ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Rombout Verhulst

Bronnen:

·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche etc.. aanhangsel
·1875 - - Beknopte beschrijving van de kunstvoorwerpen tentoongesteld in het Koninklijk Kabinet van schilderijen te 's Gravenhage (-> 55)
·1940 - - Thieme Becker XXXIV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1994 - - De gebeeldhouwde kop: De ontwikkeling van de gebeeldhouwde kop en het portretbeeld in Nederland van middeleeuwen tot heden
·1999 - - Beelden, landschap en natuur: Een wandeling door de tuin van kasteel Het Nijenhuis
·2002 - - De beeldhouwkunst en de sierkunst van de 16e tot het begin van de 20e eeuw
·2008 - - Voorbeeldige busten
·2008 - - 125
ARTindex