ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Marinus Bonifacius Willem Dittlinger

Geboortegegevens:

·1864 - - - geboren
- 20.03.1864
- Breda (Gemeente Breda)

Overlijdensgegevens:

·1942 - - - overleden
- 08.01.1942
- Den Haag (Gemeente Den Haag)

Professie:

·schilder

Titulatuur:

·jonkheer

Typering van het werk:

·schilderijen:
onderwerp: bloemen; figuren; landschap; portret; stadsgezichten; stillevens

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
·Breda (Gemeente Breda)
·Dordrecht (Gemeente Dordrecht)
·Den Haag (Gemeente Den Haag) omstr. 1931

Opleiding:

·- docent: Adrianus Jacobus Terwen
- leerling: Marinus Bonifacius Willem Dittlinger
·1882 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1882 tot 1885
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: Marinus Bonifacius Willem Dittlinger
- plaats: Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- opmerkingen:
- [in de tekst van "de Rijks-academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam" vermeld "V.": i.e. volledig onderwijs]
- docent: A. (August) Allebé
- bron:
- De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 1907 ( (-> bijlage F))

Lid van / ingeschreven bij:

·1926 - - Teekengenootschap Pictura Dordrecht
·1931 - - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1938 - - Maatschappij Rembrandt

Presentaties (solo):

·1927 - - schilderijen en aquarellen --
Kunstzaal Pictura Den Haag

Presentaties (overig):

·1922 - - een en dertigste jaarlijksche tentoonstelling Vereeniging "Sint Lucas" -
·1922 - - jaarlijksche tentoonstelling Vereeniging "Sint Lucas" (2) -
·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas". Twee en dertigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, door leden der vereeniging -
·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schetsen, studies, grafische en beeldhouwwerken, waaraan verbonden is, een bijzondere afdeeling, betrekking hebbende op den arbeid; door leden der vereeniging -
·1924 - - Vereeniging "Sint Lucas", Drie en dertigste jaarlijksche tentoonstelling : schilderijen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, vervaardigd door leden der vereeniging -
·1924 - - Sint Lucas (2) -
·1925 - - tentoonstelling van werken door leden -

Meer informatie...

Bronnen:

·1907 - - De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (-> bijlage F)
·1922 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische en beeldhouwwerken, door leden der vereeniging
·1922 - - Vereeniging "Sint Lucas" : catalogus der eenendertigste jaarlijksche tentoonstelling
·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schetsen, studies, grafische en beeldhouwwerken, waaraan verbonden is, een bijzondere afdeeling, betrekking hebbende op den arbeid; door leden der vereeniging
·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas" : twee en dertigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, door leden der Vereeniging
·1924 - - Vereeniging "Sint Lucas" : drie en dertigste jaarlijksche tentoonstelling : schilderijen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, vervaardigd door leden der vereeniging
·1924 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schetsen en studies in elk materiaal, grafische werken en beeldhouwwerken, door leden der vereeniging

Meer informatie...
ARTindex