ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Harm Ellens

Geboortegegevens:

·1871 - - - geboren
- 20.08.1871
- Groningen (Gemeente Groningen)

Overlijdensgegevens:

·1939 - - - overleden
- 22.09.1939
- Velsen NH (Provincie Noord-Holland)

Professie:

·meubelontwerper
·publicist
·schilder
·sieraadontwerper

Materiaal:

·olieverf
·pastel
·aquarel

Technieken:

·houtsnede
·lithografie
·tekentechnieken

Onderwerp:

·stillevens

Typering van het werk:

·vrij werk
·meubelontwerp

Verblijf:

·Groningen (NL) tot 1891
·Amsterdam (NL) 1891-1897
·Arnhem (NL) 1897-1901
·Noordwolde FR vanaf 1901
·Velsen (NL)

Gebeurtenis:

·- samenwonend
- H. (Harm) Ellens en A. (Alida) Kromhout

Ouder van:

·W.J.G. (Willem) Ellens (*1909)

Beurzen/prijzen (toegekend):

·Orde van Oranje Nassau (ridder)

Opleiding:

·1891 - - kunstvorming
- 1891 tot 1894
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: H. (Harm) Ellens
- docent: A. (August) Allebé
- docent: N. (Nicolaas) van der Waay
·1891 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1891 tot 1892
- opleiding: Rijksnormaalschool voor Kunstnijverheid Amsterdam
- leerling: H. (Harm) Ellens
- MO Tekenen
- bron:
- Leeuwarder Courant 01-05-1992 1992 ( (-> bladzijde 23))
·1891 - - kunstopleiding
- 1891 tot 1894
- opleiding: Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam
- leerling: H. (Harm) Ellens
- docent: G. (George) Sturm
- bron:
- Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen vermoedelijk 1906
- Leeuwarder Courant 01-05-1992 1992 ( (-> bladzijde 23))
·1992 - - kunstopleiding (onderwijs) tot 1891
- opleiding: Minerva Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving Groningen
- leerling: H. (Harm) Ellens
- docent: J.H. Egenberger
- bron:
- Leeuwarder Courant 01-05-1992 1992 ( (-> bladzijde 23))

Gaf les aan:

·Bedding, H.J.; Dik, J. (Jan)
·Bos, A. (Anne) van den.
·Brug, J. (Jelle) van der.
·Hemkes, Johannes (Johan).- <*1918>
·Hoeber, G. (Gerardus).- tekenen
·Klijn, Johanna (Joanna).
·Mulders, J. (Johannes).

Meer informatie...

Lid van / ingeschreven bij:

·Nederlandse Vereniging voor Tekenonderwijs
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1906 - - V.A.N.K. Nederlanse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst

Activiteiten (algemeen/overig):

·1903 - - examencommissiewerk
- commissie belast met het examineren van hen, die een akte tot het geven van middelbaar onderwijs in hand- en rechtlijnig tekenen en boetseren, willen verkrijgen
·Johannes Josephus Aarts
·J. (Jan) Bubberman
·A.R. Cohen
·P. Doorn
·H. (Harm) Ellens
·P.M.A. Hermann
·C.P. Holst Gzn
·B. (Bart) van Hove
·E. Jelsma
·W. (Willem) Kromhout Cz.
·J. Kuyper
·J.H.A. Mialaret
·Willem Bernardus Gerardus Molkenboer
·R.A. van de Pavert
·H.J. de Vries
·Bernard Willem Wierink
- (als)
·commissieleden

- <*1903> <->
- <*1903>
- vakgebied: boetseren
- handtekenen
- rechtlijnig teekenen
- Bron:

- Nederlandsche Staatscourant - 27-06-1903 1903.

Activiteiten (werkzaamheden):

·schildersschool Mammen Leeuwarden
·1897 - - Ambachtsschool Arnhem
·1900 - - Woninginrichtingsatelier N.V. 't Binnenhuis Amsterdam
·1901 - - Kunstnijverheidsschool Quellinus Amsterdam
·1908 - - Rijksrietvlechtschool Noordwolde (Fr)
·1920 - - Rijksvak- en kunstnijverheidschool voor goud- en zilversmeden en horlogemakers
·1930 - - Rijksopleidings-instituut voor Teekenleraren Amsterdam

Activiteiten (als bestuurder):

·1931 - - Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs

In collectie:

·Provinciaal Museum Drenthe Assen

Presentaties (solo):

·1992 - - Harm Ellens, 1871 - 1939 --
Provinciaal Museum Drenthe Assen
·1992 - - Harm Ellens 1871 - 1939 --
Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum Schoonhoven

Presentaties (overig):

·1902 - - Vereeniging Sint Lucas, 12e jaarlijksche tentoonstelling -
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas, 15e jaarlijksche tentoonstelling -
·1906 - - Jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen -
·1916 - - Sint Lucas (2) -
·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging -
·1918 - - Sint Lucas (2) -
·1921 - - Sint Lucas (2) -

Meer informatie...

Bronnen:

·1902 - - Vereeniging Sint Lucas : twaalfde jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas: 15e jaarlijksche tentoonstelling van leden der vereeniging
·1906 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1912 - - Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 11-11-1912, no. 264 (no. 78) (-> bladzijde 2)
·1916 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, boekillustraties, klein beeldhouwwerk en portretkunst door leden der vereeniging
·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging
·1918 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerken en een afzonderlijke afdeeling zelfportret door leden der vereeniging

Meer informatie...
ARTindex