ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Floris Claesz. van Dijck

Bronnen:

·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1866 - - Geschiedkundige aanteekeningen over Haarlemsche schilders en andere beoefenaren van de beeldende kunsten (eerste gedeelte)


- titelpagina
  
·1914 - - Thieme Becker X - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1976 - - All the paintings of the Rijksmuseum in Amsterdam : a completely illustrated catalogue
·1985 - - Honderd jaar Rijksmuseum 1885-1985
·1988 - - Asparagus Asparagus
·1993 - - Dawn of the Golden Age, Northern Netherlandish art 1580-1620
·2000 - - Tekst bij beeld; verslag van een onderzoek naar teksten bij schilderijen
·2008 - - 125
·2008 - - De Gouden Eeuw begint in Haarlem
ARTindex