ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Jacob Cats

Bronnen:

·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1912 - - Thieme Becker VI - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1934 - - Amsterdam in de XVIIIe eeuw : vierde tentoonstelling Museum Fodor
·1935 - - Teekeningen van oude meesters behoorende tot de verzameling van mr. Chr.P. van Eeghen : achtste tentoonstelling in het Museum Fodor
·1938 - - Teekeningen : keuze uit aanwinsten 1932-1937 : dertiende tentoonstelling in het Museum Fodor
·1963 - - Fodor 100 jaar : tentoonstelling van een keuze uit de collectie Fodor
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·2007 - - Meesters en molens, Van Rembrandt tot Mondriaan
ARTindex