ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Ellens, H. (Harm)

Geboortegegevens:

·1871 - - - geboren
- 20.08.1871
- Groningen (Gemeente Groningen)

Overlijdensgegevens:

·1939 - - - overleden
- 22.09.1939
- Velsen NH (Provincie Noord-Holland)

Professie:

·meubelontwerper
·publicist
·schilder
·sieraadontwerper

Materiaal:

·aquarel
·olieverf
·pastel

Technieken:

·houtsnede
·lithografie
·tekentechnieken

Onderwerp:

·stillevens

Typering van het werk:

·vrij werk
·meubelontwerp

Verblijf:

·Groningen (Gemeente Groningen) tot 1891
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) 1891-1897
·Arnhem (Gemeente Arnhem) 1897-1901
·Noordwolde FR (Gemeente Weststellingwerf) vanaf 1901
·Velsen

Gebeurtenis:

·- samenwonend
- H. (Harm) Ellens en A. (Alida) Kromhout

Ouder van:

·W.J.G. (Willem) Ellens (*1909)

Beurzen/prijzen (toegekend):

·Orde van Oranje Nassau (ridder)

Opleiding:

·1891 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1891 tot 1892
- opleiding: Rijksnormaalschool voor Kunstnijverheid Amsterdam
- leerling: H. (Harm) Ellens
- MO Tekenen
- bron over opleiding:
- Leeuwarder Courant 01-05-1992 1992 ( (-> bladzijde 23))
·1891 - - kunstvorming
- 1891 tot 1894
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: H. (Harm) Ellens
·docent: A. (August) Allebé
·docent: N. (Nicolaas) van der Waay
·1891 - - kunstopleiding
- 1891 tot 1894
- opleiding: Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam
- leerling: H. (Harm) Ellens
·docent: G. (George) Sturm

- bron over opleiding:
- Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen vermoedelijk 1906
- Leeuwarder Courant 01-05-1992 1992 ( (-> bladzijde 23))
·1992 - - kunstopleiding (onderwijs) tot 1891
- opleiding: Minerva Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving Groningen
- leerling: H. (Harm) Ellens
·docent: J.H. Egenberger

- bron over opleiding:
- Leeuwarder Courant 01-05-1992 1992 ( (-> bladzijde 23))

Gaf les aan:

·Bedding, H.J.; Dik, J. (Jan)
·Bos, A. (Anne) van den.
·Brug, J. (Jelle) van der.
·Hemkes, Johannes (Johan).- <*1918>
·Hoeber, G. (Gerardus).- tekenen
·Klijn, Johanna (Joanna).
·Mulders, J. (Johannes).

Meer informatie...

Lid van / ingeschreven bij:

·Nederlandse Vereniging voor Tekenonderwijs
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1906 - - V.A.N.K. Nederlanse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst

Activiteiten (algemeen/overig):

·1903 - - <*1903>examencommissiewerk
commissie belast met het examineren van hen, die een akte tot het geven van middelbaar onderwijs in hand- en rechtlijnig tekenen en boetseren, willen verkrijgen

Activiteiten (werkzaamheden):

·schildersschool Mammen Leeuwarden
·1897 - - Ambachtsschool Arnhem
·1900 - - Woninginrichtingsatelier N.V. 't Binnenhuis Amsterdam
·1901 - - Kunstnijverheidsschool Quellinus Amsterdam
·1908 - - Rijksrietvlechtschool Noordwolde (Fr)
·1920 - - Rijksvak- en kunstnijverheidschool voor goud- en zilversmeden en horlogemakers
·1930 - - Rijksopleidings-instituut voor Teekenleraren Amsterdam

Activiteiten (als bestuurder):

·1931 - - Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs

In collectie:

·Provinciaal Museum Drenthe Assen

Presentaties (solo):

·1992 - - Harm Ellens, 1871 - 1939 --
Provinciaal Museum Drenthe Assen
·1992 - - Harm Ellens 1871 - 1939 --
Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum Schoonhoven

Presentaties (overig):

·1902 - - Vereeniging Sint Lucas, 12e jaarlijksche tentoonstelling -
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas, 15e jaarlijksche tentoonstelling -
·1906 - - Jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen -
·1916 - - Sint Lucas (2) -
·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging -
·1918 - - Sint Lucas (2) -
·1921 - - Sint Lucas (2) -

Meer informatie...

Bronnen:

·1902 - - Vereeniging Sint Lucas : twaalfde jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas: 15e jaarlijksche tentoonstelling van leden der vereeniging
·1906 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1912 - - Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 11-11-1912, no. 264 (no. 78) (-> bladzijde 2)
  
·1916 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, boekillustraties, klein beeldhouwwerk en portretkunst door leden der vereeniging
·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging
·1918 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerken en een afzonderlijke afdeeling zelfportret door leden der vereeniging

Meer informatie...
ARTindex