ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Leeuwarden

Behoort tot:

·Gemeente Leeuwarden (Provincie Friesland)

Afbeelding:

·
  

Plaats (verblijf-, woonplaats van):

·Aaken, J. (Jacob) van (*1529)
·Abma, H. (Harmen) (*1937) - Hilaard
·Accama, M. (Matthijs) (*1702) - Leeuwarden
·Accama, S. (Simon) (*1734) - Leeuwarden
·Accama (I), B. (Bernardus) (*1697) - Burum
·Accama (II), B. (Bernardus) (*1745) - Leeuwarden
·Adema, Gerhardus Jan (*1898) - Franeker

Meer informatie...

Plaats (geboorteplaats van):

·Aartsen, P..
·Accama, M. (Matthijs).
·Accama, S. (Simon).
·Accama, S. (Symon).
·Accama (II), B. (Bernardus).
·Adema, A.E..
·Adema, C. (Charles).

Meer informatie...

Plaats (overlijdensplaats van):

·Accama, M. (Matthijs).
·Accama (I), B. (Bernardus).
·Accama (II), B. (Bernardus).
·Adema, A.E..
·Adema, G.J..
·Andeles, A. (Andele).
·Andeles, J. (Jouke).

Meer informatie...

Plaats (uitreiking van beurs/prijs):

· Assmann, Gijs
· Buren, Machteld van
· Verkerk, Emo
· Vries, Sjoerd de
· Haagmans, Fons

Plaats (gebeurtenis):

·1991- -ontstaan; 1991; Vrije Academie Leeuwarden

Plaats (exposities):

·1916 - - J.H. Jurres en Westermann - Maatschappij ter bevordering van schilder- en teekenkunst in Friesland
·1924 - - De onafhankelijken [3] - Maatschappij van Schilder- en Teekenkunst Leeuwarden
·1930 - - De Ploeg - Museum Het Princessehof Leeuwarden
·1930 - - aquarellen en grafisch werk van S. Jessurun de Mesquita - Maatschappij van Schilder- en Teekenkunst Leeuwarden, Museum Het Princessehof Leeuwarden
·1938 - - schilderijen, etsen en litho's - Keramiekmuseum het Princessehof Leeuwarden
·1940 - - Hedendaagsche Friesche Kunst - Fries Museum Leeuwarden
·1941 - - leden Vereeniging Groningsche Beeldende Kunstenaars - Museum Het Princessehof Leeuwarden, Vereeniging Groningsche Beeldende Kunstenaars Groningen

Meer informatie...

Plaats (oprichting van):

·Galerie Eewal Leeuwarden
ARTindex