ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Thérèse Schwartze

Geboortegegevens:

·1851 - - - geboren
- 20.12.1851
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·1918 - - - overleden
- 23.12.1918
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

----
  
·1961 - - - herbegraven
- 1961-1970
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- locatie: Nieuwe Oosterbegraafplaats Kruislaan, Amsterdam
·1985 - - - begraven
- 1918
- Amstelveen (Gemeente Amstelveen)
- locatie: Begraafplaats Zorgvlied Amsteldijk 273, Amstelveen
·betrokken bij begrafenis

-


- © Schwartze, G.E. (Georgine)
·Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze
- (als)
·ontwerper van grafmonument

- -bron:
- *Hun laatste rustplaats 1985
  

Naamsvarianten:

·T. (Thérèse) van Duyl - Schwartze (*1851) - Amsterdam
·T. (Thérèse) Schwartze - van Duyl

Adres:

·Prinsengracht 1091, 1017JH Amsterdam (NL) van voor 1902 tot na 1911
·Prinsengracht 1089-1091, Amsterdam omstr. 1904

Afbeelding:

·


- <*1910>
  
·


- zelfportret
- <*1917>
- © Schwartze, T. (Thérèse)
  
·


- portretfoto kunstenaar
- vermeld in: Onze schilders in Pulchri Studio (1880-1904) 1904
  

Signatuur:

·s.d. - -
·

  
·s.d. - -
·

  
·s.d. - - Paul Joseph Constantin Gabriël (1828-1903). Schilder
·

  
·s.d. - - Maria Catharina Josephine Jordan (1866-1948). Echtgenote van de schilder George Hendrik Breitner
·

  
·s.d. - - Mea Kaketoe
·

  
·s.d. - - Amelia Eliza van Leeuwen (1862-1923)
·

  

Professie:

·graficus
·schilder

Titulatuur:

·mejuffrouw tot na 1882

Stijlkenmerken:

·romantische school
·realisme

Typering van het werk:

·grafiek:
techniek: etstechniek; litho
·schilderijen/tekeningen:
materiaal: olieverf; pastel
onderwerp: familieportretten; groepsportretten; portret; stillevens
stijl: impressionistisch-realistisch
drager: doek
voorbeeld:


 

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1873
·München (Bayern) 1875
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) omstr. 1878
·Paris (Paris (dép.)) 1880
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) omstr. 1882
·Paris (Paris (dép.)) 1884
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1889 tot na 1911

Beïnvloed door:

·Anthony van Dyck

Bevriend met:

·Breitner, G.H.
·Israels, I. (Isaac)
·Israels, J. (Josef)
·Moes, W.W. (Wally)
·Smalt, A.S.

Ouderlijk gezin:

·1846 - - - huwelijk
- Koblenz (Rijnland-Palts; Duitsland)
- Maria Elisabeth Hermann en Johann Georg Schwartze
- <*1846>
- kinderen:
·Schwartze, T. (Thérèse)
·Schwartze, Clara Theresa
(klein)kinderen
·A.A.R. Ansingh
·L. (Lizzy) Ansingh
·T. (Thérèse) Peizel - Ansingh
·Schwartze, George Washington
·Schwartze, Georgine Elisabeth (Georgine)

Gebeurtenis:

·1906 - - - huwelijk
- A.G.C. (Anton) van Duyl en T. (Thérèse) Schwartze
- <*1906>

Oom/tante van:

·Ansingh, L. (Lizzy)
·Peizel - Ansingh, T. (Thérèse)

Zwager/Schoonbroer,-zus van:

·Edzard Willem Ansingh (*1838)

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1884 - - Prijs Internationale tentoonstelling London (2e medaille)
·1911 - - Prijs Internationale tentoonstelling Barcelona (medaille 1e klasse)

Opleiding:

·- docent: Johann Georg Schwartze
- leerling: T. (Thérèse) Schwartze
·- docent: J. (Josef) Israels
- leerling: T. (Thérèse) Schwartze
·1873 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1873 tot 1875
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: T. (Thérèse) Schwartze
- opmerkingen:
- [in de tekst van "de Rijks-academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam" vermeld met "T.": theoretisch onderwijs]
- docent: R. (Rudolf) Stang
vakgebied: etsen

- bron:
- De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 1907 ( (-> bijlage F))
·1875 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1875 tot 1876
- opleiding: Akademie der bildenden Künste München
- leerling: T. (Thérèse) Schwartze
- opmerkingen:
- 1 jaar
- docent: F. (Franz) von Lenbach
- docent: G. von Max
- docent: C. (Karl) von Piloty
·1880 - -
- 1880 tot 1880
- docent: Jean-Jacques Henner
- leerling: T. (Thérèse) Schwartze

Gaf les aan:

·Ansingh, L. (Lizzy).
·Lieman, R. (Reijer).

