1929 - - Vereeniging "Nederlandsche Kunstkring" - Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - Vereeniging "Sint Lucas" (2) : tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken, waaraan is toegevoegd een afdeeling portretten van kunstenaars, zelfportretten en portretten door leden - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1930 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Lodewijk Schelfhout - Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Frans Masereel - Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Russische meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Groninger kunstkring De Ploeg - Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Isaac Israels - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1930 - - Portretten door Georg Rueter te Sloterdijk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Henriette Reuchlin-Lucardie: schilderijen, teekeningen en grafisch werk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - voorjaarstentoonstelling Arti et Amicitiae - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1930 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1930 - - De Onafhankelijken: met invité's, Fransche en Belgische surrealisten - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1930 - - Auguste Rodin - Kunsthandel Frans Buffa & Zn. Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Corot, Cézanne, Degas e.a. - Kunsthandel Frans Buffa & Zn. Amsterdam
·1930 - - Roemeensche kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Vincent van Gogh en zijn tijdgenooten - Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken van leden van de sociëteit De Kring - Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Pyke Koch, Kor Postma, Karel Willink - Kunsthandel P. de Boer Amsterdam
·1930 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1930 - - Socialistische kunst heden - Socialistische Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Gemeente Amsterdam: schilderijen, wandschilderingen, beeldhouwwerk, sierkunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - James Ensor - Huinck en Scherjon NV Amsterdam
·1930 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Gerard van Vliet - Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Kunst en techniek - Nederlandsch Kunstverbond (Afdeeling Amsterdam), Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Vincent van Gogh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Schilderijen Ernst Leyden en teekeningen Karin Leyden - Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Herman Mees en Willem van Dort - Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - De Onafhankelijken (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1931 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1931 - - George Morren - A. Mak Amsterdam
·1931 - - C. Permeke - Kunsthandel Frans Buffa & Zn. Amsterdam
·1931 - - La peinture Française aux XIXme et XXme Siècles - Firma E.J. van Wisselingh & Co
·1931 - - Finsche kunst, kunstnijverheid en bouwkunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Claude Monet, Pissarro en Sisley - Huinck en Scherjon NV Amsterdam
·1931 - - B. Essers en Tjipke Visser - Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Frank Lloyd Wright: eerste Europeesche tentoonstelling van de werken van Frank Lloyd Wright architect Amerika in het Sted. Museum te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - religieuze kleinplastiek en schilderijen - Instituut voor Kerkelijke Kunst St. Bonifacius
·1931 - - Belgische beeldende kunst van het laatste honderd jaar - Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Herman Heijenbrock - Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1931 - - Herfsttentoonstelling De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1931 - - Jan Sluijters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - La Croix Latine - La Croix Latine, Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Gemeenteaankopen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Kees van Dongen - Kunsthandel Frans Buffa & Zn. Amsterdam
·1932 - - Amsterdamsche Stadsgezichten, 1632 - 1932, 300 jaar - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam, Universiteit van Amsterdam
·1932 - - Vereeniging Sint Lucas (1) : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1932 - - W.B. Tholen 1860-1931 - Huinck en Scherjon NV Amsterdam
·1932 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1932 - - Charley Toorop - Kunstzaal van Lier Amsterdam
·1932 - - Walter Vaes - Rik Wouters: tentoonstelling van een collectie schilderijen, aquarellen en teekeningen - Firma E.J. van Wisselingh & Co
·1932 - - Fransche schilderkunst uit de twintigste eeuw: Ecole de Paris - Stedelijk Museum Amsterdam
·1932 - - Tentoonstelling van schilderijen door Luce, Radda, Tobeen - Huinck en Scherjon NV Amsterdam
