ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Gerrit Willem Dijsselhof

Presentaties (solo):

·1925 - - Tentoonstelling van Schilderijen Aquarellen en Teekeningen door G. W. Dijsselhof mei -juni 1925 --
Rotterdamsche Kunstkring
·2002 - - Dwalen door het paradijs: leven en werk van G.W. Dijsselhof (1866 - 1924) --
Gemeentemuseum Den Haag

Presentaties (overig):

·1891 - - Architectura et Amicitiae -
·1893 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters te 's Gravenhage -
·1893 - - Architectura et Amicitiae -
·1895 - - La Libre Esthétique -
·1902 - - 1e Internationale tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst -
·1904 - - Keuze-tentoonstelling van aquarellen door Hollandsche meesters in de eerezaal van het Stedelijk Museum te Amsterdam -
·1905 - - De 'Vierjaarlijksche' Arnhem -
·1907 - - Biennale VII (nationale inzending) Venezia -
·1910 - - Schilderijen en Beeldhouwwerken vervaardigd door leden der Maatschappij -
·1910 - - Schilderijen en aquarellen gekozen uit de verzamelingen van bestuurderen der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam -
·1911 - - jubileumtentoonstelling -
·1912 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters Nijmegen -
·1915 - - tentoonstelling Hollandsche Teeken-Maatschappij -
·1915 - - Panama-Pacific International Exposition San Francisco - The Netherlands Section -
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren -
·1916 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst -
·1917 - - 40e tentoonstelling Hollandsche Teeken-Maatschappij -
·1919 - - Het Nationaal Zeemansfonds -
·1919 - - 42e tentoonstelling Hollandsche Teeken-Maatschappij -
·1920 - - 43e tentoonstelling Hollandsche Teeken-Maatschappij -
·1922 - - Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst -
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars -
·1924 - - Portretten van kunstenaars -
·1925 - - Tentoonstelling van Schilderijen Aquarellen en Teekeningen door G. W. Dijsselhof mei -juni 1925 -
·1926 - - Exposition Hollandaise: tableaux, aquarelles, dessins -
·1934 - - Zestig-jarig bestaan der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst -
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring -
·1942 - - 150 schilderijen, aquarellen enz. (19e en 20e eeuw) uit de verzameling H. Nijgh -
·1947 - - Witsen en zijn vriendenkring -
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst -
·1958 - - Van Romantiek tot Amsterdamse School: schilderijen uit de collectie B. Geus v.d. Heuvel -
·1960 - - Les sources du XXe siècle: les arts en Europe de 1884 à 1914 -
·1965 - - Vrij en gebonden -
·1965 - - Toegepaste kunst 1880 - heden -
·1967 - - Kunst 1900 -
·1970 - - Moderne kunst - keuze uit het Frans Hals Museum -
·1971 - - 70 jaar zitten -
·1972 - - Drie ontwerpers, Dijsselhof, Cachet, Nieuwenhuis -
·1973 - - Moderne kunst van toen in het Stedelijk van nu: 19e eeuwse Nederlandse schilderkunst -
·1975 - - Boeken maken 1890 - 1940: collectie Nijkerk -
·1977 - - Dijsselhof, Cachet, Nieuwenhuis -
·1985 - - Een keuze uit de verzameling van Museum van Bommel-van Dam -
·1986 - - In het spoor van de Liefde: Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600 -
·1994 - - Zomeropstelling 1994 -
·1996 - - Da Van Gogh a Fontana: opera su carta dello Stedelijk Museum Amsterdam -
·1999 - - Bloeiende symbolen: bloemen in de kunst van het fin de siècle -
·2002 - - Dwalen door het paradijs: leven en werk van G.W. Dijsselhof (1866 - 1924) -
·2004 - - Kramer vs. Rietveld: contrasten in de meubelcollectie -
·2005 - - Leporello: een reis door de collectie, 1874 - 2004 -
·2006 - - Kunst rond 1900: idealisme, schoonheid en geluk -
·2007 - - Max Liebermann en zijn Nederlandse kunstenaarsvrienden -
ARTindex