ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam

Identiek met - naamsvarianten:

·Collectie van Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·Vereeniging met de lange naam
·Vereniging met de Lange Naam
·VVHK

Vestigingsplaats:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) vanaf 1876

Gebeurtenis:

·1874 - - - ontstaan
-- Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam.
- <*1874>
·1874 - - betrokken bij oprichting
- C.P. van Eeghen
- (als)

- initiatiefnemer
·1875 - - - collectietentoonstelling
- locatie: zalen van het Oudemannenhuis, Amsterdam
-- Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam.
- <*1875>
·1895 - - - overdracht collectie
- overeenkomst tot het plaatsen van de collectie van de Vereeniging tot het vormen van een Openbare Verzameling in het Suassomuseum
-- Gemeente Amsterdam
-- Suasso-Museum Amsterdam
-- Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam.
- (als) ondertekenaars
- vermoedelijk <*juni 1895>

Ontstaan/opgericht:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Ontstaan d.d.:

·12.10.1876

Overgegaan in:

·Stedelijk Museum Amsterdam

Omschrijving:

·de Vereniging kocht (aanvankelijk) bij voorkeur werk van de schilders van de meer gevestigde Haagse School.

Opmerking:

·Onderdak werd eerst gevonden in het voormalige Oude Mannenhuis, vervolgens in het Museum Van der Hoop en in 1885 in het pas voltooide Rijksmuseum.

Activiteiten (gebeurtenis):

·1874 - -
- Stedelijk Museum Amsterdam- eerste aanzet - 1874

Activiteiten (personen op naam):

·» -- C.P. van Eeghen.

Activiteiten (bestuur):

·1924 - - A. Roëll.
·1924 - - C.C.T. Six.
·1924 - - C.G. Vattier Kraane.
·1924 - - M.P. Voûte.
·1924 - - M.P. [jr] Voûte.
·1924 - - Cornelis Baard.
·1924 - - P. Hofstede de Groot.

Meer informatie...

Uitgever van:

·1895 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging
·1902 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1905 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1910 - - Tentoonstelling van schilderijen en aquarellen gekozen uit de verzamelingen van bestuurderen der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1911 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het Vormen van eene openbare verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1922 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1924 - - Tentoonstelling van portretten van kunstenaars

Meer informatie...

Kunstenaars in collectie:

·Toorop, J. (Jan)

Presentaties (als deelnemer):

·1905 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1910 - - Schilderijen en aquarellen gekozen uit de verzamelingen van bestuurderen der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1911 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het Vormen van eene openbare verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1914 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het Vormen van eene openbare verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1924 - - Portretten van kunstenaars
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1934 - - Zestig-jarig bestaan der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam

Groepspresentaties (als organisator):

·1895 - - Schilderijen, teekeningen en beelden bijeengebracht door de Vereeniging
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1902 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1905 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1910 - - Schilderijen en aquarellen gekozen uit de verzamelingen van bestuurderen der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1911 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het Vormen van eene openbare verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1914 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het Vormen van eene openbare verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1922 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam

Meer informatie...

Verwervingen / aankopen:

· aankoop
d.d.: 1912
Objekt: stilleven <*omstr. 1892> - Robertson, S. (Suze)
· aankoop
d.d.: 1915
Objekt: Wagenbrug te Den Haag <*omstr. 1890> - Zwart, W. (Willem) de
· aankoop
d.d.: 1939
Objekt: vervoer van een bomschuit <*1890> - Toorop, J. (Jan)
· aankoop
d.d.: 1943
Objekt: slachthuis <*omstr. 1889> - Tholen, W. (Willem)
·d.d.: 1933
Objekt: Chrysanthemums <*omstr. 1892> - Dijsselhof, G.W. (Gerrit)


- Chrysanthemums
  
·Veiling: Frederik Muller Amsterdam
d.d.: 29.10.1918
Prijs: 10.000,00 Dfl
Objekt: Een bezoek van keizer Hadrianus aan een Romeins-Britse pottenbakkerij <*1883> - Alma Tadema, L. (Lawrence)


- Een bezoek van keizer Hadrianus aan een Romeins-Britse pottenbakkerij
  

Organisatie wordt vermeld in:

·1895 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging
·1902 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1905 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1910 - - Tentoonstelling van schilderijen en aquarellen gekozen uit de verzamelingen van bestuurderen der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1911 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het Vormen van eene openbare verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1911 - - Catalogus VVHK
·1914 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het Vormen van eene openbare verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam

Meer informatie...
ARTindex