ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Georgine Elisabeth Schwartze

Geboortegegevens:

·1854 - - - geboren
- 12.04.1854
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·1935 - - - overleden
- 08.08.1935
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Naamsvarianten:

·G. (Georgine) Schwarze

Adres:

·Prinsengracht 1091, 1017JH Amsterdam (NL) van voor 1911 tot na 1921

Professie:

·beeldhouwer
·tekenaar

Titulatuur:

·mejuffrouw tot na 1882

Typering van het werk:

·beelden:
materiaal: gips; marmer; pleister; terracotta
onderwerp: figuren; portret

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1911 tot na 1921

Ouderlijk gezin:

·1846 - - - huwelijk
- Koblenz (Rijnland-Palts; Duitsland)
- Maria Elisabeth Hermann en Johann Georg Schwartze
- <*1846>
- kinderen:
·Schwartze, T. (Thérèse)
·Schwartze, Clara Theresa
(klein)kinderen
·A.A.R. Ansingh
·L. (Lizzy) Ansingh
·T. (Thérèse) Peizel - Ansingh
·Schwartze, George Washington
·Schwartze, Georgine Elisabeth (Georgine)

Oom/tante van:

·Peizel - Ansingh, T. (Thérèse)

Zwager/Schoonbroer,-zus van:

·Edzard Willem Ansingh (*1838)

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1895 - - Gouden medaille op de Stedelijke Tentoonstelling te Amsterdam

Opleiding:

·- docent: Johann Georg Schwartze
- leerling: Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze
·1879 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 01.10.1879
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze
- docent: A. (August) Allebé
- docent: F. (Ferdinand) Leenhoff
- docent: F. (Frans) Stracké--
·1879 - - toelatingsexamen- (als)
·geslaagde leerling

- <*29.09.1879> <->
- <*30.09.1879>
- Bron:

- Nederlandsche Staatscourant - 08-12-1879 (bladzijde 2).

- bron:
- Nederlandsche Staatscourant - 08-12-1879 1879 en 1879 ( (-> bladzijde 2))
·1879 - - atelieropleiding
- docent: J. (Jan) Braet von Uberfeldt
- leerling: Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze
- bron:
- Nederlandsche Staatscourant - 08-12-1879 1879 en 1879 ( (-> bladzijde 2))

Gaf les aan:

·Cremers, M. (Marie).- tekenen- <*omstr. 1885>- <*omstr. 1889>
·Meijer, Cordula Henriette Judith (Cordula).
·Mijnssen, Julia Auguste Caroline (Julie).- boetseren- <*januari 1895>

Lid van / ingeschreven bij:

·1890 - - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Activiteiten (algemeen/overig):

·betrokken bij begrafenis

-


- © Schwartze, G.E. (Georgine)
·Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze
- (als)
·ontwerper van grafmonument
·Schwartze, T. (Thérèse).- begraven
  
·betrokken bij tentoonstelling

-

·Aletta Anna Reiniera Ansingh
·George Ansingh
·L. (Lizzy) Ansingh
·Theresia (Thérèse) Ansingh
·?. Ansingh - Hoepermans
·A.G.C. (Anton) van Duyl
·T. (Thérèse) van Duyl - Schwartze
·Clara Theresa Schwartze
·Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze
- (als)
·genodigden
·1918 - Schwartze in Arti
  
·1897 - - groepsfoto

-


- <*1897>
·L. (Lizzy) Ansingh
·Clara Theresa Schwartze
·Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze
·T. (Thérèse) Schwartze

- <*1897>
  
·1923 - - betrokken bij tentoonstelling

-

·L. (Lizzy) Ansingh
·S. (Sam) van Beek
·A. (Ans) van den Berg
·F. (Frans) Everbag
·Coenraad Matthias Garms
·Eduard (Ed) Gerdes
·Albertus Gerhard Hulshoff Pol
·Heinrich Martin Krabbé
·M. (Max) Nauta
·Egbert Rubertus Derk Schaap
·D. (David) Schulman
·Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze
·Cornelis Aloysius (Kees) Smout
·Marinus Antonius Nicolaas (Martinus) Vreugde
·G. (Gerard) Westermann
- (als)
·juryleden

- <*1923>
·1923 - Vereeniging "Sint Lucas". Twee en dertigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, door leden der vereeniging
  
·1929 - - betrokken bij festiviteiten
·F. (Felicien) Bobeldijk
·M. (Marinus) Heyl
·Cornelis Gerardus 't Hooft
·Marinus Julius (Marinus) van Raalte
·Albrecht Felix Reicher
·Georgine Elisabeth (Georgine) Schwartze
- (als)
·bestuurders

- <*1929>
·Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam- jubileum - omstr. 1929

Objecten:

·1922 - - grafmonument Thérèse Schwartze


- © Schwartze, G.E. (Georgine)
  

Presentaties (overig):

·1882 - - Tentoonstelling van kunstwerken door vrouwen vervaardigd -
·1887 - - Tentoonstelling van schilderijen en andere kunstwerken van Nederlandsche Levende Meesters te Deventer -
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters -
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 -
·1900 - - Kunstwerken door leden der maatschappij -
·1902 - - Vereeniging Sint Lucas, 12e jaarlijksche tentoonstelling -
·1903 - - Sint Lucas: 13e jaarlijksche tentoonstelling -

Meer informatie...

Bronnen:

·1882 - - Catalogus van de Tentoonstelling van kunstwerken door vrouwen vervaardigd (-> bladzijde 13)
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1902 - - Vereeniging Sint Lucas : twaalfde jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1903 - - Vereeniging Sint Lucas : dertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1904 - - Vereeniging Sint Lucas : veertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging

Meer informatie...
ARTindex