·1932 - - Epi van de Velde - Kunstzaal van Lier Amsterdam
·1932 - - Leo Gestel - Kunsthandel Frans Buffa & Zn. Amsterdam
·1932 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1932 - - Tentoonstelling van schilderijen door Vincent van Gogh, J.B. Jongkind, Floris Verster - Huinck en Scherjon NV Amsterdam
·1932 - - Tentoonstelling van Nederlandsche Levende Kunstenaars - Nederlandsche Federatie van Beeldende Kunstenaars-Vereenigingen, Nederlandsche Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1932 - - Klassieke Hollandsche Teekenaars - Museum Fodor Amsterdam
·1932 - - Joegoslavische hedendaagsche beeldende kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1932 - - Gebrand glas door F.H. Abbing - Stedelijk Museum Amsterdam
·1932 - - Patrick Bakker - Amsterdamse Ateliers voor Binnenhuiskunst
·1932 - - Maatschappij Rembrandt: 10-jarig jubileum - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1932 - - Sint Lucas (3) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1933 - - Chabot - Kunstzaal van Lier Amsterdam
·1933 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - C. Permeke - Kunsthandel Frans Buffa & Zn. Amsterdam
·1933 - - Het Stilleven - Kunsthandel J. Goudstikker NV Amsterdam
·1933 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1933 - - M.A.J. Bauer - Gemeentebestuur van Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - voorjaarstentoonstelling - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1933 - - 20ste Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Vereeniging Sint Lucas (1) : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1933 - - Breitner - Gemeente Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Jan en Caspar Luyken - Museum Fodor Amsterdam
·1933 - - Petrus Paul Rubens - Kunsthandel J. Goudstikker NV Amsterdam
·1933 - - Zuiderzeewerken gezien door J.H. van Mastenbroek - Crisis Comité Amsterdam 1931, Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Bali: schilderijen en teekeningen van Willem Dooyewaard - Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Werken van kunstenaressen, georganiseerd door het Internationaal Comité voor Schoone Kunsten - International Federation of Business and Professional Women, Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Kunst S.O.S.: crisistentoonstelling - Comité Kunst S.O.S., Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Charley Toorop - Wolf Demeter - Kunsthandel J. Goudstikker NV Amsterdam
·1933 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1933 - - Prof. Max Liebermann - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1933 - - tentoonstelling van Moderne Kunst - Kunsthandel J. Goudstikker NV Amsterdam
·1933 - - tentoonstelling van Moderne Kunst - Kunsthandel J. Goudstikker NV Amsterdam
·1933 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Beeldhouwwerken, studies en reisschetsen - Gemeentebestuur van Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1934 - - J.H. Jurres Fantastisch Amsterdam - Frans Buffa en Zoonen Amsterdam
·1934 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1934 - - derde groepententoonstelling NKC - Nederlandsch Kunstenaars Centrum, Parkhotel Amsterdam
·1934 - - Maatschappij Rembrandt. Tentoonstelling van werken der kunstenaarsleden - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1934 - - J. Csaky, Beeldhwerken / Schilderijen, Radda - Huinck en Scherjon NV Amsterdam
·1934 - - Tentoonstelling Moissy Kogan, Ottokar Coubine - Kunsthandel J. Goudstikker NV Amsterdam
·1934 - - Binnenhuiskunst - Stedelijk Museum Amsterdam, V.A.N.K. Nederlanse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst
·1934 - - Deensche kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1934 - - nagelaten werken - Kunstzaal J. Goudstikker
·1934 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1934 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1934 - - Ed. Karsen W.B. Tholen en J. Voerman - Huinck en Scherjon NV Amsterdam
·1934 - - Hollandsche Kunstenaarskring [1] - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1934 - - Kultuur 1934 -
·1934 - - Eere-tentoonstelling W.O.J. Nieuwenkamp - Stedelijk Museum Amsterdam
·1934 - - Isaac Israels 1865-1934, tentoonstelling van schilderijen - Huinck en Scherjon NV Amsterdam
·1934 - - Zestig-jarig bestaan der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1934 - - Jelle Troelstra - Kunstzaal van Lier Amsterdam
·1934 - - Keur van moderne Franse grafische kunst - Museum Fodor Amsterdam
·1934 - - Hollandsche Kunstenaarskring [2] - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1934 - - 1e Nationale Kerstsalon - Amsterdamse Amateur Fotografenvereniging
·1935 - - Teekeningen van oude meesters: verzameling C.P. van Eeghen - Museum Fodor Amsterdam
