ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Jacobus Theodorus Abels

Bronnen:

·1829 - - Salon de Gand. Notice des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure, dessins, etc. des artistes vivans, exposés dans les salles du musée, ouvert au public par l'académie des beaux-arts le 3 août 1829 (-> 15)
·1835 - - Lijst der schilder- en kunstwerken van levende meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling te 's Gravenhage van den jare 1835 (-> 5)
·1842 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van het begin der 15e eeuw tot heden 1e deel (-> 3)
·1857 - - Tentoonstelling van schilder- en kunstwerken van levende meesters 's Gravenhage 1857 (-> bladzijde 7)
·1863 - - Tentoonstelling van teekeningen, gravuren, etsen, enz. van levende meesters, in de kunstzalen der Maatschappij "Arti et Amicitiae," ten behoeve van het Weduwen- en Weezenfonds (-> 3)
·1903 - - Bryan's Dictionary of Painters and Engravers [volume I] (-> 3)
·1906 - - Niederländisches Künstler-Lexicon I A-K (-> bladzijde 2)
·1907 - - Thieme Becker I - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1911 - - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek I
·1935 - - Catalogus van de schilderijen aquarellen en teekeningen samengesteld door Dr. G. Knuttel Wzn (-> bladzijde 1)
·1946 - - Holland Schildert
·1957 - - De Romantische School
·1958 - - Winkler Prins van de Kunst
·1963 - - Portretten van Nederlandse Beeldende Kunstenaars = Portraits of Dutch painters and other artists of the Low Countries, specimen of an Iconography
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1976 - - Bénézit Dictionnaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs
·1980 - - Paintings in the Dutch Museums
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
·1992 - - AKL I, Allgemeines Künstlerlexikon
ARTindex