ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Vrolijk, J. (Jan)

Geboortegegevens:

·1845 - - - geboren
- 01.02.1845
- Den Haag (Gemeente Den Haag)

Overlijdensgegevens:

·1894 - - - overleden
- 03.09.1894
- Den Haag (Gemeente Den Haag)

Naamsvarianten (zie ook):

·J. (Jan) Vrolyck
·vermoedelijk J. Vrolijk (*1867)
·Johannes Martinus Vrolijk

Signatuur:

·

- vermeld in:
- documentatie van het Rijksmuseum Amsterdam 2015
=
  

Professie:

·etser
·schilder

Technieken:

·etstechniek

Typering van het werk:

·schilderijen/tekeningen:
onderwerp: dieren; landschap; vee; weiden

Verblijf:

·Den Haag (Gemeente Den Haag) van voor 1870 tot na 1881

Broer/Zus van:

·Jacobus Adrianus Vrolijk (*1834) - Den Haag

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1878 - - Koninklijke Medaille ter beschikking gesteld door Koning Willem III (bronzen medaille)
·1883 - - Prijs Internationale tentoonstelling Amsterdam (zilveren medaille)

Opleiding:

·- docent: Jacobus Adrianus Vrolijk
- leerling: J. (Jan) Vrolijk
·- docent: P. (Pieter) Stortenbeker
- leerling: J. (Jan) Vrolijk

Gaf les aan:

·Windt, Gerardus Carel Lodewijk (Gerard).

Lid van / ingeschreven bij:

·1897 - - Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag

Activiteiten (algemeen/overig):

·1893 - - <*1893>betrokken bij organisatie

Objecten:

·cattle watering in an extensive landscape
· (Waddingtons Toronto)
·watering cows
· (Sotheby's Amsterdam Peter Wilson Gallery)

Presentaties (overig):

·1870 - - Tentoonstelling te houden door het Genootschap Pulchri Studio van schilder- en kunstwerken -
·1878 - - tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam -
·1880 - - tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam -
·1881 - - Exposition générale des Beaux Arts -
·1883 - - Internationale Koloniale en Uitvoerhandel-Tentoonstelling Amsterdam -
·1884 - - teekeningen van het Koninklijk Genootschap van Nederlandsche Aquarellisten -
·1887 - - Tentoonstelling van schilderijen en andere kunstwerken van Nederlandsche Levende Meesters te Deventer -

Meer informatie...

Bronnen:

·1870 - - Catalogus der schilder- en kunstwerken op de tentoonstelling te houden door het Genootschap Pulchri Studio (-> bladzijde 15)
·1878 - - Het nieuws van den Dag - 12-12-1878
  
·1897 - - Tentoonstelling van schilderijen van overleden meesters werkende leden


- titelpagina
  
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1938 - - Gerard Bilders 1838-1865 : enkele voorgangers en tijdgenooten
·1940 - - Thieme Becker XXXIV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1946 - - Holland Schildert
ARTindex