ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Joan Collette

Geboortegegevens:

·1889 - - - geboren
- 16.05.1889
- Delft (Gemeente Delft)

Overlijdensgegevens:

·1958 - - - overleden
- 26.04.1958
- Nijmegen (Gemeente Nijmegen)

Naamsvarianten:

·Johannes Nicolaas Coenrad Collette

Adres:

·St. Annastraat 22, Nijmegen van voor 1934

Vermeld online:

·DNPP affiches

Web:

·https://nl.wikipedia.org/wiki/Joan_Collette

Signatuur:

·1918 - -
·

  
·1925 - -
·


- source:
- DNPP affiches
- object:
- Christus' vrede in Christus' ryk - No 1 lijst 23 - Stemt de Katholieke Lijst
  
·s.d. - -
·

  

Professie:

·graficus
·monumentaal vormgever
·schilder
·tekenaar
·glazenier vanaf 1921
·plein-air schilder tot 1921

Typering van het werk:

·monumentaal werk:
(mozaïeken; wandschilderingen)
materiaal: gebrandschilderd glas vanaf 1913
·grafiek:
techniek: etstechniek; houtsnede; lithografie
voorbeeld:
  
·schilderijen/tekeningen:
materiaal: olieverf; tempera; waterverf
onderwerp: heiligen; landschap; moeder Gods; portret; religie; stadsgezichten
·ontwerpen:
(affiche-ontwerp)
voorbeeld:


- tentoonstellingsaffiche
  

Studiereizen:

·Italië 1928-1929

Verblijf:

·Delft (Gemeente Delft)
·Nijmegen (Gemeente Nijmegen) van voor 1934 tot 1954

Bevriend met:

·Konijnenburg, W. (Willem) van
·Toorop, J. (Jan) 1909-1924

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1955 - - Orde van Oranje Nassau (ridder)

Opleiding:

·1909 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1909 tot 1912
- opleiding: Rijksopleidings-instituut voor Teekenleraren Amsterdam
- leerling: J. (Joan) Collette
·1909 - -
- 1909 tot 1912
- docent: J. (Jan) Toorop
- leerling: J. (Joan) Collette
·1911 - - kunstvorming
- 1911 tot 1912
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: J. (Joan) Collette
·1922 - -
- 1922 tot 1927
- opleiding: Atelier P.J. Cuypers
- leerling: J. (Joan) Collette
- vakgebied: monumentale kunst

Gaf les aan:

·Bouwman, Marinus Wilhelmus (Marinus).
·Verheyen, Jacobus Hubertus (Jacques).

Bijdrage aan:

·In 't bloemhofke

Lid van / ingeschreven bij:

·1914 - - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1918 - - Genootschap Architectura et Amicitiae
·1923 - - Sint Bernulphus Gilde Utrecht
·1934 - - Algemene Katholieke Kunstenaars Vereniging AKKV
·1939 - - Stichting Pro Arte Christiani
·1955 - - Gemeenschap Beeldende Kunstenaars

Activiteiten (algemeen/overig):

·samenwerkingsverband van kunstenaars
·J. (Joan) Collette
·W. (Willem) van Konijnenburg

- vakgebied: glas in lood ramen
·samenwerkingsverband
·Louis Franciscus (Lou) Asperslagh
·J. (Joan) Collette
·A.N. de Lint
·J. (Jean) den Rooijen

- vakgebied: brandschilderen
·samenwerkingsverband
·J. (Joan) Collette

- Glasatelier Mesterom Bunde
- vakgebied: glazenieren
·1929 - - samenwerkingsverband
·J. (Joan) Collette
·T. (Ton) van Es

- <*van voor 1929>
- vakgebied: batiktechniek

Activiteiten (werkzaamheden):

·1922 - - Atelier P.J. Cuypers
·1939 - - Gemeente Nijmegen

Activiteiten (als bestuurder):

·1934 - - Sint Bernulphus Gilde Utrecht
·1934 - - Algemeene Roomsch Katholieke Kunstenaars Vereeniging
·1950 - - Alliance Française

Objecten:

·1925 - - Christus' vrede in Christus' ryk - No 1 lijst 23 - Stemt de Katholieke Lijst


- © Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP)
- © Collette, J. (Joan)
  
·1938 - - gezelschapsspelen
·s.d. - - onbekende titel

In collectie:

·Kunstnijverheidshuys Amsterdam vanaf 1921
·Kunsthandel Harry Dreessen Tilburg van voor 1929

Presentaties (overig):

·1913 - - Vereeniging Sint Lucas, 22ste Jaarlijksche tentoonstelling -
·1913 - - tentoonstelling aquarellen, teekeningen, grafisch en beeldhouwwerk -
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1) : drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging -
·1914 - - werk van leden -
·1914 - - Sint Lucas (2) -
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren -
·1915 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden -

Meer informatie...

Bronnen:

·1913 - - Vereeniging Sint Lucas: twee en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafisch en beeldhouwwerk door leden der vereeniging
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas": drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas": tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafisch en beeldhouwwerk door leden der vereeniging
·1914 - - Het nieuws van den Dag - 29-09-1914
  
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren : tentoonstelling te Amsterdam, eerste afdeling
·1915 - - Vereeniging Sint Lucas: tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, boekillustratie, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden der vereeniging

Meer informatie...
ARTindex