ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Marie Engelina van Regteren Altena

Presentaties (solo):

·1939 - - Marie E. v. Regteren Altena, 1868 - 1938 --
Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1949 - - Maria E. van Regteren Altena --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1976 - - Marie van Regteren ALtena --
Singer Museum Laren NH

Presentaties (overig):

·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters -
·1906 - - Jubileumtentoonstelling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan -
·1907 - - 17e jaarlijksche tentoonstelling -
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 -
·1908 - - 18e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging -
·1909 - - Vereeniging Sint Lucas, 19de jaarlijksche tentoonstelling -
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas (1), 21ste jaarlijksche tentoonstelling -
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas (2) : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafische kunsten en klein beeldhouwwerk van leden der vereeniging -
·1912 - - Tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, aardewerk en andere kunstvoorwerpen welke zullen worden verloot ten bate van het volkssanatorium "Herema-State" te Joure -
·1912 - - Sint Lucas (2) -
·1913 - - II Esposizione Internazionale femminile di Belle Arti -
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1) : drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging -
·1916 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1), Vijf en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging -
·1918 - - Sint Lucas (1) : zeven en twintigste jaarlijksche tentoonstelling -
·1918 - - Sint Lucas (2) -
·1919 - - Het Nationaal Zeemansfonds -
·1919 - - Sint Lucas : acht en twintigste jaarlijksche tentoonstelling -
·1920 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1): negen en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging -
·1921 - - Sint Lucas: dertigste jaarlijksche tentoonstelling -
·1921 - - Sint Lucas (2) -
·1922 - - een en dertigste jaarlijksche tentoonstelling Vereeniging "Sint Lucas" -
·1922 - - jaarlijksche tentoonstelling Vereeniging "Sint Lucas" (2) -
·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas". Twee en dertigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, door leden der vereeniging -
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars -
·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schetsen, studies, grafische en beeldhouwwerken, waaraan verbonden is, een bijzondere afdeeling, betrekking hebbende op den arbeid; door leden der vereeniging -
·1924 - - Vereeniging "Sint Lucas", Drie en dertigste jaarlijksche tentoonstelling : schilderijen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, vervaardigd door leden der vereeniging -
·1924 - - Sint Lucas (2) -
·1925 - - Sint Lucas (1) -
·1925 - - tentoonstelling van schetsen, studies, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, waaraan t.g.v. het 650-jarig bestaan van Amsterdam als stad een bijzondere afdeeling "het Amsterdamsch stadsgezicht" is toegevoegd -
·1926 - - Sint Lucas (1) -
·1926 - - Sint Lucas (2) -
·1927 - - voorjaarstentoonstelling Arti et Amicitiae -
·1927 - - Sint Lucas (1) -
·1927 - - Sint Lucas (2) -
·1928 - - Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag -
·1928 - - Sint Lucas (1) -
·1928 - - Sint Lucas (2) -
·1929 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1) : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, door leden der vereeniging -
·1929 - - Vereeniging "Sint Lucas" (2) : tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken, waaraan is toegevoegd een afdeeling portretten van kunstenaars, zelfportretten en portretten door leden -
·1930 - - Sint Lucas (1) -
·1930 - - Sint Lucas (2) -
·1931 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken -
·1932 - - Biennale XVIII (paviljoen) Venezia -
·1932 - - Sint Lucas (2) -
·1932 - - Tentoonstelling van Nederlandsche Levende Kunstenaars -
·1932 - - Sint Lucas (3) -
·1933 - - Het Stilleven -
·1933 - - Vereeniging Sint Lucas (1) : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken -
·1933 - - Werken van kunstenaressen, georganiseerd door het Internationaal Comité voor Schoone Kunsten -
·1933 - - Kunst S.O.S.: crisistentoonstelling -
·1933 - - Sint Lucas (2) -
·1934 - - Sint Lucas -
·1935 - - Sint Lucas (1) -
·1935 - - Kunst S.O.S. -
·1935 - - Vereeniging "Sint Lucas" (2): tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken -
·1936 - - Hedendaagsche Nederlandsche Kunst = Contemporary Dutch Art -
·1936 - - werk van leden -
·1936 - - Algemeene Nederlandsche kunsttentoonstelling 1936 -
·1936 - - Sint Lucas (2) -
·1937 - - Sint Lucas (1) -
·1937 - - Sint Lucas (2) -
·1938 - - Sint Lucas (1) -
·1938 - - Sint Lucas (2) -
·1939 - - Marie E. v. Regteren Altena, 1868 - 1938 -
·1939 - - Sint Lucas (1) -
·1939 - - Onze kunst van heden -
·1939 - - Sint Lucas (2), tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst en beeldhouwwerken -
·1940 - - Sint Lucas 1880-1940 (50e tentoonstelling) -
·1940 - - Sint Lucas -
·1941 - - Sint Lucas (1) -
·1941 - - Sint Lucas (2) -
·1941 - - schilderessen van stillevens -
·1942 - - de Amsterdamse joffers -
·1948 - - Amsterdamse schilders van nu -
·1949 - - Maria E. van Regteren Altena -
·1949 - - Honneur aux dames: werken van schilderessen -
·1950 - - Amsterdamse schilders van nu -
·1951 - - Britse en Nederlandse vrouwen exposeren -
·1953 - - Aquarel Benelux: Hollandse aquarellistenkring -
·1954 - - Rekenschap: 1946-1954 door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst -
·1955 - - Nationale tentoonstelling 5 mei -
·1955 - - Vrouwen schilderen -
·1958 - - De Amsterdamse Joffers toen en nu -
·1958 - - De Amsterdamse Joffers toen en nu, Zomertournee -
·1958 - - De Amsterdamse Joffers Toen en Nu, Zomertoernee -
·1958 - - De Amsterdamse Joffers Toen en Nu: Zomertoernee 1958 -
·1958 - - de Amsterdamse joffers Toen en Nu -
·1976 - - Marie van Regteren ALtena -
·1980 - - Nederlandse schilderessen van toen -
·1985 - - Een keuze uit de verzameling van Museum van Bommel-van Dam -
ARTindex