ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Dirk van Gelder

Bronnen:

·Informatie via leerlingen
·1932 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende Nederlandsche meesters
·1933 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1936 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1939 - - Onze kunst van heden
·1939 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1940 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1940 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1941 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1941 - - Het ex libris
·1942 - - Levende Nederlandsche Kunst
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1944 - - Hedendaagsche Kunst: samengesteld uit aankoopen van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten
·1946 - - Met burijn en guts
·1949 - - Tentoonstelling van de Nederlandse Kring van Grafici en Tekenaars
·1949 - - van Hall II; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst II
·1949 - - Nederlandse Kring van Grafici en Tekenaars
·1949 - - Haagse Kunstenaars 3e tentoonstelling
·1951 - - Contour onzer beeldende kunsten 1951


- cover
  
·1951 - - Tentoonstelling van werken der leden van "De Grafische", vereniging tot bevordering der grafische kunst
·1951 - - Elf Nederlandse grafici
·1952 - - Acht Vlaamse en Nederlandse houtgraveurs
·1952 - - jubileumtentoonstelling veertig jaar "de Grafische"
·1954 - - Tweehonderd Nederlandse Grafische Kunstenaars sedert het eind der 19e eeuw
·1954 - - Rekenschap door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst 1946-1954
·1955 - - Vollmer II, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1955 - - De Grafische
·1957 - - De Grafische
·1958 - - De Grafische
·1959 - - De Grafische
·1960 - - De Grafische : grafiek en beeldhouwwerk
·1960 - - Postzegelkunst
·1962 - - De Grafische 1912 - 1962 : jubileumtentoonstelling prent
·1962 - - De grafische 50
·1962 - - De Grafische
·1965 - - Aquarel en Aquaforte
·1966 - - De Grafische
·1966 - - Aquarel en aquaforte
·1969 - - La gravure originale néerlandaise au 20e siècle
·1969 - - Arte gráfico holandés del siglo XX (1 parte)
·1969 - - Nederlandse grafiek van deze eeuw (1)
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1976 - - Schilderslexicon
·1983 - - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris
·1984 - - Buiten: De Haagse etsclub 1984
·1984 - - Grafiek nu; hedendaagse prentkunst in Nederland
·1985 - - Museum van Bommel van Dam: een keuze uit de verzameling van
·1986 - - Grafiek nu; Hedendaagse grafische kunst in Nederland 2
·1993 - - Beeldend Nederland
·1996 - - De Veelheid: Nederlandse figuratieve kunst na '45
·2009 - - Van particuliere verzameling in Amsterdam naar openbare collectie in Venlo: Maarten & Reina van Bommel - van Dam
ARTindex