ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Johannes Franciscus Christ

Geboortegegevens:

·1790 - - - geboren
- 11.02.1790
- Nijmegen (Gemeente Nijmegen)
- -bron:
- *Biographisch Woordenboek der Nederlanden III 1858 ( (-> 352))

Overlijdensgegevens:

·1845 - - - overleden
- 09.03.1845
- Nijmegen (Gemeente Nijmegen)

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0006.htm#812

Professie:

·auteur
·etser
·lithograaf
·schilder
·tekenaar

Typering van het werk:

·schilderijen/tekeningen:
onderwerp: landschappen bij Nijmegen; Nijmegen (stadsgezicht); Rijngezichten; Schiedamse stadsgezichten; stadsgezichten; topografische voorstellingen van Gelderland; Waallandschappen
stijl: romantische school

Studiereizen:

·Duitsland 1835

Verblijf:

·Nijmegen (Gemeente Nijmegen) van voor 1822 tot na 1843

Ouderlijk gezin:

·vermoedelijk 1858 - - - huwelijk
- Eleonora Juliane Henriette von Born en Johannes Christoffel Christ
- kinderen:
·vermoedelijk Christ, Johannes Franciscus
(klein)kinderen
·J.M. Christ
·P.C. Christ

- -bron:
- *Biographisch Woordenboek der Nederlanden III 1858 ( (-> 352))

Gebeurtenis:

·1858 - - - huwelijk
- Johannes Franciscus Christ en Johanna Maria Margaretha Stoppelaere
- kinderen:
·Christ, Johanna Maria
·Christ, Pieter Caspar

- *uit dit huwelijk zijn 5 dochters geboren
- *uit dit huwelijk zijn 2 zonen geboren
- -bron:
- *Biographisch Woordenboek der Nederlanden III 1858 ( (-> 352))

Opleiding:

·- docent: J. (Jacob) van Eynden [II]
- leerling: Johannes Franciscus Christ

Gaf les aan:

·Christ, Pieter Caspar.
·Gempt, B. (Bernard) te.

Samenwerking:

·
- Johannes Franciscus Christ; J. (Jan) van Ravenzwaay

Objecten:

·s.d. - - Pol- of Sint-Jacobsmolen op de stadswal bij de Regulierstraat in Nijmegen


- © Stichting Museum Het Valkhof, kunst en archeologie
- © Christ, J.F.
  
·s.d. - - straat in Nijmegen

Presentaties (overig):

·1822 - - Tentoonstelling van 'kunstwerken van Schilder- Teeken-, Graveer-, en Beeldhouwkunst door levende Meesters -
·1824 - - Tentoonstelling der Kunstwerken van nog in leven zijnde Nederlandsche Meesters te Amsterdam -
·1825 - - Tentoonstelling van nog in leven zijnde Meesters te Haarlem -
·1839 - - Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters Den Haag -
·1845 - - Tentoonstelling van schilderijen en teekeningen van Levende Nederlandsche Meesters te Groningen -
·1979 - - Schiedam in prent -

Bronnen:

·1820 - - Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst sedert de helft der XVIII eeuw [III] (-> 293)
·1822 - - Lijst der kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling van den jare 1822 (-> 6)
·1825 - - Lijst der schilder- en beeldhouwwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling te Haarlem van het jaar 1825 (-> 6)
·1839 - - 's Gravenhaagsche stads-almanak voor het jaar 1839
·1840 - - Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst, aanhangsel op de drie deelen (-> 260)
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1858 - - Biographisch Woordenboek der Nederlanden III (-> 352)

Meer informatie...
ARTindex