ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Gerrit Willem Dijsselhof

Geboortegegevens:

·1866 - - - geboren
- 08.02.1866
- Zwollerkerspel (Nederland)

Overlijdensgegevens:

·1924 - - - overleden
- 14.06.1924
- Bloemendaal (Gemeente Bloemendaal)

Naamsvarianten:

·Gerrit Willem Deysselhof

Adres:

·Leeghwaterstraat 12, Haarlem omstr. 1911

Abusievelijke naam:

·Gerrit Willem Dijsselhoff

Afbeelding:

·


- © Witsen, Willem
- © Stadsarchief Amsterdam.
- portretfoto
- <*omstr. 1895>
  

Signatuur:

·s.d. - -
·

  
·s.d. - -
·

  
·s.d. - -
·

  

Professie:

·batiker
·graficus
·kunstnijveraar
·leraar
·schilder
·tekenaar

Stijlkenmerken:

·impressionisme
·figuratief

Typering van het werk:

·grafiek:
techniek: etstechniek; houtsnede; lithografie
·ontwerpen:
(boekbandontwerp; meubelontwerp; ontwerptekeningen; ornamenten; typografisch ontwerp)
·schilderijen/tekeningen:
materiaal: aquarel; olieverf; pastel
onderwerp: vnl. aquaria; landschap; vissen
·vignetten
·ornamenten:
(ontwerpen)
·batik
·ex-libris

Meer informatie...

Studiereizen:

·Berlin (Duitsland) 1889-1890
·Dresden (Sachsen) 1889-1890
·Paris (Paris (dép.)) 1889-1890
·Praag (Tsjecho-Slowakije) 1889-1890
·Wien (Österreich) 1889-1890

Verblijf:

·Zwollerkerspel (Nederland)
·Den Haag (Gemeente Den Haag) 1882-1885
·Aerdenhout (Gemeente Bloemendaal) omstr. 1886
·Overveen (Gemeente Bloemendaal) omstr. 1886
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1889 tot na 1893
·Haarlem (Gemeente Haarlem) omstr. 1911
·Overveen (Gemeente Bloemendaal) omstr. 1921

Atelier samen met

·Valk, M. (Maurits) van der

Bevriend met:

·Lion Cachet, C.A.
·Nieuwenhuis, T.W. (Theo)

Gebeurtenis:

·- huwelijk
- Gerrit Willem (Gerrit) Dijsselhof en Maria Wilhelmina Verena Keuchenius

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1893 - - Koninklijke Medaille ter beschikking gesteld door Koningin Emma (gouden medaille)
·1902 - - prijs Internationale tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst Turijn (erediploma)
·1905 - - prijs Vierjaarlijksche tentoonstelling Arnhem (gouden medaille)
·1915 - - Award Panama-Pacific International Exposition San Francisco (gouden medaille)
·1923 - - Prijs tentoonstelling Amsterdam (gouden medaille)
·1925 - - Prix Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes Paris (diplôme de Grand Prix)

Opleiding:

·1882 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1882 tot 1885
- opleiding: Academie van Beeldende Kunsten 's Gravenhage
- leerling: Gerrit Willem (Gerrit) Dijsselhof
- docent: F. (Fridolin) Becker
- docent: J.P. Koelman
·1882 - -
- voor 1882
- docent: Jacob Eduard van Heemskerck van Beest
- leerling: Gerrit Willem (Gerrit) Dijsselhof
·1884 - - kunstopleiding
- 1884 tot 1886
- opleiding: Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers Amsterdam
- leerling: Gerrit Willem (Gerrit) Dijsselhof
·1886 - - kunstopleiding (onderwijs)
- omstr. april 1886 tot omstr. april 1886
- opleiding: Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam
- leerling: Gerrit Willem (Gerrit) Dijsselhof
- docent: P.J.H. Cuijpers

Gaf les aan:

·Barnouw, Adriaan Jacob.
·Broeckman jr, Anne Marinus.
·Gijn, Johannes Cornelis (Johannes) van.
·Langeveld, F. (Frans).
·Molkenboer, Theodorus Henricus Antonius Adolf (Theo).
·Nachenius, Jan Coenraad (Jan).
·Rees, Willem Karel (Willem) van.- batiktechniek

Meer informatie...

