ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Oss

Plaats (exposities):

·1976 - - Jaap Luteyn - De Ankh minigalerie Oss
·1990 - - Piet Dieleman: Schild., Tek., Sculpt. - Museum Jan Cunen Oss
·1991 - - Een kunstenaarsfamilie: Maris - Museum Jan Cunen Oss
·1993 - - Dieren: dood en levend - Museum Jan Cunen Oss
·1996 - - Schemering - tussen licht en donker - Museum Jan Cunen Oss
·1997 - - Henri Jacobs: parcours de tocht - Museum Jan Cunen Oss
·1998 - - De Stad in de Kamer - Museum Jan Cunen Oss
·1999 - - How sweet I - Museum Jan Cunen Oss
·1999 - - 1001 Nacht - Museum Jan Cunen Oss
·2006 - - Willem Roelofs (1822-1897): de adem der natuur - Museum Jan Cunen Oss
ARTindex