ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Louis Albert Roessingh

Presentaties (overig):

·1905 - - Les Independants Cercle d'art -
·1908 - - Les Independants Cercle d'art, Ve salon -
·1916 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1), Vijf en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging -
·1916 - - Sint Lucas (2) -
·1918 - - Tentoonstelling van werk van Groningsche kunstenaars en amateurs -
·1918 - - Sint Lucas (1) : zeven en twintigste jaarlijksche tentoonstelling -
·1919 - - de Ploeg -
·1919 - - Sint Lucas : acht en twintigste jaarlijksche tentoonstelling -
·1920 - - Vereeniging "Sint Lucas" (2). Tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerken en eene afzonderlijke afdeeling "het kind" door leden der vereeniging -
·1921 - - Sint Lucas: dertigste jaarlijksche tentoonstelling -
·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas". Twee en dertigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, door leden der vereeniging -
·1999 - - Langs zandige wegen & vriendelijke dorpen -
·2002 - - Beeld van de Kempen in de schilderkunst -
ARTindex