ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Jan Vrolijk

Geboortegegevens:

·1845 - - - geboren
- 01.02.1845
- Den Haag (Gemeente Den Haag)

Overlijdensgegevens:

·1894 - - - overleden
- 03.09.1894
- Den Haag (Gemeente Den Haag)

Naamsvarianten:

·J. (Jan) Vrolyck
·vermoedelijk J. Vrolijk (*1867)
·Johannes Martinus Vrolijk

Signatuur:

·1862 - -
·


- source:
- Collection Rijksmuseum Amsterdam [Rijksstudio]
- object:
- Landschap met rivier en koeien
  
·s.d. - -
·


- source:
- Collection Rijksmuseum Amsterdam [Rijksstudio]
  

Professie:

·etser
·schilder

Technieken:

·etstechniek

Typering van het werk:

·schilderijen/tekeningen:
onderwerp: dieren; landschap; vee; weiden

Verblijf:

·Den Haag (Gemeente Den Haag) van voor 1870 tot na 1881

Broer/Zus van:

·Jacobus Adrianus Vrolijk (*1834) - Den Haag

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1878 - - Koninklijke Medaille ter beschikking gesteld door Koning Willem III (bronzen medaille)
·1883 - - Prijs Internationale tentoonstelling Amsterdam (zilveren medaille)

Opleiding:

·- docent: Jacobus Adrianus Vrolijk
- leerling: J. (Jan) Vrolijk
·- docent: P. (Pieter) Stortenbeker
- leerling: J. (Jan) Vrolijk

Gaf les aan:

·Windt, G. (Gerard).

Lid van / ingeschreven bij:

·1897 - - Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag

Activiteiten (algemeen/overig):

·1893 - - betrokken bij organisatie
·P.J. van der Burgh jr
·A.P. Godon
·J. (Johan) Gram
·G. (Gerke) Henkes
·H.T. Hora Siccama
·A.J. Roest
·P. (Philip) Sadee
·W.J. Snouck Hurgronje
·J. (Jan) Vrolijk
·F.A.B. Wittert van Hoogland
- (als)
·commissieleden

- Commissie van Beheer over de Tentoonstelling enz. te Den Haag
- <*1893>
·1893 - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters te 's Gravenhage (G)

Objecten:

·1887 - - watering cows
·1887 - - cattle watering in an extensive landscape
·s.d. - - Landschap met rivier en koeien


- © Rijksmuseum Amsterdam
- © Vrolijk, J. (Jan)
  

Presentaties (overig):

·1870 - - Tentoonstelling te houden door het Genootschap Pulchri Studio van schilder- en kunstwerken -
·1878 - - tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam -
·1880 - - tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam -
·1881 - - Exposition générale des Beaux Arts -
·1883 - - Internationale Koloniale en Uitvoerhandel-Tentoonstelling Amsterdam -
·1884 - - teekeningen van het Koninklijk Genootschap van Nederlandsche Aquarellisten -
·1887 - - Tentoonstelling van schilderijen en andere kunstwerken van Nederlandsche Levende Meesters te Deventer -

Meer informatie...

Bronnen:

·1870 - - Catalogus der schilder- en kunstwerken op de tentoonstelling te houden door het Genootschap Pulchri Studio (-> bladzijde 15)
·1878 - - Het nieuws van den Dag - 12-12-1878
  
·1897 - - Tentoonstelling van schilderijen van overleden meesters werkende leden


- titelpagina
  
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1938 - - Gerard Bilders 1838-1865 : enkele voorgangers en tijdgenooten
·1940 - - Thieme Becker XXXIV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1946 - - Holland Schildert
ARTindex