·1935 - - Filarski, Herwijnen, G. de Jong, Schwarz - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1935 - - Fantin-Latour 1836 - 1904 - Huinck en Scherjon NV Amsterdam
·1935 - - moderne toegepaste religieuze kunst - Algemene Katholieke Kunstenaars Vereniging AKKV, Stedelijk Museum Amsterdam, V.A.N.K. Nederlanse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst
·1935 - - Oude en nieuwe aanwinsten der Gemeente Amsterdam in 1934 - Museum Fodor Amsterdam
·1935 - - De Onafhankelijken (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1935 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1935 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1935 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1935 - - De Onafhankelijken (2). Tentoonstelling van teekeningen, grafiek, aquarellen en klein plastiek - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1935 - - Marc Chagall - Kunsthandel Santee Landweer N.V. Amsterdam
·1935 - - Kunst S.O.S. - Stedelijk Museum Amsterdam
·1935 - - monumentale kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1935 - - Moderne Fransche kunst uit het museum van Grenoble - Stedelijk Museum Amsterdam
·1935 - - Reclamekunst - Genootschap voor Reclame, Stedelijk Museum Amsterdam, V.A.N.K. Nederlanse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst
·1935 - - Paul Signac 1863 - 1935 - Huinck en Scherjon NV Amsterdam
·1935 - - tentoonstelling van beeldhouwwerken - Kunsthandel Santee Landweer N.V. Amsterdam
·1935 - - Vereeniging "Sint Lucas" (2): tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1935 - - Funke Küpper - Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - De Brug: 10-jarig bestaan - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1936 - - Maris tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - De Onafhankelijken (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1936 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1936 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - Theo van Doesburg - Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - Matthieu Wiegman: eeretentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - La jeune gravure contemporaine - Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - Les artistes musicalistes - Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - Algemeene Nederlandsche kunsttentoonstelling 1936 - Algemeen Nederlandsch Verbond, Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - Twee eeuwen Engelsche kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - D.O.O.D. de olympiade onder dictatuur - Bond van Kunstenaars ter Verdediging van de Kulturele Rechten, Comité ter Bescherming der Olympische Gedachte, Gebouw de Geelvinck Amsterdam
·1936 - - A.C. Willink - Kunstzaal van Lier Amsterdam
·1936 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1936 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1936 - - Robert Antral, Aquarellen - Huinck en Scherjon NV Amsterdam
·1936 - - De Brug (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1936 - - J.M. Graadt van Roggen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - In memoriam Herman Kruyder - Stedelijk Museum Amsterdam
·1937 - - nieuwe werken door A. Colnot - Kunstzaal de Ronde Brug Amsterdam
·1937 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1937 - - de Onafhankelijken 1912-1937 - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1937 - - Jubileumtentoonstelling H.F. Boot - Stedelijk Museum Amsterdam
·1937 - - Floris Verster 1861 - 1927 - Huinck en Scherjon NV Amsterdam
·1937 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1937 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1937 - - Jack Hamel - Kunstzaal de Ronde Brug Amsterdam
·1937 - - Edvard Munch - Stedelijk Museum Amsterdam
·1937 - - Foto 37 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1937 - - Universiteits-lustrum 1937 - Amsterdams Studenten Corps, Stedelijk Museum Amsterdam
·1937 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1937 - - Vereeniging "De Klopper" - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging De Klopper
·1937 - - schilderijen en grafiek - Kunstzaal van Lier Amsterdam
·1937 - - Maatschappij Rembrandt: 15-jarig jubileum - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1937 - - Joost van den Vondel 1587-1937 - Museum Fodor Amsterdam
·1937 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1937 - - Jozef Teixeira de Mattos - Huinck en Scherjon NV Amsterdam
·1937 - - Van Dongen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - Nieuwe werken - Kunsthandel Buffa en Zoon Amsterdam
·1938 - - Hollandsche Kunstenaarskring: 25 jarig jubileum - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1938 - - Pieter Jansz. Saenredam - Museum Fodor Amsterdam
·1938 - - De Onafhankelijken (met Les Indépendants Français) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1938 - - Victor Vignon, 1847 - 1909 - Huinck en Scherjon NV Amsterdam
