ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

De Nederlandsche Boekhandel Antwerpen

Uitgever van:

·1900 - - Het Schildersboek. Nederlandsche schilders der negentiende eeuw in Monographieën door Tijdgenooten
·1906 - - Jordaens' leven en werken
ARTindex