ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Schwartze, Georgine Elisabeth (Georgine)

Geboortegegevens:

·1854 - - - geboren
- 12.04.1854
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·1935 - - - overleden
- 08.08.1935
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Naamsvarianten (zie ook):

·G. (Georgine) Schwarze

Adres:

·Prinsengracht 1091, 1017JH Amsterdam (NL) van voor 1911 tot na 1921

Professie:

·beeldhouwer
·tekenaar

Titulatuur:

·mejuffrouw tot na 1882

Typering van het werk:

·beelden:
materiaal: gips; marmer; pleister; terracotta
onderwerp: figuren; portret

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1911 tot na 1921

Ouderlijk gezin:

·1846 - - - huwelijk
- Koblenz (Rijnland-Palts; Duitsland)
- Maria Elisabeth Hermann en Johann Georg Schwartze
- <*1846>
- kinderen:
·Schwartze, T. (Thérèse)
·Schwartze, Clara Theresa
(klein)kinderen
·A.A.R. Ansingh
·L. (Lizzy) Ansingh
·T. (Thérèse) Peizel - Ansingh
·Schwartze, George Washington
·Schwartze, Georgine Elisabeth (Georgine)

Oom/tante van:

·Peizel - Ansingh, T. (Thérèse)

Zwager/Schoonbroer,-zus van:

·Edzard Willem Ansingh (*1838)

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1895 - - Gouden medaille op de Stedelijke Tentoonstelling te Amsterdam

Opleiding:

·- docent: Johann Georg Schwartze
- leerling: Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze
·1879 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 01.10.1879
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze
·docent: A. (August) Allebé
·docent: F.K.A.C. (Ferdinand) Leenhoff
·docent: F. (Frans) Stracké
--
·1879 - - toelatingsexamen
- (als)

- geslaagde leerling
- <*29.09.1879> <->
- <*30.09.1879>
- Bron:

- Nederlandsche Staatscourant - 08-12-1879 (bladzijde 2).

- bron over opleiding:
- Nederlandsche Staatscourant - 08-12-1879 1879 en 1879 ( (-> bladzijde 2))
·1879 - - atelieropleiding
- docent: J. (Jan) Braet von Uberfeldt
- leerling: Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze
- bron over opleiding:
- Nederlandsche Staatscourant - 08-12-1879 1879 en 1879 ( (-> bladzijde 2))

Gaf les aan:

·Cremers, M. (Marie).- tekenen- <*omstr. 1885>- <*omstr. 1889>
·Meijer, Cordula Henriette Judith (Cordula).
·Mijnssen, Julia Auguste Caroline (Julie).- boetseren- <*januari 1895>

Lid van / ingeschreven bij:

·1890 - - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Activiteiten (algemeen/overig):

·betrokken bij begrafenis

-


- grafmonument Thérèse Schwartze

- Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze
- (als)

- ontwerper van grafmonument
·Schwartze, T. (Thérèse).- begraven
  
·betrokken bij tentoonstelling

-

- Aletta Anna Reiniera Ansingh
- George Ansingh
- L. (Lizzy) Ansingh
- Theresia (Thérèse) Ansingh
- ?. Ansingh - Hoepermans
- A.G.C. (Anton) van Duyl
- T. (Thérèse) van Duyl - Schwartze
- Clara Theresa Schwartze
- Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze
- (als)

- genodigden
·1918 - Schwartze in Arti
  
·1897 - - groepsfoto

-


- <*1897>

- L. (Lizzy) Ansingh
- Clara Theresa Schwartze
- Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze
- T. (Thérèse) Schwartze
- <*1897>
  
·1923 - - betrokken bij tentoonstelling

-

- L. (Lizzy) Ansingh
- S. (Sam) van Beek
- A. (Ans) van den Berg
- F. (Frans) Everbag
- Coenraad Matthias Garms
- Eduard (Ed) Gerdes
- Albertus Gerhard Hulshoff Pol
- Heinrich Martin Krabbé
- M. (Max) Nauta
- Egbert Rubertus Derk Schaap
- D. (David) Schulman
- Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze
- Cornelis Aloysius (Kees) Smout
- Marinus Antonius Nicolaas (Martinus) Vreugde
- G. (Gerard) Westermann
- (als)

- juryleden
- <*1923>
·1923 - Vereeniging "Sint Lucas". Twee en dertigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, door leden der vereeniging
  
·1929 - - betrokken bij festiviteiten
- F. (Felicien) Bobeldijk
- M. (Marinus) Heyl
- Cornelis Gerardus 't Hooft
- Marinus Julius (Marinus) van Raalte
- Albrecht Felix Reicher
- Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze
- (als)

- bestuurders
- <*1929>
·Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam- jubileum - omstr. 1929

Objecten:

·grafmonument Thérèse Schwartze


- grafmonument Thérèse Schwartze
  

Presentaties (overig):

·1882 - - Tentoonstelling van kunstwerken door vrouwen vervaardigd -
·1887 - - Tentoonstelling van schilderijen en andere kunstwerken van Nederlandsche Levende Meesters te Deventer -
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters -
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 -
·1900 - - Kunstwerken door leden der maatschappij -
·1902 - - Vereeniging Sint Lucas, 12e jaarlijksche tentoonstelling -
·1903 - - Sint Lucas: 13e jaarlijksche tentoonstelling -

Meer informatie...

Bronnen:

·1882 - - Catalogus van de Tentoonstelling van kunstwerken door vrouwen vervaardigd (-> bladzijde 13)
  
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1902 - - Vereeniging Sint Lucas : twaalfde jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1903 - - Vereeniging Sint Lucas : dertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1904 - - Vereeniging Sint Lucas : veertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging

Meer informatie...
ARTindex