·1938 - - Jan Meine Jansen - aquarellen en teekeningen - Kunsthandel De Brug Amsterdam
·1938 - - Abstrakte Kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - Teekeningen: keuze uit aanwinsten 1932-1937 - Museum Fodor Amsterdam
·1938 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1938 - - Honderd jaar Fransche kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - Eugène Berman, Léonid, K. Tonny - Galerie Robert Amsterdam
·1938 - - Amsterdam 1898-1938, 40-jarige regering Koningin Wilhelmina - Museum Fodor Amsterdam
·1938 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1938 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1938 - - Eere-tentoonstelling Willem Paerels - Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - Gerard Bilders 1838-1865: voorgangers en tijdgenoten - Museum Fodor Amsterdam
·1938 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - Marie E. v. Regteren Altena, 1868 - 1938 - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1939 - - Tweejaarlijksche tentoonstelling van hedendaagsche religieuze kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting Pro Arte Christiani
·1939 - - De Brug: voorjaarstentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1939 - - Jan Meine Jansen - nieuw werk - Kunsthandel De Brug Amsterdam
·1939 - - Jan Poortenaar - Magazijn de Bijenkorf Amsterdam
·1939 - - Parijsche schilders - Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - Josef Teixeira de Mattos, Sch.ijen/Teken. - Huinck en Scherjon NV Amsterdam
·1939 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - Harinxma thoe Slooten - Kunsthandel Santee Landweer N.V. Amsterdam
·1939 - - F. Bobeldijk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1939 - - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1939 - - Rondom Rodin - Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - 100 jaar Arti 1839 - 1939 - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1939 - - Johan Buning - Galerie Robert Amsterdam
·1939 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1939 - - Nicolaas Bastert 1854 - 1939, keuze tentoonstelling nagelaten werken - Firma E.J. van Wisselingh & Co
·1939 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - Sint Lucas (2), tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst en beeldhouwwerken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1940 - - 6e Kerstsalon Amsterdam - Amsterdamse Amateur Fotografenvereniging, Gebouw Leesmuseum Amsterdam
·1940 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1940 - - groeps - Kunstzaal Artistiek
·1940 - - Chris Huidekoper 1878 - 1939 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1940 - - Het Glas 1940 - Stedelijk Museum Amsterdam, V.A.N.K. Nederlanse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst
·1940 - - De Onafhankelijken (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1940 - - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1940 - - De Brug: voorjaarstentoonstelling 1940 - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1940 - - West-Duitsche Kunst - Deutsch-Niederländische Gesellschaft, Stedelijk Museum Amsterdam
·1940 - - Sint Lucas 1880-1940 (50e tentoonstelling) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1940 - - Belgische Kunst van Heden - Rijksmuseum Amsterdam
·1940 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1940 - - schilderijen en teekeningen van toneelspelers - Kunsthandel Aalderink Amsterdam
·1940 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1940 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1940 - - De Brug: najaarstentoonstelling 1940 - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1941 - - Tentoonstelling van werken der leden van den "Nederl. Kring van Beeldhouwers" - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - Moderne Primitieven - Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - W.B. Tholen, 38 Aquarellen/Tekeningen, 1860-1931 - Huinck en Scherjon NV Amsterdam
·1941 - - Betsy Westendorp-Osieck - Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - De verluchte bladzijde - Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - Frans Boers, Willy Boers, Frieda Hunziker, Gerrit v. 't Net, Sali??? - Galerie Robert Amsterdam
·1941 - - Jan Sluijters 60 jaar - Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - De Onafhankelijken exposeren werk van leden (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1941 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1941 - - Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - Betsy Huitema-Kaiser en Louise Ibels - Kunsthandel Aalderink Amsterdam
·1941 - - 7e Nationale Kerstsalon Amsterdam - Amsterdamse Amateur Fotografenvereniging, Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1941 - - Pro Arte Christiani - Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting Pro Arte Christiani
