ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Teekengenootschap Hierdoor tot Hooger Rotterdam

Adres:

·lokaal boven de Delftsche Poort, Rotterdam vanaf 11.11.1776
·in het gewone Locaal boven de Stads Vleeschhal, Rotterdam van voor 1794 tot na 1821
·in den Oppert, Rotterdam vanaf 1804

Identiek met - naamsvarianten:

·Genootschap Hierdoor tot Hooger
·Teekengenootschap onder de spreuk Hierdoor tot Hooger
·Teekengenootschap Rotterdam
·Tekengenootschap Rotterdam

Vestigingsplaats:

·Rotterdam (Gemeente Rotterdam) vanaf 1773

Gebeurtenis:

·1773 - - - vaststellen van de statuten
-- Teekengenootschap Hierdoor tot Hooger Rotterdam.
- <*12.06.1773>
- -bron:
- *De oorsprong der Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wentenschappen te Rotterdam 1900 ( (-> 7))
·1773 - - - ondertekening van de statuten
- Rotterdam (Gemeente Rotterdam)
-- Teekengenootschap Hierdoor tot Hooger Rotterdam.
- <*16.06.1773>
·1773 - - betrokken bij oprichting
·H. (Hendrik) Kobell jr.
·G. (Gerard) van Nijmegen
- (als)
·initiatiefnemer

- Bron:

- Nieuwenhuis' woordenboek van kunsten en wetenschappen, herzien, omgewerkt en vermeerderd tot versprieding van kennis en bevordering der beschaving onder alle standen door Ned. geleerden deel 7 (35).

- *geïnteresseerden hielden in het begin met elkaar bijeenkomsten in de Stadsherberg "de Romein" buiten de Delftsche poort
- *uit aantekeningen blijkt niet, dat bij de oprichting ook al de naam "Hierdoor tot Hooger" is aangenomen
- -bron:
- *De oorsprong der Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wentenschappen te Rotterdam 1900 ( (-> 4, 7))
·1781 - - - oprichting van een tekenschool
- genootschap wordt een "Publiek Academie". Leerlingen worden aangenomen en correctoren aangesteld.
-- Teekengenootschap Hierdoor tot Hooger Rotterdam.
- <*1781>
- -bron:
- *Vijf en zeventigjarig bestaan van de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Roterdam 1926 ( (-> bladzijde 4))
·1823 - - - feestviering
- locatie: de zaal van de Maatschappij "Tot Nut van 't Algemeen", Rotterdam
-- Teekengenootschap Hierdoor tot Hooger Rotterdam.
- <*06.09.1823>
- *ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan
·1831 - - - ontstaan door afsplitsing
-- Arti Sacrum Rotterdam
-- Teekengenootschap Hierdoor tot Hooger Rotterdam.
- <*1831>
·1831 - - betrokken bij oprichting
·G. (Gillis) de Meijer
- (als)
·oprichter

- <*1831>

- Bron:

- De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van het begin der 15e eeuw tot heden 2e deel (223).

- *Artibus Sacrum is een afsplisting van Hierdoor tot Hooger, maar de organisaties fuseren in 1837 weer
- -bron:
- *Vijf en zeventigjarig bestaan van de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Roterdam 1926 ( (-> bladzijde 6))
·1837 - - - betrokken bij ontstaan
-- Arti Sacrum Rotterdam
-- Teekengenootschap Hierdoor tot Hooger Rotterdam.
- (als) fusiepartijen
- <*1837>
·ontstaan door fusie; 1837; Schilderkundig Genootschap "Hierdoor tot Hooger" en "Arti Sacrum Rotterdam"

- -bron:
- *De oorsprong der Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wentenschappen te Rotterdam 1900 ( (-> 66))
·1851 - - - betrokken bij ontstaan
-- Arti Sacrum Rotterdam
-- Stadstekenschool voor Bouwkunde Rotterdam
-- Teekengenootschap Hierdoor tot Hooger Rotterdam
-- Volksindustrieschool Rotterdam.
- (als) fusiepartijen
- <*1851>
·ontstaan; 1851; Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen Rotterdam

Overgegaan in:

·Schilderkundig Genootschap "Hierdoor tot Hooger" en "Arti Sacrum Rotterdam" vanaf 1837

Omschrijving:

·Begindoelstelling teken- en schilderonderricht; later was er behoefte om in een ongedwongen ambiance te discussiëren over kunst, literatuur en politiek.

Categorie:

·tekengenootschap

Activiteiten (personen op naam):

·» -- C. (Cornelis) Bakker.
·» -- J.A. Bakker.
·» -- L. (Leendert) Brasser en P. (Pieter) van Zanten.
·» -- A.C. Hauck, G. (Gerard) van Nijmegen en J.Z.S. Prey.
·» -- G. (Gillis) de Meijer.
·» -- N. (Nic) Muys.
·» -- J.A. Weiland.

Meer informatie...

Activiteiten (bestuur):

·1810 - - Jacobus Adrianus Weiland.
·1818 - - Jacobus Adrianus Weiland.
·1825 - - G. (Gillis) de Meijer.
·1833 - - H. Rochussen.
·1833 - - J. (Jan) van Harderwijk Reiniersz..
·1836 - - J. (Jan) van Harderwijk Reiniersz..
·s.a. - - L. Kaas.

Initiatiefnemer van prijzen/beurzen:

·Prijs van het Genootschap Hierdoor tot Hooger

Leden (naamvolgorde):

·Akkersdijk, J.
·Beeftingh, Aarnout van
·Berg, G.J. van den
·Brasser, Leendert
·Gortmans, J.F.
·Haer, Anthony van der
·Hoop, Adriaan van der

Meer informatie...

Onderwijs (naamvolgorde):

·Altmann, S. (Sybrand)
·Bikker, W.
·Bogert, W. (Willem)
·Boogert, W. (Willem) van de
·Boogert, W. (Willem) van de
·Bosz, N.
·Bouwmeester, W.A.

Meer informatie...

Groepspresentaties (als organisator):

·1846 - - Tentoonstelling van schilder- en kunstwerken enz. Rotterdam
- Arti Sacrum Rotterdam, Teekengenootschap Hierdoor tot Hooger Rotterdam

Organisatie wordt vermeld in:

·1900 - - De oorsprong der Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wentenschappen te Rotterdam
·1926 - - Vijf en zeventigjarig bestaan van de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Roterdam
ARTindex