ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Gemeente Amsterdam

Adres:

·Amstel 1, 1011PN Amsterdam 1996

Telefoon/fax:

·020-5529111

Homepage:

·http://www.amsterdam.nl

Gebeurtenis:

·1895 - - - overdracht collectie
- overeenkomst tot het plaatsen van de collectie van de Vereeniging tot het vormen van een Openbare Verzameling in het Suassomuseum
-- Gemeente Amsterdam
-- Suasso-Museum Amsterdam
-- Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam.
- (als) ondertekenaars
- vermoedelijk <*juni 1895>

Categorie:

·gemeente

Superorganisatie van:

·Commissie Beeldende Kunst Opdrachten Gemeente Amsterdam
·Dienst Publieke Werken Amsterdam
·Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam
·Gemeente Amsterdam Stadsontwikkeling
·Gemeentearchief Amsterdam
·Hoofdafdeling Cultuur, Educatie en Recreatie Gemeente Amsterdam

Activiteiten (gebeurtenis):

·1945 - -
- - Poëzieprijs van de gemeente Amsterdam- ontstaan - 1945
·1945 - -
- - H.N. Werkmanprijs Amsterdam- ontstaan - 1945
·1946 - -
- - Prozaprijs- instelling van een beurs/prijs - 1946

Activiteiten (personen op naam):

·» -- R.S. Bakels.
·» -- P. (Pieter) van den Berge.
·» -- P. (Paul) Damsté.
·» -- A.T. (Alexander) Dawideit.
·» -- D. (Dick) Dooijes.
·» -- P.J. Gabriël.
·» -- A.W.M. (Lex) Goes.

Meer informatie...

Uitgever van:

·1877 - - Tentoonstelling van schilder- en andere werken van levende meesters te Amsterdam in den jaar 1877
·1924 - - Cat. schilderijen enz. behoorend aan en in bruikleen bij de Gemeente Amsterdam
·1931 - - Tentoonstelling van schilderijen, wandschilderingen, beeldhouwwerk, sierkunst
·1978 - - Amsterdam koopt kunst 1977
·1979 - - Amsterdam koopt kunst
·1981 - - Amsterdam koopt kunst 1980
·1983 - - Amsterdam koopt kunst Buys Art 1981-1982

Meer informatie...

Initiatiefnemer van prijzen/beurzen:

·Aanmoedigingsprijs
·Aanmoedigingsprijs Beeldende Kunst
·Aanmoedigingsprijs Illustratie
·Architectuurprijs
·Choreografieprijs
·Emmy van Leersum-prijs
·Essayprijs

Meer informatie...

Beheerder van prijzen/beurzen:

·Fotoprijs van Amsterdam
·Medaille van de Stad Amsterdam
·Poëzieprijs van de gemeente Amsterdam
·Prozaprijs
·Prijs van de stad Amsterdam

Verkregen beurzen/prijzen:

·1963 - - Campendonkpenning (laureaat)

Kunstenaars in collectie:

·Ban, H.T.H. (Hans) van den
·Beatriz, M. (Maria)
·Beerling, D.W. (Dane)
·Bentum, H.J. (Rik) van
·Berg, H. (Henk) van den
·Berkhemer, M.
·Besselink, S.

Meer informatie...

Groepspresentaties (als organisator):

·1822 - - Tentoonstelling van voortbrengsels van Schilder- Teeken-, Graveer-, en Beeldhouwkunst door levende Meesters te Amsterdam
- Gemeente Amsterdam, Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten Amsterdam, Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1824 - - Tentoonstelling der Kunstwerken van nog in leven zijnde Nederlandsche Meesters te Amsterdam
- Gemeente Amsterdam, Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam, Vierde Klasse KIWLS
·1826 - - kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters
- Gemeente Amsterdam
·1826 - - Tentoonstelling van voortbrengselen van Schilder-, Teeken-, Graveer-, en Beeldhouwkunst door levende Meesters
- Gemeente Amsterdam, Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam, Vierde Klasse KIWLS
·1840 - - Tentoonstelling van voortbrengselen van Schilder-, Graveer-, Bouw-, en Beeldhouwkunst door Levende Meesters vervaardigd Amsterdam
- Gemeente Amsterdam, Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten Amsterdam, Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1852 - - 23e openbare Tentoonstelling van Levende Meesters Amsterdam
- Commissie Tentoonstelling Levende Meesters 1852 Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1877 - - Openbare Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters Amsterdam
- Gemeente Amsterdam, Vereenigde Kommissie tot de Stedelijke Tentoonstelling

Meer informatie...

Solopresentaties (als organisator):

·1933 - - Breitner --
Gemeente Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam

Transactie (verwervingen):

·1637 - - Het korporaalschap van kapitein Reynier Reael en luitenant Cornelis Michielszn Blaeuw - "De Magere compagnie"


- © Gemeente Amsterdam
- © Codde, P., Hals, F. (Frans [I])
  
·1644 - - Stilleven


- © Gemeente Amsterdam
- © Utrecht, A. (Adriaen) van
  
·1648 - - Schuttersmaaltijd ter viering van de vrede van Munster


- © Gemeente Amsterdam
- © Helst, B. van der
  
·1649 - - interieur van de St. Odulphuskerk te Assendelft


- © Gemeente Amsterdam
- © Saenredam, P.
  
·1650 - - Italiaans landschap met tekenaar


- © Gemeente Amsterdam
- © Both, J. (Jan Dirksz.)
  
·1663 - - de brieflezende vrouw


- © Vermeer, Johannes
- © Gemeente Amsterdam
- © Vermeer, J. (Johannes)
  
·1665 - - de boerenkermis


- © Gemeente Amsterdam
- © Teniers II, D. (David)
  

Meer informatie...

Subsidie/sponsoring (publicatie):

·Aliénor, un opéra exposé
·1982 - - Beelden op de Floriade

Organisatie wordt vermeld in:

·1924 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum, behoorend aan en in bruikleen bij de gemeente Amsterdam
·1960 - - Aankopen veiling Dreesmann
ARTindex