ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Johannes Franciscus Christ

Bronnen:

·1820 - - Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst sedert de helft der XVIII eeuw [III] (-> 293)
·1822 - - Lijst der kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling van den jare 1822 (-> 6)
·1825 - - Lijst der schilder- en beeldhouwwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling te Haarlem van het jaar 1825 (-> 6)
·1839 - - 's Gravenhaagsche stads-almanak voor het jaar 1839
·1840 - - Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst, aanhangsel op de drie deelen (-> 260)
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1858 - - Biographisch Woordenboek der Nederlanden III (-> 352)
·1912 - - Thieme Becker VI - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1946 - - Holland Schildert
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1979 - - Schiedam in prent
·1980 - - Paintings in the Dutch Museums
·1982 - - Eindhoven in de Prentkunst 1232-1982
·2000 - - Getekende stads- en dorpsgezichten uit de Veluwezoom, Nijmegen en omgeving en Rivierengebied
·2007 - - Meesters en molens, Van Rembrandt tot Mondriaan
ARTindex