Gaf aanwijzigingen aan:

·Ritsema, C. (Coba)
·vermoedelijk Wigersma, J. (Jaap)

Lid van / ingeschreven bij:

·Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·Genootschap Kunstliefde Utrecht
·1878 - - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1908 - - Hollandsche Teeken Maatschappij
·1912 - - Vereeniging Haagsche Kunstkring

Activiteiten (algemeen/overig):

·keuring van de schilderijen

-

·H. (Hendrik) Haverman
·H. (Huib) Luns
·F. (Ferdinand) Oldewelt
·Egbert Rubertus Derk Schaap
·F. (Frederik) Schmidt - Degener
·T. (Thérèse) Schwartze
·W. (Willem) Witsen
·1917 - Vierjaarlijksche Tentoonstelling van werken Rotterdam (G)
  
·atelierfoto's

-

·T. (Thérèse) Schwartze
  
·1897 - - groepsfoto

-


- <*1897>
·L. (Lizzy) Ansingh
·Clara Theresa Schwartze
·Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze
·T. (Thérèse) Schwartze

- <*1897>
  
·1912 - - betrokken bij tentoonstelling
·Cornelis Baard
·N. (Nicolaas) Bastert
·Carl August Breitenstein
·Carel Lodewijk Dake
·F. (Ferdinand) Hart Nibbrig
·H. (Hendrik) Haverman
·A. (Abraham) Hesselink
·B. (Bart) van Hove
·Jacob Simon Hendrik Kever
·E.W. Moes
·G. (Gerard) Muller
·A. Roëll
·T. (Thérèse) Schwartze
·W. van Soest
·Jacobus Gerardus (Jaap) Veldheer
·C. (Charles) van Wijk
- (als)
·lid tentoonstellingscommissie

- <*1912>
·1912 - Internationale tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters: internationale tentoonstelling van hedendaagsche kunst
·1919 - - betrokken bij oprichting
·T. (Thérèse) Schwartze
- (als)
·naamgever
·Therese van Duyl-Schwartze Stichting- oprichting - 1919

Activiteiten (als bestuurder):

·Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam

Objecten:

·1884 - - Portrait of Aletta Anna Reiniera (Letty) Ansingh


- portret (schilderij)
- © Schwartze, T. (Thérèse)
  
·1885 - - drie burgerweesjes uit Amsterdam


- © Amsterdams Historisch Museum, Rijksmuseum Amsterdam
- © Schwartze, T. (Thérèse)
  
·1900 - - mevr. Van Bilderbeek-Lamaison van Heenvliet


- © Rijksmuseum Van Bilderbeek-Lamaison Dordrecht
- © Schwartze, T. (Thérèse)
  
·1902 - - Maria Catharina Josephine Jordan (1866-1948). Echtgenote van de schilder George Hendrik Breitner


- © Rijksmuseum Amsterdam
- © Schwartze, T. (Thérèse)
  
·1915 - - Mea Kaketoe


- © Stadsarchief Amsterdam
- © Schwartze, T. (Thérèse)
  
·1917 - - zelfportret


- zelfportret
- <*1917>
- © Schwartze, T. (Thérèse)
  
·s.d. - - Frederik Daniel Otto Obreen


- © Rijksmuseum Amsterdam
- © Schwartze, T. (Thérèse)
  

Meer informatie...

In collectie:

·Musée des Uffizzi Firenze
·Rijksmuseum Amsterdam

Presentaties (solo):

·1919 - - Thérèse van Duyl-Schwartze 1851 - 1918 --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - Thérèse v. Duijl-Schwartze, Herdenkenkingstentoonstelling Portretten van Tijdgenoten --
Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1989 - - Thérèse Schwartze, portret van een gevierd schilder --
Slot Zeist
  

Presentaties (overig):

·1879 - - Salon de 1879 -
·1880 - - tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam -
·1882 - - Salon de 1882 -
·1882 - - Tentoonstelling van kunstwerken door vrouwen vervaardigd -
·1888 - - Salon de 1888 -
·1888 - - Tentoonstelling der Nederlandsche Etsclub -
·1888 - - Driejaarlijksche Tentoonstelling van Schilderijen etc -

Meer informatie...

Bronnen:

·1878 - - Catalogue officiel [l'Exposition universelle internationale de 1878 à Paris] (-> 307)
·1879 - - Catalogue illustré, salon de 1879
·1882 - - Salon. Catalogue illustré du Salon (Société des artistes français)
·1882 - - Catalogus van de Tentoonstelling van kunstwerken door vrouwen vervaardigd (-> bladzijde 13)
·1889 - - Catalogue général officiel (1889) [Pays Bas]] (-> bladzijde 254)


- afbeelding voorkant
  
·1891 - - Arnhemsche Courant 09-09-1891
  
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895

Meer informatie...
ARTindex