ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw. Klinkenberg, S. (Samuel)

Geboortegegevens:

·1881 - - - geboren
- 15.09.1881
- Sibrandabuorren (Gemeente Boarnsterhim; Rauwerderhem)

Overlijdensgegevens:

·1970 - - - overleden
- 20.06.1970
- Wageningen (Gemeente Wageningen)

Adres:

·Hamelakkerlaan 19, Wageningen 1962

Professie:

·beeldhouwer
·tekenaar

Typering van het werk:

·beelden:
materiaal: brons; ivoor; teakhout
onderwerp: dierfiguren
·reliëfs

Studiereizen:

·Duitsland
·England (Groot-Brittannië)
·Frankrijk

Verblijf:

·Sibrandabuorren (Gemeente Boarnsterhim; Rauwerderhem)
·Haarlem (Gemeente Haarlem) tot 1949
·Wageningen (Gemeente Wageningen) 1950-1970

Opleiding:

·- opleiding: geen specifieke opleiding bekend
- leerling: S. (Samuel) Klinkenberg
- vakgebied: beeldhouwen
- opmerkingen:
- autodidakt
·- opleiding: Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag
- leerling: S. (Samuel) Klinkenberg

Lid van / ingeschreven bij:

·Punt 62
·1914 - - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1919 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers
·1931 - - Teeken-Collegie 'Kunst zij ons Doel' Haarlem

Activiteiten (werkzaamheden):

·1926 - - Hoogere Burgerschool Haarlem

Objecten:

·onbekende titel
· Museum voor Onderwijs Den Haag

Presentaties (overig):

·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1) : drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging -
·1915 - - Vereeniging Sint Lucas, vier en twintigste Jaarlijksche Tentoonstelling -
·1915 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden -
·1916 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1), Vijf en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging -
·1916 - - Sint Lucas (2) -
·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging -
·1918 - - Sint Lucas (1) : zeven en twintigste jaarlijksche tentoonstelling -

Meer informatie...

Bronnen:

·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas": drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1915 - - Vereeniging Sint Lucas: tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, boekillustratie, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden der vereeniging
·1915 - - Vereeniging "Sint Lucas" : vier en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1916 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, boekillustraties, klein beeldhouwwerk en portretkunst door leden der vereeniging
·1916 - - Vereeniging "Sint Lucas" : vijf en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging
·1918 - - Catalogus der tentoonstelling van beeldhouwwerk - medailles en potterie van oude en hedendaagsche kunstenaars en cretonnes van Duco Crop - zoomede van ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een centraal punt in het IJ-Bosch

Meer informatie...
ARTindex