ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Johannes Antonius Baur

Geboortegegevens:

·1730 - - - geboren
- vermoedelijk 1730

Overlijdensgegevens:

·1820 - - - overleden
- vermoedelijk na 1820

Naamsvarianten:

·Johan Anthonisz Bauer

Vermeld online:

·Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort [database-beeldbank]

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0005.htm#237

Professie:

·vnl. portretschilder
·schilder

Typering van het werk:

·portretten

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
·Harlingen (Gemeente Harlingen)

Bronnen:

·1840 - - Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst, aanhangsel op de drie deelen (-> 5)
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1909 - - Thieme Becker III - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1946 - - Holland Schildert
ARTindex