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring - Haagse Kunstkring Den Haag, Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - Westphaalsch-Nederrijnsche Kunst van heden - Rijksmuseum Amsterdam
·1941 - - Jan Toorop - Dick Ket, in Holland staat een huis - Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - werken van J.H. Jurres - De Moderne Boekhandel Amsterdam
·1941 - - W.H. Gispen - Kunstzaal van Lier Amsterdam
·1941 - - Willem van Leusden - Galerie Robert Amsterdam
·1941 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1941 - - Nederlandsche Bond voor Kunst in Industrie - Nederlandsche Bond voor Kunst in Industrie, Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - Willink van Collenwedstrijd - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1941 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1941 - - Oscar Mendlik - Firma E.J. van Wisselingh & Co
·1941 - - Jan Voerman 1857 - 1941 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1942 - - Jan van Herwijnen - Kunstzaal van Lier Amsterdam
·1942 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1942 - - Paul Arntzenius - Huinck en Scherjon NV Amsterdam
·1942 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1942 - - 150 schilderijen, aquarellen enz. (19e en 20e eeuw) uit de verzameling H. Nijgh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1942 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1942 - - schilderijen van Gerrit Splinter - Atelier voor Binnenhuiskunst Amsterdam
·1942 - - Voorjaarstentoonstelling; Schilderijen/Beeldhouwwerken van Leden - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1942 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1942 - - reisschetsen - Nederlandsche Kunsthuis Amsterdam
·1942 - - Stad en land - Stedelijk Museum Amsterdam
·1942 - - Zomertentoonstelling - Galerie Robert Amsterdam
·1942 - - Colnot - Langeweg - Nederlandsche Kunsthuis Amsterdam
·1942 - - Tentoonstelling hulpwerk beeldende kunst van den Nederlandschen Volksdienst - Nederlandsche Kultuurkamer, Nederlandsche Volksdienst, Rijksmuseum Amsterdam
·1942 - - schilderijen en teekeningen - De Kunstzaal Amsterdam
·1942 - - Rezelman - Huinck en Scherjon Amsterdam
·1942 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1942 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1943 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1943 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1943 - - De Onafhankelijken (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1943 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1943 - - Maatschappij Rembrandt - Stedelijk Museum Amsterdam
·1943 - - schilderijen Cor Reisma - De Moderne Boekhandel Amsterdam
·1943 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1943 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1943 - - Kunstenaars zien den Arbeidsdienst - Nederlansche Arbeids Dienst, Stedelijk Museum Amsterdam
·1944 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1944 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1944 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1944 - - Voorjaarstentoonstelling 1944 : schilderijen, etsen, teekeningen en beeldhouwwerken vervaardigd door leden der maatschappij - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1944 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1944 - - Vereeniging Nederlandsche Kunstkring - Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1945 - - Kunst in het harnas - Stedelijk Museum Amsterdam
·1945 - - Vincent van Gogh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1945 - - Kunst in vrijheid - Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van kunstenaars, Rijksmuseum Amsterdam
·1945 - - Georges Braque - Stedelijk Museum Amsterdam
·1945 - - H.N. Werkman drukker-schilder - Stedelijk Museum Amsterdam
·1945 - - Werken van Henk Chabot, Charles Eyck, John Raedecker, Charles Roelofsz, Charley Toorop - De Vrije Katheder Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1945 - - 7 Belgische schilders - Stedelijk Museum Amsterdam
·1945 - - 8e Nationale Kerstsalon Amsterdam - Amsterdamse Amateur Fotografenvereniging, Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1946 - - Teekeningen van Fransche meesters 1800 - 1900 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Britsche schilders der 20e eeuw - Stedelijk Museum Amsterdam, Tate Gallery
·1946 - - S. Jessurun de Mesquita Dr. J. Mendes da Costa - Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Franse grafiek van nu - Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Picasso - Matisse - Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - 12 schilders - Groep van 12 schilders, Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Leo Gestel - Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - jonge schilders - Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - 't Gilde 1946 - 't Gildehuys Amsterdam
