ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Rachel Margaretha van Dantzig

Presentaties (overig):

·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters -
·1906 - - Jubileumtentoonstelling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan -
·1907 - - 17e jaarlijksche tentoonstelling -
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 -
·1908 - - 18e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging -
·1910 - - 20e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging -
·1911 - - Exposizione Internazionale di Roma, Mostra di Belle Arti Sezione Olandese -
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas (1), 21ste jaarlijksche tentoonstelling -
·1912 - - Tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, aardewerk en andere kunstvoorwerpen welke zullen worden verloot ten bate van het volkssanatorium "Herema-State" te Joure -
·1913 - - Vereeniging Sint Lucas, 22ste Jaarlijksche tentoonstelling -
·1913 - - tentoonstelling aquarellen, teekeningen, grafisch en beeldhouwwerk -
·1914 - - Biennale XI (paviljoen) Venezia -
·1914 - - Kunstwerken door leden der maatschappij -
·1914 - - Sint Lucas (2) -
·1915 - - Panama-Pacific International Exposition San Francisco - The Netherlands Section -
·1915 - - Vereeniging Sint Lucas, vier en twintigste Jaarlijksche Tentoonstelling -
·1915 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden -
·1916 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1), Vijf en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging -
·1916 - - Sint Lucas (2) -
·1917 - - Vierjaarlijksche Tentoonstelling van werken Rotterdam -
·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging -
·1918 - - de Rotterdammers -
·1918 - - Sint Lucas (1) : zeven en twintigste jaarlijksche tentoonstelling -
·1918 - - Tentoonstelling van beeldhouwwerk - medailles en potterie van oude en hedendaagsche kunstenaars en cretonnes van Duco Crop - zoomede van ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een centraal punt in het IJ-Bosch -
·1918 - - Sint Lucas (2) -
·1919 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers -
·1919 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers -
·1919 - - Sint Lucas : acht en twintigste jaarlijksche tentoonstelling -
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars -
·1924 - - Schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum -
·1939 - - Onze kunst van heden -
ARTindex