ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Gerrit Willem Dijsselhof

Bronnen:

·Kunst & Antiekjournaal 2001.11
·1893 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Den Haag 1893 (-> 13)


- titelpagina
  
·1904 - - Catalogus der keuze-tentoonstelling van aquarellen door Hollandsche meesters in de eerezaal van het Stedelijk Museum te Amsterdam van 23 april tot 22 mei 1904
·1905 - - Middelburgsche courant 26-07-1905
  
·1909 - - Arti et industriae : Nederlandse veereniging tot bevordering der kunstnijverheid : Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf en twintig-jarige bestaan der vereeniging en bevattende een verzameling van werken van Nederlandsche kunst 1884-1909
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1910 - - Tentoonstelling van schilderijen en aquarellen gekozen uit de verzamelingen van bestuurderen der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1912 - - Hollandsche schilders van dezen tijd
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1912 - - Adresboek gemeente Haarlem 1912 (-> 746)
·1914 - - Thieme Becker X - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren : tentoonstelling te Amsterdam, eerste afdeling
·1916 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling
·1919 - - Catalogus van de collectieve bijdrage der Nederlandsche beeldende kunstenaars aan "Het Nationaal Zeemansfonds"
·1922 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus tentoonstelling van werken der leden en van genoodigden
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1924 - - Tentoonstelling van portretten van kunstenaars
·1925 - - Tentoonstelling van schilderijen, aquarellen en teekeningen door G. W. Dijsselhof mei -juni 1925
·1926 - - Exposition Hollandaise : tableaux, aquarelles, dessins


- cover
  
·1927 - - Catalogue of the pictures etc. in the Rijksmuseum at Amsterdam
·1928 - - De moderne houtsnede in Nederland
·1929 - - De nieuwe richting in de kunstnijverheid in Nederland : schets eener geschiedenis der Nederlandsche kunstnijverheidsbeweging
·1934 - - Zestig-jarig bestaan der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst : tentoonstelling van aquarellen
·1939 - - 100 jaar Arti et Amicitiae, 1839 - 1939


- cover
  
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941
·1942 - - Catalogus tentoonstelling van 150 schilderijen, aquarellen enz. uit de verzameling H. Nijgh
·1946 - - Holland Schildert
·1947 - - Witsen en zijn vriendenkring
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1953 - - Vollmer I, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1954 - - Tweehonderd Nederlandse Grafische Kunstenaars sedert het eind der 19e eeuw
·1958 - - van Romantiek tot Amsterdamse School
·1960 - - Les sources du XXe siècle : les arts en Europe de 1884 à 1914
·1960 - - Nieuwe kunst : de Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau = The Dutch contribution to Art Nouveau


- afbeelding voorkant
  
·1961 - - Kunst van heden in het Stedelijk
·1962 - - Gemeentemuseum Den Haag; catalogus schilderijen afdeling moderne kunst
·1965 - - Toegepaste kunst 1880 - heden
·1965 - - Vrij en gebonden
·1966 - - Nieuwe kunst : de Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau : dekoratieve kunst, kunstnijverheid en architektuur omstreeks 1900
·1967 - - Kunst 1900
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1970 - - Moderne Kunst - keuze uit het Frans Hals Museum
·1971 - - Arti juni 1971
·1971 - - Supplement 1971 van de catalogus schilderijen, beeldhouwwerken, aquarellen en tekeningen
·1971 - - 70 jaar zitten
·1973 - - Moderne Kunst van toen in het Stedelijk van nu: 19e eeuwse Nederlandse schilderkunst uit eigen collectie
·1975 - - Boeken maken 1890 - 1940 : de collectie Nijkerk


- afbeelding voorkant
  
·1976 - - Schilderslexicon
·1980 - - Paintings in the Dutch Museums
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
·1983 - - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris
·1983 - - Stedelijk Museum de Lakenhal Leiden
·1984 - - Hoogdruk sinds 1900
·1985 - - Museum van Bommel van Dam: een keuze uit de verzameling van
·1986 - - In het spoor van de Liefde : Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600
·1989 - - Een Vereniging van ernstige Kunstenaars
·1994 - - De schilders van Tachtig; Nederlandse schilderkunst 1880-1895
·1994 - - Stedelijk Museum of modern art Amsterdam zomer & najaar 1994
·1996 - - Da Van Gogh a Fontana : Opere su carta dello Stedelijk Museum Amsterdam
·1999 - - Portret van een kunsthandel : de firma Van Wisselingh en zijn compagnons, 1838 - heden


- cover
  
·1999 - - Bloeiende symbolen : bloemen in de kunst van het fin de siècle
·2002 - - Dwalen door het paradijs : leven en werk van G.W. Dijsselhof (1866 - 1924) = Leven en werk van G.W. Dijsselhof (1866 - 1924) : dwalen door het paradijs
·2004 - - The furniture collection Stedelijk Museum Amsterdam, 1850 - 2000 : from Michael Thonet to Marcel Wanders
·2005 - - Leporello : a trip through the collection, 1874 - 2004
·2005 - - Leporello : een reis door de collectie, 1874 - 2004
·s.a. - - Eerste internationale tentoonstelling van moderne decoratieve kunst te Turijn in 1902 : verslag van de Nederlandsche afdeeling
ARTindex