·1946 - - C.J. Maks - Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Hollandsche Aquarellistenkring - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Coba Ritsema - Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Jonge Belgische schilderkunst - Kunstzaal van Lier Amsterdam
·1946 - - PM - Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers: Prijsvraag Renesse, tentoonstelling van ontwerpen voor monumenten - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Roelofsz, Wiegers, Sluyter, van't Net, Peeters, Reyers - Kunsthandel M.L. de Boer Amsterdam
·1946 - - Campigli - Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Bazaine, Estève, Lapicque - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Le Corbusier: schilder, architect, stedebouwer - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Vrij Beelden - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging Vrij Beelden
·1947 - - als de steenen spreken - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Permeke - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Kees Schrikker - Huinck en Scherjon NV Amsterdam
·1947 - - Bonnard - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Henri de Toulouse-Lautrec - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Alexander Calder + Fernand Léger - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Breitner - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Agoes en Otto Djaya - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - werken van A.M. v. Schaik en D. den Exter - Kunst- en antiekveilingen J.M. van der Meulen Amsterdam
·1947 - - Turner 1775 - 1851 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Schildersprenten 1947 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - In Memoriam Tentoonstelling - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1947 - - Jan van Herwijnen, Toon Kelder, Quirijn van Tiel - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Oskar Kokoschka - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Chagall - Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Witsen en zijn vriendenkring - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - De tien Realisten - Kunsthandel Buffa en Zoon Amsterdam
·1948 - - Jan Wiegers - Huinck en Scherjon NV Amsterdam
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Amsterdamse schilders van nu - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Hollandse Aquarellistenkring met Franse invité's - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Paul Klee - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - 9 beelden voor het Hildebrand monument door prof. Bronner - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Vincent van Gogh en zijn Nederlandse tijdgenoten - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Foto 48 - G.K.F. vakgroep fotografie, Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Vrij Beelden - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging Vrij Beelden
·1948 - - Johan Barthold Jongkind: schilderijen, aquarellen, tekeningen etsen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - 13 beeldhouwers uit Parijs - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Suid-Afrikaanse kuns - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Joseph Kutter - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - 10e Nationale Kerstsalon Amsterdam - Amsterdamse Amateur Fotografenvereniging, Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1949 - - Maria E. van Regteren Altena - Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - Nederlandse Kring van Grafici en Tekenaars - Nederlandse Kring van Grafici en Tekenaars, Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - Twaalf Britse schilders - Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - Bart van der Leck - Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - Honneur aux dames: werken van schilderessen - Museum Fodor Amsterdam
·1949 - - De Onafhankelijken - Museum Fodor Amsterdam
·1949 - - Amsterdamse schilders van nu - Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - De Keerkring - Museum Fodor Amsterdam
·1949 - - Sint Lucas (1) - Museum Fodor Amsterdam
·1949 - - Pro Arte Christiani - Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting Pro Arte Christiani
·1949 - - De Brug - Museum Fodor Amsterdam
·1949 - - Stichting der Nederlandse kunstschilders - Museum Fodor Amsterdam
·1949 - - het expressionisme van Van Gogh tot Picasso - Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - André Bauchant - Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - Maatschappij Rembrandt - Museum Fodor Amsterdam
·1949 - - Vrij Beelden - Museum Fodor Amsterdam

Het maximaal aantal getoonde regels is beperkt tot 700.
ARTindex