ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Johan Legner

Geboortegegevens:

·1859 - - - geboren
- 02.11.1859
- Schiedam (Gemeente Schiedam)

Overlijdensgegevens:

·1932 - - - overleden
- 29.12.1932
- Haarlem (Gemeente Haarlem)

Naamsvarianten:

·Johan Coenraad Ulrich Legner

Adres:

·Admiraal van Ghentstraat 31, Utrecht omstr. 1911
·Rubenslaan 10, De Bilt (NL) omstr. 1921

Signatuur:

·s.d. - -
·

  

Professie:

·schilder

Typering van het werk:

·schilderijen:
onderwerp: portret; stadsgezichten

Verblijf:

·Haarlem (Gemeente Haarlem)
·Schiedam (Gemeente Schiedam)
·Venlo (Gemeente Venlo)
·Utrecht (Gemeente Utrecht) van 1889 tot na 1911
·De Bilt (Gemeente De Bilt) omstr. 1921

Opleiding:

·- opleiding: MO tekenen
- leerling: J. (Johan) Legner
·- opleiding: Polytechnische School Delft
- leerling: J. (Johan) Legner

Gaf les aan:

·Bakhoven, Jan Alexander Paul (Jan).

Lid van / ingeschreven bij:

·1891 - - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Activiteiten (algemeen/overig):

·betrokken bij tentoonstelling
·N. (Nicolaas) Bastert
·Jan Hendrik Boot
·Johannes (Johan) Gabriëlse
·J. (Johan) Legner
·W. (Willem) van Leusden
·Johan Jacob Lambertus (Joh) Vlaanderen
- (als)
·organisatoren
·1917 - hedendaagsche beeldende kunst
·1894 - - commissiewerk
- examencommissie ter verkrijging van een akte van bekwaamheid in rechtlijnig en handtekenen en boetseren
·J. (Johan) Legner
- (als)
·lid examencommissie

- <*1894>
- vakgebied: boetseren
- handtekenen
- Bron:

- Algemeen Handelsblad 12-07-1894 1894 ( (-> 1e blad))
- Nederlandsche Staatscourant - 12-07-1894 1894
- Verslag van den staat der Hooge-, middelbare en lagere scholen over 1894-1895. (Bijlage P.) 1894.

Activiteiten (werkzaamheden):

·1889 - - Rijks Hoogere Burger School Utrecht
·1894 - - Burgeravondschool Utrecht

Presentaties (overig):

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters -
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 -
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas, 10e Jaarlijksche Tentoonstelling -
·1901 - - Vereeniging Sint Lucas, 11e jaarlijksche tentoonstelling -
·1902 - - Vereeniging Sint Lucas, 12e jaarlijksche tentoonstelling -
·1903 - - Sint Lucas: 13e jaarlijksche tentoonstelling -
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters -

Meer informatie...

Bronnen:

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas : 10e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, uitsluitend van leden der vereeniging
·1901 - - Vereeniging Sint Lucas : elfde jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1902 - - Vereeniging Sint Lucas : twaalfde jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1903 - - Vereeniging Sint Lucas : dertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903

Meer informatie...
ARTindex