ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Pieneman, Johanna Hendrika (Johanna)

Presentaties (overig):

·1913 - - tentoonstelling aquarellen, teekeningen, grafisch en beeldhouwwerk -
·1914 - - Sint Lucas (2) -
·1915 - - Vereeniging Sint Lucas, vier en twintigste Jaarlijksche Tentoonstelling -
·1915 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden -
·1916 - - Sint Lucas (2) -
·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging -
·1918 - - Sint Lucas (1) : zeven en twintigste jaarlijksche tentoonstelling -
·1918 - - Sint Lucas (2) -
·1919 - - De Onafhankelijken XIIIe tentoonstelling -
·1920 - - Vereeniging "Sint Lucas" (2). Tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerken en eene afzonderlijke afdeeling "het kind" door leden der vereeniging -
·1921 - - De Onafhankelijken [+ Novembergruppe], XVIe tentoonstelling -
·1921 - - Sint Lucas (2) -
·1922 - - een en dertigste jaarlijksche tentoonstelling Vereeniging "Sint Lucas" -
·1922 - - De Onafhankelijken -
·1922 - - jaarlijksche tentoonstelling Vereeniging "Sint Lucas" (2) -
·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas". Twee en dertigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, door leden der vereeniging -
·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schetsen, studies, grafische en beeldhouwwerken, waaraan verbonden is, een bijzondere afdeeling, betrekking hebbende op den arbeid; door leden der vereeniging -
·1924 - - De Onafhankelijken -
·1924 - - Vereeniging "Sint Lucas", Drie en dertigste jaarlijksche tentoonstelling : schilderijen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, vervaardigd door leden der vereeniging -
·1924 - - Sint Lucas (2) -
·1925 - - Sint Lucas (1) -
·1925 - - De Onafhankelijken, 26ste tentoonstelling met moderne Franschen -
·1925 - - tentoonstelling van schetsen, studies, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, waaraan t.g.v. het 650-jarig bestaan van Amsterdam als stad een bijzondere afdeeling "het Amsterdamsch stadsgezicht" is toegevoegd -
·1926 - - De Onafhankelijken (+ Belgische schilders) -
·1926 - - Sint Lucas (2) -
·1927 - - Sint Lucas (1) -
·1927 - - De Onafhankelijken (1) -
·1927 - - De Onafhankelijken (2) -
·1927 - - Sint Lucas (2) -
·1928 - - De Onafhankelijken (1), 32e tentoonstelling -
·1928 - - Sint Lucas (1) -
·1928 - - De Onafhankelijken (2) -
·1928 - - Sint Lucas (2) -
·1929 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1) : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, door leden der vereeniging -
·1929 - - De Onafhankelijken -
·1929 - - Vereeniging "Sint Lucas" (2) : tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken, waaraan is toegevoegd een afdeeling portretten van kunstenaars, zelfportretten en portretten door leden -
·1930 - - Sint Lucas (1) -
·1930 - - De Onafhankelijken: met invité's, Fransche en Belgische surrealisten -
·1930 - - Sint Lucas (2) -
·1931 - - De Onafhankelijken (1) -
·1931 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken -
·1931 - - Herfsttentoonstelling De Onafhankelijken -
·1931 - - Gemeenteaankopen -
·1932 - - Vereeniging Sint Lucas (1) : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken -
·1932 - - Sint Lucas (2) -
·1932 - - Sint Lucas (3) -
·1933 - - Vereeniging Sint Lucas (1) : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken -
·1933 - - Kunst S.O.S.: crisistentoonstelling -
·1933 - - Sint Lucas (2) -
·1934 - - De Onafhankelijken -
·1934 - - Sint Lucas -
·1935 - - De Onafhankelijken (1) -
·1935 - - Sint Lucas (1) -
·1935 - - De Onafhankelijken (2). Tentoonstelling van teekeningen, grafiek, aquarellen en klein plastiek -
·1935 - - Kunst S.O.S. -
·1935 - - Vereeniging "Sint Lucas" (2): tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken -
·1936 - - De Onafhankelijken (1) -
·1936 - - Sint Lucas (1) -
·1936 - - De Onafhankelijken (2) -
·1936 - - Sint Lucas (2) -
·1937 - - de Onafhankelijken 1912-1937 -
·1937 - - Sint Lucas (1) -
·1937 - - De Onafhankelijken (2) -
·1938 - - Sint Lucas (1) -
·1938 - - Sint Lucas (2) -
·1939 - - Sint Lucas (1) -
·1939 - - Onze kunst van heden -
·1939 - - Sint Lucas (2), tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst en beeldhouwwerken -
·1940 - - Sint Lucas 1880-1940 (50e tentoonstelling) -
·1940 - - Sint Lucas -
·1941 - - Sint Lucas (1) -
·1941 - - Sint Lucas (2) -
·1942 - - Sint Lucas (1) -
·1942 - - Sint Lucas (2) -
·1943 - - Sint Lucas (1) -
·1943 - - Sint Lucas (2) -
·1944 - - Sint Lucas -
·1949 - - Sint Lucas (1) -
·1949 - - Sint Lucas (2) -
·1958 - - Sint Lucas -
·1959 - - Sint Lucas -
·1960 - - Sint Lucas -
ARTindex