Gaf aanwijzigingen aan:

·Lion Cachet, C.A.
·Verwey, M. (Margaretha)

Lid van / ingeschreven bij:

·Hollandsche Teeken Maatschappij
·1885 - - de Kring Lea
·1886 - - Vereniging Labor et Ars
·1902 - - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1941 - - Vereeniging Haagsche Kunstkring

Activiteiten (algemeen/overig):

·1885 - - betrokken bij oprichting
·Gerrit Willem (Gerrit) Dijsselhof
·J.M. (Joseph) Mendes da Costa
·Theodorus Wilhelmus (Theo) Nieuwenhuis
·F. (Frans) Zwollo
·L. (Lambertus) Zijl
- (als)
·initiatiefnemers
·de Kring Lea- oprichting - 1885
·1885 - - betrokken bij oprichting
·Gerrit Willem (Gerrit) Dijsselhof
·J.M. (Joseph) Mendes da Costa
·Theodorus Wilhelmus (Theo) Nieuwenhuis
·L. (Lambertus) Zijl
- (als)
·oprichters

-- de groep kende elkaar van de opleiding
·Vereniging Labor et Ars- oprichting - 1885

Activiteiten (werkzaamheden):

·Gemeentemuseum Den Haag
·Firma E.J. van Wisselingh & Co
·1886 - - Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam
·1887 - - Felix Meritis Amsterdam, Departement Teekenkunde der Maatschappij

Samenwerking:

·samenwerkingsverband/partnership
- Gerrit Willem (Gerrit) Dijsselhof; Carel Adolph Lion Cachet
- vakgebied: batiktechniek

Objecten:

·1890 - - ober


- © Provinciaal Museum Drenthe Assen
- © Dijsselhof, G.W. (Gerrit)
  
·1892 - - langousten


- © Dijsselhof, G.W. (Gerrit)
  
·1892 - - Chrysanthemums


- © Stedelijk Museum Amsterdam
- © Dijsselhof, G.W. (Gerrit)
  
·s.d. - - aquarium
·s.d. - - aquarium with fish
·s.d. - - Sluierstaarten

Presentaties (solo):

·1925 - - Tentoonstelling van Schilderijen Aquarellen en Teekeningen door G. W. Dijsselhof mei -juni 1925 --
Rotterdamsche Kunstkring
·2002 - - Dwalen door het paradijs: leven en werk van G.W. Dijsselhof (1866 - 1924) --
Gemeentemuseum Den Haag

Presentaties (overig):

·1891 - - Architectura et Amicitiae -
·1893 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters te 's Gravenhage -
·1893 - - Architectura et Amicitiae -
·1895 - - La Libre Esthétique -
·1902 - - 1e Internationale tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst -
·1904 - - Keuze-tentoonstelling van aquarellen door Hollandsche meesters in de eerezaal van het Stedelijk Museum te Amsterdam -
·1905 - - De 'Vierjaarlijksche' Arnhem -

Meer informatie...

Bronnen:

·Kunst & Antiekjournaal 2001.11
·1893 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Den Haag 1893 (-> 13)


- titelpagina
  
·1904 - - Catalogus der keuze-tentoonstelling van aquarellen door Hollandsche meesters in de eerezaal van het Stedelijk Museum te Amsterdam van 23 april tot 22 mei 1904
·1905 - - Middelburgsche courant 26-07-1905
  
·1909 - - Arti et industriae : Nederlandse veereniging tot bevordering der kunstnijverheid : Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf en twintig-jarige bestaan der vereeniging en bevattende een verzameling van werken van Nederlandsche kunst 1884-1909
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1910 - - Tentoonstelling van schilderijen en aquarellen gekozen uit de verzamelingen van bestuurderen der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam

Meer informatie...
ARTindex